21.09.22

Ühe transpordimaa asemele kolm transpordimaad.

Paha päev. Pagana puuuutin oma mobilisatsiooniga. Äärmiselt kahju Ukraina rahvast. Oi, kuidas läheb korda. Paar tundi und, jälle telefon - äkki mõni hea uudis Ukrainast ja nii mitu korda öö jooksul. Nagu paljudel.

Aga oma asjade juurde. Ikka see kurikuulus Audru jõe kaldal asuv Päikesemetsa ja Jõesuudme elamuarendus. Täna rohkem dokumentide ja piltide najal.

Pärnu linnavolikogus istub hunnik toredaid naksitralle – endised maavanemad, linnapead, vallavanemad – ainus sihipärane tegevus, saada või jääda pumba juurde. Volikogu istungil osaleb asjade arutelul ainult opositsioon. Et see asi seal nii mäda – poleks osanud arvata. 

Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneering (maa omanik sh Audru vallavanem Siim Suursild) nägi ette moodustada üks transpordimaa sihtotstarbega tee  krunt. (väljavõte)
Tühja sest detailplaneeringuga ettenähtust, otsustas vallavanem Siim Suursild ja jagas 30.07.2015 korraldusega nr 286 Jõesuudme kinnistu hoopis selliselt, et tekkis 2 transpordi maad ja mitte sinna kuhu detailplaneering ette nägi vaid sinna kuhu tema tahtis.

1.4. Jõesuudme tee T1 katastriüksus, Papsaare küla, sihtotstarve – transpordimaa 100%;
1.5. Jõesuudme tee T2 katastriüksus, Papsaare küla, sihtotstarve – transpordimaa 100%.

Jõesuudme tee T1                                                     Jõesuudme tee T 22017 aasta lõpus ühines Audru vald Pärnu linnaga.

Jõesuudme ja Päikesemetsa arendusala võõrandati heausksele ostjale ja seal algas elamurajooni arendus. Kellelegi meenus, ups!!! Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga ettenähtud(ühele) transpordimaale pole nime määratud. Asjaolu, et seda detailplaneeringuga ettenähtud siseteed ei eksisteeri ja pole kunagi eksisteerinudki, sest hr Suursild jagas maa nagu tema tahtis mitte detailplaneering ette nägi. 
29.01.2018 korraldusega 102 määras Pärnu linnavalitsus (R. Kosenkranius) olematule Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud siseteele kenasti nimeks, Jõesuudme põik. Korraldusele on lisatud plaan, kus tee asukoht peab olema (punane kriips).

Väljavõte korraldusest ja plaanist kus oli tegelikult detailplaneeringuga moodustatud  sisetee asukoht. Detailplaneeringuga kehtestatut muuta ei oleks tohtinud.


Aga see ei veel kõik. Kui juba nende teedega laiutama hakati siis miks mitte veel üks. 

Pärnu Linnavalitsuse korraldusega 12.02.2018 nr 166 jagab hr linnapea Romek Kosenkranius Päikesemetsa kinnistust veel ühe transpordimaa krundi.
Küsiks linnavalitsuselt õiguslikult motiveeritud selgitusi või äkki ranandusministeeriumilt kes järelevalvet tegi ja vigu ei leidnud. Ära mõtle välja. Ega see detailplaneeringute spetsialisti õiguslikult motiveeritud mula puutini omast palju maha jää, Eks näis.

Aga ikkagi aus ja kompetentne rahandusministeerium ka ju meil .  Haaa, haa... haaaa


Kommentaare ei ole: