22.01.11

Valed lähevad aina jaburamaks - kellel katus sõidab?

Minuga võttis ühendust inimene kes oli pettunud, et millimalli ja proua Inda töötavad vallajuhtide poolt väljatöötatud õilsa plaani vastu - kuidas "mittesoovitud" direktorist vabaneda.
Selgus, et plaan, millega saavat direktorist vabaneda, oli hoopis plaan toetuse väljapetmiseks, keskkooli tegevuse lõpetamisel.

Neile, (väidetavalt 60%) kes ei pooldanud direktori jätkamist, räägiti järgmist.

Haridusnõunik, Peep Tarre, oleks pidanud tegema direktorile kolm käskkirja, siis saanuks direktori vallandada. Aga Tarre (kas ei leidnud põhjust või ei julgenud) magas selle võimaluse maha - nüüd ei ole alust vallandamiseks. Direktorile oli antud tähtaeg ise lahkumisavaldus kirjutada aga "allumatu" ei soovinud valla poolt pakutud võimalust kasutada. Nüüd ei aita muud, kui tuleb (korraks) keskkooli tegevus lõpetada.
Seda kutsutavat restruktrueerimiseks??
Kui keskkool tegevuse lõpetanud, saab direktori vallandada, kui direktorist lahti, teeme keskkooli tagasi.

Mõistus tule koju!
Halloo .......kohapoiss simmu, matu, mersu - kelle katus sõidab!

Kas oma naksitrallidele rääkisite sama vaimuka loo, et need kooris kätt tõstaksid? Tõstavad, tõstavad, pole kahtlust, neile pole isegi lugu vaja.

Millimallil ja proua Indal on ka head tuttavad maavalitsuses.
Üks kõne ja asjad paigas.

Audru vallajuhid on Audru Keskkooli tegevuse lõpetamises maavalitsusega kokku leppinud juba 2004 aastal siis kui koostati Pärnu maakonna hariduse arengukava (kas juba 2004 ei saanud direktorist lahti?)
Otsuse peab veel ainult volikogu kinnitama ja see tuleb teha 1 märtsiks, viimane daatum 1 aprill.

Seega tullakse Audru keskkooli tegevuse lõpetamise otsuse eelnõuga volikogu ette kas veebruari- või märtsi istungil (hiljem ei saa), sest Audru keskkooli põhimääruse VII osa punkt 69 ütleb "Kooli reorganiseerimisest või sulgemisest teatatakse Haridusministeeriumile, õpilastele, lastevanematele ja kooli töötajatele vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust"

Et Siim Suursild ja Mercedes Merimaa kandideerivad riigikogu valimistel, siis eeldavalt ei soovi nad halba reklaami, keskkooli tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu peale riigikogu valimisi, märtsi istungil. Kui hääled käes, näed keskmist sõrme.

Suti Mati ja muruneitsi pole keskkooli kaotamise plaanist muidugi kuulnudki.
Loe revisjonikomisjoni protokolli ja vaata hoolega 1 päevakorrapunkti 3 punkti 2 lauset "M. Sutt tegi ettepaneku ....... kuna vabanevaid kooliruume oleks otstarbekas kasutada lasteaia tarvis.

siin https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdMGQyODQ3Y2MtYjJjYS00YTgxLTlmNmEtYmFkOTdkOWRkYjIx&hl=en&authkey=CN_nwfkG
Audru Keskkooli õpilaste kiri https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdMTkzZGVjYzQtMjZlMC00ZjBlLWEzNGYtMjg4NGQzYjE0OTll&hl=en

35 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Suti Mati tahab jätta inimestele mujet, et tema ei osale mitte iialgi mitte mingite rahva jaoks ebameeldivate otsuste tegemisel. Kahjuks näitab ta sellise käitumisega oma valelikku poolt. Juba ammu ei arva, et tegemist oleks ausa koolipapaga.

Anonüümne ütles ...

Ei jõua ära kahetseda, et niisugustele jobudele oma hääle andsin.

Anonüümne ütles ...

Olen imestanud, et Audru keskkoolist ei ole volikogus mitte kedagi, sellepärast siis selle kooli saatus neile korda ei lähegi. majandusliku mõtlemisega ei ole tegemist. Tehtud analüüsid näitavad, et Audru keskkool on kõige vaiksemate kuludega ühe õpilase kohta.

