4.3.12

Vallavalitsuse liikme vabastamine on volikogu ainupädevuses.

03.11.2008 võttis Vahur Kobolt poolt juhitud  Audru Vallavolikogu vastu otsuse  ( "Vallavanema ja vallavalitsuse tagasiastumine.Vallavanema kohusetäitja määramine“  siin ) millest nähtub, et vallavanem Rein Talisoo avalduse alusel   otsustati:

1. lugeda vallavanem Rein Talisoo tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 03.11.2008 a
2. lugeda Audru Vallavalitsus tagasiastunuks alates 03.11.2008
4. määrata vallavanema ülesandeid täitma, kuni uue vallavanema valimiseni, vallavalitsuse liikme Siim Suursild.

22.09.2011 võttis Siim Suursild poolt juhitud Audru Vallavolikogu vastu otsuse (Vallavanema tagasiastumine
siin ) mille kohaselt vabastatakse ametist vallavanem Margus Joonas tema 07.09.2011 avalduse alusel.

Vallavalitsust tagasiastunuks ei loetud ja vallavanema ülesannete kohusetäitjat ei määratud. 

Samas situatsioonis, kaks erinevat käitumist 

-Kas on õiguspärane, et vallavanema ülesannete täitja määras volikogu (kes on vallavanema tööandja) kuni uue vallavanema valimiseni (Talisoo tagasiastumine) 
või teine variant
-vallavanema tagasiastumisel vallavanema ülesannete täitjat ei määratud vallavanemat asus  asendama  vanim vallavalitsuse liige. Lähtuti valla põhimääruse § 51  mis räägib vallavanema asendamisest juhul kui vallavanem ei saa ajutiselt täita oma ülesandeid.  

Iga selge mõistusega inimene saab aru kumb variant on õiguspärane.
Aga maavanem oma järelevalves võrdsustas vallavanema tagasiastumise ajutise äraolemisega ja leiab,  et nii on õiguspärane. (Miks ka mitte, täna astub tagasi aga homme, ülehomme on platsis jälle). Selge mõistusega pole järelevalvete puhul midagi pistmist. 
Seega maavanema seisukohalt rikkus volikogu, Talisoo tagasiastumisel,  vallavanema ülesannete täitja määramisega,  õigusnorme ?! 
Jäägu see maavanema kompententsuse tunnistajaks
aga veel......

Kui volikogu (Kobolt) tegi Talisoo tagasiastumisel  kohe otsuse lugeda tagasiastunuks ka valitsus  siis Joonase tagasiastumisel volikogu (Suursild) niisugust otsust ei teinud ja vallavalitsus ei esitanud ka ise tagasiastumispalvet.
Seega, vallavalitsuse liikmed jäid kohtadele, sest kellelgi peale volikogu, polnud  õigust neid vabastada, nii ütleb seadus.  

KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUSE SEADUS § 22 LG 1 PUNKT 17  (SIIN )
§ 22. Volikogu pädevus
 (1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;

Võin vanduda käsi piiblil, et 
 Audru Vallavolikogu ei ole vabastanud  Joonase valitsuse liikmeid, hr Vahur Kobolt ega Eino Ojandut, valitsuse liikme kohustustest.


Hr  Kobolt on nüüd Siimu valitsuses majandusspetsialistiks aga kuhu on kadunud vallavalitsuse liige Eino Ojandu. 

Kas Siim Suur lasi jälle volikogu esimehele püksi ja ühegi määgimiseta vabastas ise võimupiire ületades  E. Ojandu valitsuse liikme kohustustest? Tahaks näha dokumenti, siis jätkaks seda artiklit siin.

Hr vallavanem Suursild,
Hr vallavalitsus Suursild
Hr volikogu Suursild
Hr volikogu esimees Suursild
Hr Maavanem Suursild


 Audru valla juhtimine - ONE MEN SHOW

Kommentaare ei ole: