17.02.12

Milleks lasteaed algkoolile oma haridusprojektide koordinaator.

Volikogu paneb paika vallavalitsuse-  ja hallatavate asutuste struktuuri ( siin ) mida keegi peale volikogu muuta ei tohi.
Struktuurist lähtuvalt kinnitatakse eelarves ka palgafond.
Võib ka juhtuda, et eelarve on  hoopis õhku täis nagu Audru vallas. 

Kopeerin arupärimise  mille esitasin vallavanem Siim Suursillale. 

Arupärimine

Audru Vallavolikogu on oma 06. aprill 2006 määrusega nr 19 kinnitanud „Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur“ mida on muudetud 14 korda ja praegu kehtiv terviktekst on avalikustatud Audru valla koduleheküljel ’’
siin

19.01.2012 volikogu istungil päevakorrapunkt 9 arutelul juures esitasin Teile järgmise küsimuse.
“ Kas Audru valla hallatavate asutuste struktuur vastab volikogu poolt kinnitatule.
Teie vastus oli  „ei tea, ei oska öelda“  

Olin teadlik, et allasutuste struktuurid ei vasta volikogu poolt kehtestatule, seega vastus üllatas mind.

Lindi Lasteaed- Algkooli töötajad (kopeeritud kodulehelt enne kui seda jõuti 21.01.2012 muuta)Maris Moorits  Haridusprojektide koordinaator
marismoorits@hot.ee
Kärt Jürgens Noorsoo- ja kultuuritöötaja kart.jurgens@gmail.com
 
 
Volikogu poolt kinnitatud Lindi Lasteaed- algkooli sruuktuuris ei ole ette nähtud haridusprojektide koordinaatori kohta (M. Moorits)  ja Kärt Jürgens on lasteaia kokk mitte noorsoo kultuuritöötaja .
 

Mõni päev peale 19.01.2012 volikogu istungit  asendati Lindi LAAK kodulehel noorsoo- ja kultuuritöötaja Kärt Jürgensi nimi Anneli Aasmaa omaga.
Maris Moorits on hoolekogu esimees ja Anneli Aasmaa aseesimees kumbki ei olnud Lindi Lasteaed Algkooli töötajad.

Teie, Siim Suursild olete sama hoolekogu liige. On põhjendatud arvamus, et valla raha kanditakse Lindi LAAK hoolekogu kaudu välja, struktuuris kinnitamata kohtade läbi. 
Väitsite ajalehele P.P, et võtate tööle projektide kirjutaja - ilmneb, et niisugune töökoht oli olemas, peidetud kujul, Lindi Lasteaed algkooli nimekirjas. 
  

19.01.2012 volikogu istungil väitsite, et M. Moorits asus Audru valda tööle 05.01.2012 see ei olnud jälle tõene - tegelikult esines M. Moorits Audru valla projektijuhina juba 2010 aastal.

Teadaolevalt kavandatakse hallatavate asutuste eelarvesse personalikulud vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile.
Volikogu Lindi Lasteaed Algkooli eelarvesse haridusprojektide koordinaatorile töötasu ette ei näinud.

1. Milliselt Lindi Lasteaed Algkooli (vm) eelarve realt toimus haridusprojektide koordinaatorile palga maksmine ja kelle arvelt.
2. Miks kokk Kärt Järgensi ametiks näidati kodulehel noorsoo- ja kultuuritöötaja
3. Miks peale volikogu istungit (19.01.2012 ) Kärt Jürgensi nimi Lindi Lasteaed Algkooli kodulehel asendati Anneli Aasmaa omaga ? 
4. Miks vallavalitsus ei teinud volikogule ettepanekut näha struktuuris (loomulikult vallavalitsuse ) ette haridusprojektide koordinaatori kohta kui pidas seda vajalikuks, vaid moodustas ise õigusvastaselt sellise nimetusega koha (kas vallavalitsuse persónalikulutusi  taheti näidata väiksemana, et haridusprojektide koordinaatori koht Lindi Lasteaed Algkooli juures näidati)      
Palun vastake kõigile küsimusele, selgitage ja põhjendage volikogu poolt kinnitatud struktuurist mitte kinnipidamist (Lindi LAAK ei ole ainuke). Kindlasti on Teil sellele mingi mõistlik selgitus.


 Kui verivärske vallavanem, Siim Suursild, Pärnu Postimehe vahendusel (siin ) oma plaanidest rääkis,
"Tahan tuua mõne uue ametniku valda arendustegevuse peale, et nad hakkaksid projekte kirjutama,”  unustas ta lisada, et plaanis on hoopis ammu loodud ametikohad seadustada.

(isikutel, kelle nimed siit läbi jooksevad ja on tahtmatult asjaosalisteks saanud, ei näe mina vähematki süüd)

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Lindi küla elanikuna, kelle lastel on suurepärane võimalus käia oma lastead-algkoolis, pean vastama pealkirjas tõstatatud küsimusele, et on ikka vaja küll. Tänu siin toimunud erinevatele projektidele on saanud lapsed juurde suurepäraseid võimalusi ja kogemusi. Sellistest projektidest, olen kindel, unistavad paljud teised sellised väikesed kohad nagu Lindi. Kahjuks ei ole kõigil võtta oma kodukohast nii asjalikke ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi kes selliseid asju välja mõtleksid ja veaksid. Arvan - ja usun et ma ei räägi ainult enese eest - sellised poriplekid võivad viia sinna et elame edasi vaikselt ja rahulikult, ilma et midagi toimuks, sest aktiivsed inimesed ei soovi enam tegutseda.
Nagu projektides ikka, on tarvis kedagi, kes neid koordineerib. Tean päris kindlalt et Maris Moorits ei ole Lindi lasteaed-algkoolilt saanud selle töö eest sentigi.
Tundub uskumatuna et lugupeetud blogipidaja ei pea antud asutuse saavutusi millekski. Palju toredam on võtta ette koduleht ja nokkida sealt meelevaldselt infot ning esitada seda faktina. Ja näe mis paharetid, muutsid kodulehel olevat infot peale 21 jaanuari...
Olen kuulnud, et seda aeg-ajalt tehakse, eriti kui sellele nii diskreetselt tähelepanu juhitakse, et info on aegunud.