Anonüümne ütles ...

Ei maksa arvata, et kõik volikogus on poolt, hundikarjas pead lihtsalt nendega koos murdma, muidu visatakse välja.
Ma tõesti ei ole Audru keskkooli tegevuse lõpetamise poolt aga millimallil on õigus, üksikliikme ja rahva arvamust valimisliit ei küsi.

Anonüümne ütles ...

Suursild peaks seisma munitsipaalkooli säilitamise eest mitte lõhkuma. Võtta 15 tuhat igal kuul + auto komp 4ooo tööd pole vaja teha. Kaotagu kõik koolid või andku volikogu liikmetele majandamiseks, saab koos naisega ilusalongi pidada. Kui tulen Audrusse lasen oma peed sul mudida.

Anonüümne ütles ...

Olen selle blogi innukas lugeja.Tavaliselt ei kommenteeri, kaasa ei räägi. Lugeda väga huvitav ja hariv kuid mulle võõras mure. Mis teie vallas toimub ei ole päris tavaline, kohati uskumatu.Kui tõmban paralleele oma koduvallaga siis tuleks teile seal sügavalt kaasa tunda. Keegi siin kirjutas, et volikogus ei ole kooli õpetajaid, see oli rahva enda valik. Teilt võetakse keskkool, ka see on teie endi valik, volikogu otsused peavad väljendama rahva tahet. Tehke volinikele selgeks mis on teie tahe. Kas otsustate oma elukorralduse ise või olete vaikivad pealtvaatajad.Iga rahvas on oma valitsejaid väärt.

Anonüümne ütles ...

Ka tavaliselt ei kommenteeri aga seekord "KURADI AHVID"

Anonüümne ütles ...

Mis erakonnas need teie 2 tarka kandideerivad, teaksin siis mis erakonna poolt kindlasti oma pere hääli ei anna

Anonüümne ütles ...

olen muidu igati millimalliga nõus, aga pean siiski tõdema, et audru kk maine on halb. ja maine loovad õpetajad ja koolijuht. miks ei ole koolijuht siiani midagi ettevõtnud et kooli mainet tõsta ja sellega pääasta kk osa?kas ta ei taha või ta ei oska. igal juhul ei ole tema koht siis kooli ees otsas. kas mitte tõesti ei peaks koolijuhti välja vahetama?

Anonüümne ütles ...

Eelmisele.
Tuline õigus,kooli mainet tuleb tõsta. Aga võibolla peaksite enne tõstma valla mainet. Lihtsalt kaotage vald ära, kuna maine on paha, lahti mõlemast probleemist korraga.

Anonüümne ütles ...

http://www.parnupostimees.ee/?id=375798
Siim Suursild IRL nimekirjas
Mercedes Merimaa sotside nimekirjas

muudan ka oma otsust ja ei vali neid erakondi.

Anonüümne ütles ...

meie häältest jäävad ka IRL ja sotsid nüüd ilma, hea, et millimalli valgustas.

Anonüümne ütles ...

Igal koolil on hoolekogu, kas seal oldakse poolt. Ei noh keskkooli kaotada nii suurest vallast peab hea põhjus olema.
Tilkus läbi, et puusepp Mati tahab Jõõpre koolist hoopis puuseppade kooli teha, midagi kutsekooli taolist olla sõprade ringis kiidelnud, et selleks vaja projekti rahad enne kätte saada. Suursild põhimõtteliselt poolt aga keegi nuhkivat. Kas siis selleks taotletaksegi Jõõpre kooli juurdeehitisele raha. Aga kas millimalli pole sellest midagi kuulnud või liiga toores info alles.

Anonüümne ütles ...

Õpetajad, lapsevanemad ja lapsed (endised ja praegused)on otsustajad mitte ainult asjatundmatud volikogu liikmed.

Anonüümne ütles ...

Pole sellel kooli mainel häda midagi. Lugege Pärnu lehte: muudkui võidavad, avavad ja osalevad. Ja kõige selle taga on ju koolijuht ka muide. Õpetas minu lapsele inglise keelt. Väga tugev pedagoog.

