07.03.10

Vallavanema tööandja on volikogu aga ikka tahaks ju ise ...........

Kas teadsid, et
Valla/linnavalitsuse liikmetele ja vallavanemale ametipalga, lisatasude, puhkusetasude ja hüvitiste määramise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu vastavuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) kehtestatud volikogu otsustuspädevusele ning vastavalt ATS-ile. Seda otsustusõigust edasi delegeerida (nt vallavalitsusele) ei saa.

Audru vallas on vallavanem aga ise võtnud omale puhkusehüvitist just nii nagu tahtis. Ei ole pidanud vajalikuks volikogu nii tühise asja pärast tülitada.

Puhkusehüvitise määramisel oleks olnud vaja volikogu otsust (paberil).

Vaata minu teabenõuet ja vastust -
„volikogu liikmed teadsid, et vallavanem natuke kõrvale paneb ....."

Teabenõue siin Teabenõue (ebaseaduslikult väljamakstud puhkuse rahade kohta).pdf - Google Docs (hoia ctrl all ja plõksa sinisega tekstil)

Teabenõude tekst lühidalt selline
2008 ja 2009 aastal maksti vallavanemale (ja ametnikele) puhkusetoetust.
Vallavanem väitis volikogu liikme arupärimisele vastates,
et puhkusetoetust maksti vallavanemale (ametnikele) vastavalt ATS §46.

ATS §46. Puhkusetoetus
(1) Teenistujale võib maksta põhipuhkusega seoses puhkusetoetust kuni ühe kuu ametipalga ulatuses. Puhkusetoetuse maksmise korral tuleb puhkusetoetust maksta kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

Seega makstakse ATS § 46 alusel puhkusetoetust teenistujale ja korralduse puhkusetoetuse maksmiseks teeb vallavalitsus.

Teadaolevalt ei ole vallavanem teenistuja.

Vallavanemale saab puhkust maksta ainult volikogu oma otsusega kes on vallavanema tööandja.

1. Palun saata koopia, Audru Vallavolikogu otsustest,
millega otsustati maksta vallavanemale puhkusetoetust 2008 ja 2009 aastal.

Palun koopia nõutud Audru Vallavolikogu otsusest saata ettenähtud korras, hiljemalt 5 tööpaeva jooksul.

Vallavanema vastus siin vastus teabenõudele Joonase jt ebaseadusliku puhkuse komp kohta.pdf - Google Docs

Lühidalt vallavanema vastus „Puhkusetoetused Audru Vallavalitsuse avalikele teenistujatele sh vallavanemale maksti 2008 ja 2009 aastal välja vastavalt ATS § 46 - le. Eraldi volikogu otsust maksmise kohta ei tehtud, kuna vastavad rahalised vahendid olid planeeritud vallavalitsuse palgafondi eelarveid tehes ja volikogu liikmed olid sellest teadlikud. „

HALLOO, HR JOONAS ..............OLED AMETNIK AGA MITTE TEENISTUJA.

Ah et volikogu liikmed teadsid, et vallavanem omale raha libistab ja see kirjutati lausa eelarvesse sisse. Kas volikogu liikmetele ka libistasid (kasvõi läbi MTÜ-de )? Kas seal see kadunud 800 000.- siis ongi mis riigikontroll avastas.
Sellest edaspidi.
Aga see pole veel kõik.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Vaatasin huvi pärast seda valla ehituskomisjoni.
Pätikari ennast jälle paika pannud. Kas altkäemaksudest ükskord majad püsti ei saa, kuradi saapanahad, isegi sai antud kunagi värdjatele.