30.01.18

Mitte hea projektikirjutaja vaid nadi seadusetundja ja korruptant !!!!11.03.2010 volikogu istungi protokollist nähtub, et projektide kirjutamisega ei olnud Siim Suursillal mingit seost. On põhjendatud arvamus, et kalurid kaasasid volikogu esimehe Siim Suursilla  ja andsid talle MTÜ Kalatex juhatuse liikme koha, et tekitada temas majanduslikku huvi projekti vastu ja kindlustada sellega kiire seadustest,õigusaktidest möödaminemise võimalus, korruptiivsel viisil mis ka edaspidisest Siim Suursilla tegevusest selgelt nähtub.

Väljavõte volikogu 11.03.2010 istungi protokollist

Et siis - korraldama projektiga seotud tegevusi - mitte projekte kirjutama nagu mees Radaris valetas. 
...ja korraldaski, kasutades korruptiivselt  ametiseisundit - tehingud iseendaga,kaubeldes mõjuvõimuga. 

Hakkame tooma fakte.
Kaluritel sh  Arne Taggol ja Margus Postil oli ühine majandushuvi, rajada  Liu sadama maaüksusele kalade esmaladustamise- ja esmavastuvõtu hoone, biopuhasti ja muud sadama rajatised, EÜ Kalastusfondi toetuse abil. Et saada samale objektile võimalikult palju toetust asustatakse kolm mittetulundusühingut (kes kõik taotlevad toetust samale objektile, levinud skeemitamine)

MTÜ Liu Sadamaarendus (06.01.2009) - juhatuses Arne Taggo
MTÜ Kalatex (01.03.2010)- juhatuses Margus Post ja Arne Taggo
MTÜ Rannakalad (30.12.2009) - kuhu kaasatakse peale juhatuse liikmete Arne Taggo ja Margus Posti  veel juhatuse liikmena  volikogu esimees Siim Suursild (kes ei ole kalur).  Sellega kindlustatakse kiire detailplaneeringu menetlus ja kehtestamine volikogus ja ehitusprojektide läbisurumise seoses nüüd juba Suursilla isikliku majandusliku huviga.  

Siim Suursild tunnistas Radaris, et ta lootis selle projektiga kindlustada oma tulevikku. Seega olid tal otsesed majanduslikud huvid, mille saavutamiseks kasutas korruptiivselt volikogu esimehe ametikohta.

Kohe panebki Suursild kiirema käigu sisse. Oled sa näinud või kuulnud nii kiiret tegutsemist.  

10.03.2010 esitab MTÜ avalduse Liu sadama detailplaneeringu algatamiseks.Suursild teeb järgmisel päeval (11.03.2010) toimuval volikogu istungil ettepaneku, lisada avaldus erakorralisena kohe istungi päevakorda, rikkudes sellega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 5 mille kohaselt volikogu arutab istungil istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi. Anne Seimari küsimusele, miks on Liu sadama detailplaneeringu algatamine erakorraline, lihtsalt ei vastatud. Suursild osales ise nii algatamise otsuse arutelul kui ka hääletusprotsessis, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust.

Nüüd pidanuks siis algama detailplaneeringu koostamine, menetlemine, avalikustamine, avalikud arutelud ja lõpuks kehtestamine. Tol ajal kehtinud  PlanS § lg 9 sätestas, et  detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt kehtestatud detailplaneeringu alusel.   

Detailplaneeringu koostamist alustada,  polnud aga plaaniski, see jäeti lihtsalt seisma. 

20.05.2010 saab vald  MTÜ-lt Rannakalad ja Kalatex ehituslubade taotlused, uskumatu aga  samal päeval, 20.05.2010 annab vallavalitsus korralduse nr 147  MTÜ-le Kalatex ja MTÜ-le Rannakalad Liu sadama kinnistule kala esmaladustamise hoone,kala esmavastuvõtu- ja jahutuse hoone ehitamiseks. 

Ja ei mingit detailplaneeringut, see jäeti lihtsalt seisma ja nüüd  19. oktoober 2017 allkirjastab Siim Suursild korralduse nr 329
"Liu Sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine"

Näed siis kuidas asjad käisid! Suursilla väitel aga olevat kõik seadustega kooskõlas.  Puhas KORRUPTSIOON. 
4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Tublid olete, et selle jama ikka ülesse puhusite ja avalikustasite! Uskumatu juhus ja ei oleks iial arvand, et nii see on!

Millimalli ütles ...

Tänan

Terje Rudissaar ütles ...

Mina ka kiidan! On heameel tõdeda, et julged neid jamasid avalikustada.Tavaliselt need kes võimu juuures hakkavad ju kohe avalikustajaid mustama ja kasutades oma möjuvõimu takistama. Nagu teil seal Audruski on!
Seega, on mul hea meel, et oma "uurijategevust" ikka jätkad. :-)

Terje Rudissaar ütles ...

Mina ka kiidan! On heameel tõdeda, et julged neid jamasid avalikustada.Tavaliselt need kes võimu juuures hakkavad ju kohe avalikustajaid mustama ja kasutades oma mõjuvõimu takistama. Nagu teil seal Audruski on!
Seega, on mul hea meel, et oma "uurijategevust" ikka jätkad. :-)