Anonüümne ütles ...

eelmisele - just nimelt tugev pedagoog, aga juht...keskkooli osa ongi see kus tulevad targad ja arukad, kus on koorekiht, aga põhikooli osas on kõvasti puudujääke...

Anonüümne ütles ...

küll on kahju kui tehakse vale otsus. kahjuks ei tea olukorda, halvast mainest pole midagi kuulnud. Õpetajad peaks erimeelsused unustama, hoidke oma kool ja võidelge selle eest. Põhikool teil Jõõpres olemas, milleks kõrvuti 2 põgikooli olen ka arvamusel, et eesmärk on kaotada see kool ja jääb ainult Jõõpre.

Enam ei tea keda või mida uskuda.

Anonüümne ütles ...

Khju lastest kes oma kooli armstava ja peavad võõra kooli valima.Praegu keskkoolis õppivad lapsed peaks selle saama lõpetada.

Anonüümne ütles ...

Oh sa taevane aeg! Ei lõpe need hädad Teil seal Audru vallas, mis lahti?
Kui koolijuht pole tulnud toime, korraldage konkurss ja valige uus.Kui põhikooli õpilased ei tunne nägupidi direktorit, siis ei pea ju ometi kooli kinni panema!
Kui volikogu ei meeldi, saatke laiali! See on uskumatu, et üks jama teise otsa. Volikogu pole seadusekuulekas, pole võimeline õigeid, pädevaid otsuseid tegema? TEGEVUSVÕIMETU? Uskumatu, et ikka nii jätkatakse? Meil juba paar kuud uus volikogu esimees ja seadused toimivad!
Loomulikult, kui mõni mees või naine töötab mitme koha peal ja suure palgaga, siis peaks ta mõnest loobuma, et ka MIDAGI TEAKS, kus osaleb täieõiguslikult ja valla raha eest!
Vallakodanik, aga teiseltpoolt Pärnut

Anonüümne ütles ...

Aga kas koolil hoolekogu pole? Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või valla- või linnavalitsuse ettepanekul.
Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.
Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.
Äkki esimees loeb nüüd siit ka seadust.
Soovin kõike head suure valla ainsale keskkoolile!
Vallahärrad, hakake mõtlema peaga!
Millimalli,neid probleeme on küll õõvastav lugeda, ent õpetlikud!

Anonüümne ütles ...

Väega austet kommijad!
Jätke Jõõpre kool rahule. M.Sutt ei võrdu Jõõpre kooliga.Ta juhib vähemalt praegu seda! See on nagu vanast ajast- ütled partei, mõtled L...jne
Kool oli, on super koos oma alaliste ja ajutiste elanikega!
Vilistlane Jõõpre mailt

Anonüümne ütles ...

Millimallile jt Audru valitsejatele:
On ka vastupidiseid ja häid näiteid Vaadake:
http://www.tartupostimees.ee/?id=377602
Lugeja Kongutalt

Anonüümne ütles ...

Hmm. siin lausa valeinformatsioon. Lugesin Põhikooli- ja gümn.seadusest, et: (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.
Aga üldiselt oleks selliste jaburate blogide pidajatele Schickelgruberi Aadit tarvis, kes nad okastraataia taha paneks. Mõne kuu pärast tunnevad, milline vaba ja rahuliku elu maitse on. Internet on ikka piisavalt paska ja saasta täis, milleks seda siin juurde toota. Mõni arvab, et see on koht, kus võib ekraanile sittuda ja teised kõik peaks vaimustuses olema. Aga noh, ega keegi käsi siin surfata...

Anonüümne ütles ...

Lugesin neid teemasid ja jõudsin järeldusele, et tegemist on naisterahvaga. Ja ennäe imet! Lugesin profiili ja ongi nii! Täpselt nii nagu ženja Fuckin ütles.
Hallo-hallo, hihii, hmm... .
Aga okk, ma ütlen, kurat! No see tähendab vist, et olen meessoost. Jajah!
Tegelikult kus näed viga laita, seal tule ja aita. Faktid võivad küll õiged olla, aga kas sellises pooliroonilises kahe puberteediohtu plika messengeri arutelu stiilis tekstiga seda garneerima peaks? Kes teab, võibolla tõesti. Kord ütles üks vana, elukogenud sell noore poisi pingutusi jälgides, et tead noormees, sinu rahuldus peitub sinu enda kätes... .
Mõnel daamil ei pruugi vist elu samuti kerge olla.
Aga ei, Andrei! Sa ei lähe samale liimile, millel pinina saatel millimalli sipleb! Sa aitad teda tema raskel teel tõeni. Vaat nii, elumere revolutsionäär. Pea aga meeles, et elas kunagi onu, nimega Lenin, kes teritas kõige teravamad pliiatsid maailmas ning lisaks ütles välja kuldse tõe: iga revolutsioon õgib oma juhid... .

Anonüümne ütles ...

Blogi võib iga inimene pidada. See, kas loetakse ja kes loeb, kommenteerib, on ka inimese enda teha. Nii et igal inimesel on õigus elada siin maamuna peal oma mõtetega! Kui neid mõtteid ka dokumentaalselt või põhjendustega tehakse, on päris huvitav lugeda. Seda viimast rõvedust oli küll rumal tunne lugeda. Roppe sõnu teavad kõik, aga kas igal pool ikka peab kasutama?
Huviga jälgin, kas Audru volikogu liikmed hakkavad ka enne istungit materjale läbi töötama. viimast volikogu protokolli oli õõvastav lugeda- II ja III lugemine ühel istungil! Ennekuulmatu!Ju oli vaja jälle midagi kinni mätsida, et arugi ei saa, kui oled poolt hääletanud! Kas tõesti pole inimestele, volikogu liikmetele antud võimalust valla eelarvet veel täpsustada enne kinnitamist. USKUMATU!

Anonüümne ütles ...

Loen ja imestan mõnede isikute tegemisi ja vallavalitsuse kinnitusi! Mujal ju pole võimalik arvamust avaldada, kui Sinu blogis!
Eelmisele- see on veel jääme alumine osa, aga mis edasi tipu poole, see veel uskumatum. loe ka ise http://www.audru.ee/files/documents/ajaleht/jaanuar2011.pdf
Dets. kuu vallavalitsuse istungil:
Punkt 12. Valla eelarve reservfondist eraldati: Jõõpre Põhikooli
sisehindamisaruande läbiviimise kuludeks 6 000 krooni,Huvitav-aruande läbiviimise kulud=paberid, mis veel? kas maksti aruannet tegevad inimesed kinni? Kui palju neid oli, kaua tehti? Kuigi ei usu, et ses koolis peaks seda tegema.Tean ja loen kooli veebikalt paljudest huvitavatest ettevõtmistest, tulemustest Arvan, et seegi raha sahkerdati kuhugi kõrvale, ninale...
Mida arvata? Kas taas isik ise ei tea?

Millimalli ütles ...

Eelkõnejal õigus. Uues Põhikooli- ja gümn.seaduses on tõesti, et kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb ette teatada 5 kuud, mitte enam 6 kuud nagu vanas seaduses. Artiklis oli toodud lõik kooli põhikirjast mis on veel uue seadusega kooskõlla viimata. Väga hea tähelepanek, täna märkuse eest.

Anonüümne ütles ...

Ehee! Jälle imelikud rahakantimised või mis?! Ma küll pole pädev selle kooli värgiga, kontrollimisega. Varem küll HO spetsialistid tasustatud ei saanud, aga võib-olla uuemal ajal on seegi töö maksustatud nagu valdades audiitori töö, mis kuuldavasti juba üle 10 tuhande eesti oma raha maksvat.Muide see hea töökoht, käin korra kohal, vaatan paberid üle ja vald maksab hingehinda!

Anonüümne ütles ...

Kohalik omavalitsus peaks tuginema oma tegevuses ikka seadustele ja korrale. Seda teie vallas tõesti ei ole. Otsisin eelarve lisa 1 ja 2aga ei leidnud. Lisade nummerdamisest olete midagi kuulnud? Teie otsused ja korraldused ei vasta vormilt ega sisult nõuetele.Sisekontrollist olete midagi kuulnud? Või läheb kogu võhm tõesti ainult mehkeldamistele, siit leiab tõesti palju, ühe valla kohta isegi liiast palju.

ka vallaametnik.

Anonüümne ütles ...

Mulle blogi meeldib, lihtne arusaadav ei mingit igavat mula ja tarku sõnu, a ´la poliitiliselt keerukat ja napakalt manipuleerivat sõnakasutust. Mis oluline, hariv. võtan teinekord isegi ja vaatan kohe seadusest üle.Jätka samas vaimus.

külaline talve pealinnast.

Anonüümne ütles ...

Igas omavalitsuses on kindlasti midagi tegemata või pooleli. See on uskumatu, kui palju bürokraatlikku saasta ülaltpoolt alla tuleb. Tavaliselt on meil enamusel selline arvamus, et meie töö on see kõige tähtsam, aga aru ei saa, mida need teised seal soojas toas laua taga istuvad. Ja veel millist palka võtavad!Keegi on selle Audru seltskonna volikogusse valinud. Ju nad seda kohta siis väärivad. Juhul kui midagi mäda on, saab seda järgmistel valimistel teise suunda keerata. Peab aga tahtma ja oskust olema seda teha. Kunagi Vana- Egiptuse ajal võttis orjade armee vaaraolt võimu. Ja mis oli tulemus? Vahetati kohad ja pandi endistviisi edasi. Nn. "pööbel" jäi ikka ilma püksata nagu varem. Aeg polnud küps poliitilise formatsiooni muutuseks(see nüüd on see poliitiliselt korrektne mula, mida siin keegi eelkõnelejatest taunis).Samad sõnad Audru juhtumi kohta.Näen kontekstist välja hakitud asju, mida kritiseeritakse ilma, et olukorda seaduste või muude asjaolude osas sisuliselt teataks(pean silmas siin kooli sisehindamise 6000 krooni jne.). Uurige enne ikka täpselt järgi, mida ja kuidas seadus koolipidajalt nõuab, kui valitsuse kallal võtma hakkate. Selline lahmimine jätabki mulje, et kõik on halvasti! No, ma ei usu, et ikka päris kõik. Ma ei arva, et kriitikat teha ei tohiks, aga see peaks olema põhjalikult läbimõeldud ja argumenteeritud. Kriitika mõte pole minu arvates mitte kellegi togimises vaid see peaks paralleelselt lahendusi pakkuma. Aga kui Teile see meeldib, mis parata, andke minna.

Anonüümne ütles ...

Ei saa mitte vaiki olla...Näen kontekstist välja hakitud asju, mida kritiseeritakse ilma, et olukorda seaduste või muude asjaolude osas sisuliselt teataks(pean silmas siin kooli sisehindamise 6000 krooni jne.)
Kuidas see viimane on välja hakitud? Palun vaata ka ise! Dets. kuu vallavalitsuse istungil:
Punkt 12. Valla eelarve reservfondist eraldati: Jõõpre Põhikooli
sisehindamisaruande läbiviimise kuludeks 6 000 krooni, Ei enne ega pärast tulevad punktid ei ütle selle kota midagi. Muudmoodi ei saagi seda edastada/ küsida!Võib-olla on sõnastuses viga-aruande läbiviimine! Ent see on vallavalitsuse sõnastus????
LP. eelmine kirjutaja! Vaata http://www.hot.ee/koolkr/se163.htm
Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes
Haridus- ja teadusministri 13.08.2009 määrus nr 62. SEAL EI OLE SÕNAGI KIRJAS RAHASTAMISE TINGIMUSTEST!Ühesõnaga- rikas vald, et loobib tuhandeid, või nagu keegi eelpool kirjutas- paneb raha kõrvale, taskusse ja ikka oma valimisliidu liikmetele!

Anonüümne ütles ...

Igas omavalitsuses on kindlasti midagi tegemata või pooleli kirjutajale!
Sõnumist õhkub nii omavalitsuse tegemistest, koolijuhtimisest üht teist teadva?, kui ajaloos kodus oleva inimese vastus. Kuidas ma sooviksin, et see ei ole nii!

Anonüümne ütles ...

Mis te põete! IRL il ju plaan keskkoolid kinni panna igal pool, kus vähegi võimalik! Nii ka meil, Viljandimaal! Te ei saa sinna midagi parata! Valige? neid!

Anonüümne ütles ...

Millimalli sa mängid ka siga miks minu kommentaarid üleval pole ka põhjuseks minu aus liiga otsene väljaütlemine nende idikate kohta. Aga ma jään oma arvamuse juurde