Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2023 postitused

Või et kauaaegne Pärnu linnasekretär keeldus osalemast rahvusvahelistes koostööprojektides...

Kujutis
.......ilmsiks tuli ka suur saladus -  ta polegi mitukümmend aastat sekretärina töötades osanud inglise keelt kõrgtasemel .  Oi, oi kui kole. Otsus - koondame!!! Haa...haa.. haa... haaaaa..... Tobedamat  valet annab välja mõelda. Aga tegelikku põhjust ei saa rahvale öelda või?  Allpool siis linnavalitsuse tobe selgitus linnasekretäri (T. Roht)  koondamisega seoses.  Siit saada ka teada mis on Pärnu linnasekretäri  ametikoha põhieesmärk   - osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides .   On tase. Pole küll vaadanud kas ja millisesse erakonda kirja allkirjastanud abilinnapea Riido Villup kuulub aga kisub kangesti sinna  tipp advokaadi, tipp valetaja ja reformi poole.  Tore, et linnavalitsus seekord vähemalt oma järjekordsed vead käskkirjas lubas ära parandada.

Isegi Pärnu linnasekretäri koondamise käskkirja ei suudeta vigadeta vormistada.

Kujutis
    28.07.2023 linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/195 vabastati pikaajaline linnasekretär Tiina Roht linnasekretäri ametikohalt väidetavalt seoses koondamisega.  Käskkirja preambulas  on viidatud Avaliku teenistuse seaduse § 90 lõike 1 punkti 3 mis sätestab: § 90. Teenistusest vabastamine koondamise tõttu (1) Ametiasutus võib ametniku teenistusest vabastada koondamise tõttu, kui: 3) põhjendatud juhul muudetakse ametijuhendit ulatuses, milles see eeldab ametniku nõusolekut, ja ametnik ei ole seda andnud; Põhjendatud juhul ..... Kohalik omavalitsus peab oma otsuseid põhjendama.  1. Mis oli see põhjendatud juhus millest tulenevalt muudeti linnasekretäri ametijuhendit? 2. Kui põhjendatud vajaduse linnasekretäri ametijuhendit muuta tingis mõni seadusemuudatus või õigusakt siis milline seadusesäte täpselt või milline õigusakt.   3. Millised konkreetsed  muudatused, täiendused tehti linnasekretäri ametijuhendis võrreldes  varasema ametijuhendiga,  mis eeldasid linnasekretäri nõusolekut kuid mill

Nõutud riigikogu esimehe asendamise korda, aseesimeeste poolt, ei eksisteeri - mille alusel see Kivimägi seal riigikogu ees siis taidleb?

Vastavalt Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse (RKKTS) § 15 lg 1 ( lause lõpp ) peab Riigikogu esimees olema kehtestanud vastava korra mille alusel Riigikogu aseesimehed täidavad Riigikogu esimehe ülesandeid. Kas selline kord ka tegelikult eksisteerib või etleb reformarist aseesimees, Kivimägi ilma, et tal oleks ka sellisest korrast tulenev õiguslik alus - seda tahtsin ma teada. 16.05.2023 teabenõudega (punktis 4) palusin Riigikogu kantseleil edastada vastavalt RKKTS § 15 lg 1 sätestatule Riigikogu esimehe poolt kehtestatud kord mille alusel Riigikogu aseesimees täidab Riigikogu esimehe ülesandeid. 17.05.2023 vastuskirjaga teatab Riigikogu kantselei, et sellist korda ei eksisteeri (pole fikseeritud) ning aseesimehed täitvat esimehe ülesandeid lähtudes tavadest ja kokkulepetest. Hallooo... või et nõutud korra asemel kokkulepped kuigi Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse kohaselt tuli kehtestada kord. Millisel õiguslikul alusel siis riigikogu aseesimehed sellisel juhul riigikogu esimee

Mis värvi lipp Toompeal nüüd lehvib?

Kusagilt kommentaaridest lugesin, et punased olevat Toompeale jõudnud. Ei mina tea ega tahagi teada mis või kes seal oma jõuguga tegutseb. Keegi kuskil olevat teinud Riigikogu juhatusele opositsiooni murdmiseks mingi õigusliku analüüsi,.Kas meil on siis tõesti nii lolle juriidilise haridusega nurgajuriste kes sellist tobedat nõu andsid. Miks ka mitte. Riigikogu esimees ja aseesimees (Kivimägi) võiks ka ise pisutki Riigikogu kodu- ja töökorra seadust (RKKTS) ja Põhiseadust tunda, mitte peksta segast. Erastamistes ja ärastamistes karastunud mehed, häbitunne on neile võõras. Milliste Põhiseaduse ja RKKTS sätete rikkumisega siis püütakse labaselt ja halenaljakalt opositsiooni murda. Viidatakse põhiliselt RKKTS § 13 ja § 72 RKKTS §13 lg 2 punkt 18 s ätestab, et Riigikogu juhatus otsustab käesoleva seaduse või mõne muu sedusega reguleerimata protseduuriküsimused. Seadus ütleb reguleerimata protsetuuriküsimused !! RKKTS lg 68 lg 2 ja lg 3 on täpselt reguleerinud riigikogu liikme õigus esitada

Kindlates räpastes kätes.

Kujutis
Pole ammu midagi postitanud.  Blogimistuju lihtsalt puudub. See, mis Ukrainas toimub ei mahu minu mõistusesse. Ripun oma nutitelefoni küljes päeval ja öösel nagu teismeline, kardan halbu- ja loodan häid uudiseid.  Ralli,  mis enne riigikogu valimisi toimub on samuti haige. Tormijooks Toompeale. Meie Kikud ja Mikud, näitlejad ja lauljad,  oh  saaks ainult võimu juurde, tiksuks 4 aastat jälle vaikselt autopiloodil, tõstaks käsu peale kätt ja enne uusi valimisi üllitaks artikli - oi, kuidas  ja mida ma kõik Eesti riigi jaoks unistan korda saata. Räpaste kätega aastaid valitsenud  näriliste jõuk on jõhkralt tallanud jalge alla inimõigused, EV Põhiseaduse, okupeerinud kogu riigi nn avalikõigusliku meedia, kohtu- ja õigussüsteemi,  muutnud hooldekodud koonduslaagriteks kus näljutatakse  vanu inimesi, riigikogus istuvad pedofiilid kes pildistavad  laste intiimpiirkondi, unistatavad 12 aastastega abiellumisest, ihkavad venemaaga liitumisest ja käivad välismaal edvistamas.   Aga mitte sellest e