06.10.22

1. Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga.


Postitus on seotud varasemate postitustega. 

1. Esmalt  meeldetuletus ja mõningad dokumendid (mis peale klikkides avanevad) 
 seoses Audru jõe kaldal, Läänemere  ranna ehituskeeluvööndis asuva  Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutega mis kuulusid Audru vallavanemale,  Siim Suursillale (Päikesemetsa) ja Margus Postile (Jõesuudme). Juttu tuleb  ebaseaduslikust  ehitustegevusest nendel maadel ja linna sotsiaalmaa salajasest  "kaaberdamisest " erahuvides. 

- Pärnu linnaga ühinemise eel 12.05.2017 võõrandas Siim Suursild  Päikesemetsa kinnistu heausksele ostjale  Tildre Arendus OÜ le  kelle  registrikaardil  on  mingil põhjusel (eeldavalt)  Siim Suursilla  e - posti aadress  (siims@estpak.ee ) mis on figureerinud ka teistel Siim Suursillaga seotud dokumentidel.  Tildre Arendus OÜ  juhatuse liikmed äriregistri andmetel  on Väino Hallikmägi ( volikogu liige)  kes mängib edaspidises olulist rolli ja  Margus Post .

- Päikesemetsa kinnistu  müüb  Tildre Arendus OÜ  paari nädala pärast edasi  Marko Koppelile ( kelle nimele Pärnu linnavalitsus esitab arved mis tuleks esitada Siim Suursillale ja  kellel  on  arvete  peal  toodu kohaselt Siim Suursillaga sama aadress. 

- Marko Koppel võõrandas Päikesemetsa kinnistu kohe 08.08.2017  oma firmale MAKOP invest OÜ le  

- Jõesuudme kinnistu  omandab Marko Koppel   ka 08.08.2017  ja  samal päeva võõrandab selle kohe  oma firmale MAKOP invest OÜ. (MAKOP infest OÜ- l puudub tehingute sooritamise aastatel käive  paistab, et firma on tegelenud kinnisvaraga  

26.05.2017 on Marko Koppel  omandanud  ka Ihna kinnistu millel asub Jõesuudme tee mis algab avalikult Kaubasadama teelt ja kulgeb mööda Ihna kinnistu piiri äärset ala  Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutele ja Audru jõe äärde, Teele on seatud sõidutee servituut  2014 aastal 


2
Marko Koppeli avalduse alusel algatas Pärnu linnavalitsus  17.06.2019 korraldusega nr 444 Ihna kinnistul detailplaneeringu.  Ihna kinnistu suurus (kõigi dokumentide kohaselt)  20.79 ha

 Detailplaneeringu ala plaan  (Ihna punasega).


- Ihna kinnistu detailplaneeringu alasse kaasati 2021 aastal ka Audru jõe äärsed ranna ehituskeeluvööndis olevad elamumaad ( kollasega viirutatud ala, omanik Marko Koppel ), mis olid Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga (2010 a) moodustatud kinnistud, et vähendada neil kinnistutel ranna ehituskeeluvööndit. (Nüüd siis mitte ainult Ihna kinnistu detailplaneering vaid uue nimega "Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamurajooni detailplaneering"(vt 16.12.2021  otsuses nr 52  lehekülg 1 lõik 4 )


Detailplaneeringu ala plaan (üleval)  on oluline  ja  tuleb meelde jätta 

-  et detailplaneeringu ala koosneb  kahest  eraldi asuvast lahustükist   -  Ihna kinnistu (plaanil punasega) ning  Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistud (joonisel viirutatud ala)
-  et  neil kahel (Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamualal ) ei ole  ühist piiri kuna nende vahel asub  (kolmandale isikule  kuuluv)   Jansoni kinnistu  
-  et   Marko Koppelile kuuluval Ihna kinnistul  asub Jõesuudme tee, mis algab  avalikult Kaubasadama teelt ja kulgeb mööda  Ihna kinnistu piiriäärset ala Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistuteni, Audru jõe kaldale. 
-  et Marko Koppelile  kuuluv Ihna kinnistu  piirneb  Jõe puhkealaga, mis kuulub Pärnu linnale , saadi riigilt  munitsipaalomandisse 16.03.2017  eesmärgiga rajada sinna puhkeala  (lõkkeplatsid, telkimisalad, mänguväljakud jne) 

3.

Millised on need Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud kinnistud mis Ihna kinnistu detailplaneeringualasse kaasati on toodud  Jõesuudme ja Päikesemetsa  detailplaneeringu seletuskirja  lk12 tabelis “Planeeringu järgsed krundid" (väljavõte tabel). 


4.
Peale Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistute kaasamist on kõigis Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamu Detailplaneeringu dokumentides linnavalitsus kirjutanud järgmiselt:

Planeeritav maa-ala on pindalaga ca 27 ha, millest ca 21 ha moodustab Ihna kinnistu.

(Täpsemalt on Ihna kinnistu suurus Maakatastri andmetel 20,79 ha.)
-Mingil kummalisel põhjusel ei ole üheski dokumendis toodud kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistute suurust kokku. Miks?


- Kõik mõtlevad ju loogiliselt.
Kui kogu detailplaneeringuala on 27 ha ja sellest  21 ha (täpsemalt 20.79 ha ) Ihna kinnistu siis Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistud peaksid olema  6,21 ha.

 Aga loogika siin ei aita.
- Liidan üleval  tabelis olevate kaasatud kruntide suurused kokku ja saan 5,07 ha
- Vaatan 10 a tagust Jõesuudm e ja Päikesemetsa detailplaneeringut
algatamise otsusel 5,07 ha detailplaneeringu ala suurus
kehtestamise otsusel 5,07 ha detailplaneeringu ala suurus
seletuskirjas (lk 4)  5,07 ha detailplaneeringuala suurus

Kuidas saadi see 27 ha  
Kui Ihna kinnistu on 20.79 ha, kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud krundid 5.07 ha siis saab detailplaneeringuala kokku olla 25.86 ha ( aga mitte 27 ha)

Kust tuli juurde ligi 2 ha (ja kelle maa see on)

Lõputu kirjavahetus linnavalitsusega,  valetamised vassimised, keerutamised.  Endised Audru valla  ametnikud Annus, Mõttus väldivad selgitusi ja edastavad lihtsalt 5B klassi kirjandeid .   

Järjest kummalisemaks  läks. 
Liidan kokku "Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu" seletuskirja lehekülgedel 12, 13, 14  tabelites toodub  selle detailplaneeringuga moodustatud kruntide suurused.
Saan  tulemuseks
Kokku detailplaneeringuga moodustatud kruntide suurus 25.86 ha (mitte 27 ha )
Kuhu kadus ligi 2 ha (ja kelle maa)   

Miljoni küsimus:
Miks ja milline maa oli tarvis detailplaneeringualasse libistada ja miks ta seal lõpuks ikkagi ei kajastu
,
 

Mida korrupeerunud linnavalitsus ja sama korrupeerunud rahandususministeerium varjavad? 

Aga  volikogu liikmed, härrased endised maavanemad,  pole enne detailplaneeringuid näinud või?  Istuvad kui kuldid rukkis ja ootavad riigikogu valimisi .  Ainult EKRE rabeleb, võitleb oma  kaotatud võitlust nagu Vargamäe Andres.
Häbi vaadata kuidas Smeljanski taolised volikogu naksitrallidele  narrimütsi pähe tõmbavad. 

Tule siia tagasi kui tahad miljoni küsimusele vastust saada. 


Kommentaare ei ole: