21.02.23

Kindlates räpastes kätes.

Pole ammu midagi postitanud.  Blogimistuju lihtsalt puudub. See, mis Ukrainas toimub ei mahu minu mõistusesse. Ripun oma nutitelefoni küljes päeval ja öösel nagu teismeline, kardan halbu- ja loodan häid uudiseid. 

Ralli,  mis enne riigikogu valimisi toimub on samuti haige. Tormijooks Toompeale. Meie Kikud ja Mikud, näitlejad ja lauljad,  oh  saaks ainult võimu juurde, tiksuks 4 aastat jälle vaikselt autopiloodil, tõstaks käsu peale kätt ja enne uusi valimisi üllitaks artikli - oi, kuidas  ja mida ma kõik Eesti riigi jaoks unistan korda saata.

Räpaste kätega aastaid valitsenud  näriliste jõuk on jõhkralt tallanud jalge alla inimõigused, EV Põhiseaduse, okupeerinud kogu riigi nn avalikõigusliku meedia, kohtu- ja õigussüsteemi,  muutnud hooldekodud koonduslaagriteks kus näljutatakse  vanu inimesi, riigikogus istuvad pedofiilid kes pildistavad  laste intiimpiirkondi, unistatavad 12 aastastega abiellumisest, ihkavad venemaaga liitumisest ja käivad välismaal edvistamas. 

 Aga mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada. 
Närilised on oma kombitsad ajanud igasse riigiasutusse.

Reformierakond on järjekindlalt rünnanud ja püüdnud kahjustada Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) – kodanikuühendust, mis on neile olnud ebameeldivaks pinnuks silmas. Targad mehed  ei ole Reformierakonna lemmikud,  oravatele  sobib rohkem see papa väidetud 70%

2021 aastal soovis Reformierakond tuvastada poliitikat kujundavate organisatsioonide rahastamisallikad ja allutada need põhjalikumale rahastamise avalikustamise nõudele, pidades sellega eelkõige silmas just SAPTK . "Peaks uurima võimalust, et ka nende MTÜ-de aruandluskohustust muuta läbipaistvamaks – kust raha tuleb " ütles Kallas.

Tore, aga kui aldis on MTÜ Reformierakond  ise oma tulude, kulude avalikustamisel.

Tulenevalt erakonnaseaduse § 1 lg-st 2 on erakond mittetulundusühing ja  Avaliku teabe seaduse (AvTS § 5 lg 3 punkti 2) kohaselt võrdsustatakse teabevaldajaga ka mittetulundusühing  – teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist.

Seega on Reformierakond kohustatud  teabenõuetele vastama, mis puudutab eelarveliste vahendite kasutamist.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni veebilehelt nähtuvalt sai  Ref  riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.  

Teen eksperimendi

-24.01.2021 edastasin  MTÜ Eesti Reformierakonnale teabenõude  ja palusin edastada väljavõtte vastavatest raamatupidamiskontodest kust nähtuks millisteks konkreetseteks majanduskuludeks ja millisteks konkreetseteks muudeks poliitilisteks kuludeks riigilt saadud toetust kasutati.  

Reformierakond teabenõudele ei vastanud.
03.02.2021 edastasin meeldetuletuse 
Reformierakond ei vastanud. 
09.02.2021 helistasin  Reformierakonna kontorisse, saamaks teada kas nad said  teabenõude kätte  ja miks ei vastata. 
Teatati, et teabenõue on kätte saanud kuid nemad olevat eraettevõte ega ole kohustatud mulle vastama, Andmekaitse Inspektsioon aga polevat pädev neid selles osas kontrollima. 
 
12.02.2021 esitasin vaide Andmekaitse Inspektsioonile (AKI) ja palusin kohustada Reformierakonda  teabenõudele vastama ja väljastama palutud teave

Kui te nüüd arvate, et mul oli mingi õrn lootuski, et AKI kohustaks Reformi vastama siis eksite. 

25.03.2021 vaideotsusega  nr 2.1-3/21/567  Andmekaitse Inspektsioon  rahuldas minu vaide ja tegi Reformierakonnale kohustusliku ettekirjutuse  vaadata vaide esitaja teabenõue uuesti läbi ja väljastada soovitud teave  hiljemalt  05.04 2021  kui see on võimalik .

  AKI leidis,  et kuna erakonnad saavad riigieelarvest toetust, siis laienevad erakondadele teabevaldaja kohustused, AvTS mõttes. 

Kuigi Andmekaitse Inspektsioon oli  sunnitud minu vaide rahuldama siis vaideotsusest joonistus selgelt välja AKI lootus, et Reformierakond kasutab seda "KUI SEE ON VÕIMALIK"  ja kirjutas Reformile lausa ette kuidas ja mis põhjusel võiks keelduda teabe väljastamisest

"Juhul kui Reformierakonnal ei olnud võimalik oma raamatupidamisprogrammist vaide esitaja soovitud teavet väljastada või oleks see nõudnud mitmete päringutega raamatupidamisprogrammist enne teabe kogumist ja selle alusel vastuse koostamist, siis oleks tulnud teabenõude täitmisest keeldumist põhjendada"

Väga totakas õpetus. Tundub, et AKI inspektoritel ei ole raamatupidamisest ja programmidest õrna aimugi.  Raamatupidamisprogarammiga  saab konto väljavõtte teha faktiliselt ühe hiireklikiga iga päeva, iga hetke seisuga ja igas variandis. 

Reformierakond aga ei lase AKI ettekirjutusest ennast häirida ega kavatsegi  AKI õpetust jälgida vaid jääb omale kindlaks, et nemad ei ole kohustatud palutud teavet väljastama.  
Loe ise ja veendu, 

 
Kirjas tooduga ma ei nõustunud ja kuna ka AKI vaideotsuse kohaselt oli Ref kohustatud teabe väljastama (kui see on võimalik) palusin 08.04.2021 AKI kohustada Reformierakonda väljastama  palutud teave kuna mingeid takistusi, selle väljastamiseks, Refi kirjas ei toodud.  

Nüüd oli AKI-l jama majas. Ref ei olnud nõus hämama.  AKI kes minetas oma sõltumatuse ja aususe,  asus nüüd ise refi eest valetama  justkui oleks ref telefoni teel AKi- le  teatanud, et raamatupidamise kontost väljavõtet ei olnud võimalik teha.

Uue  19.05.2021 vaideotsusega jättis Andmekaitse Inspektsioon minu vaid nüüd rahuldamata. 
Mingil põhjusel ei mõistnud AKI aga selgitada millisel õiguslikul alusel tegi ta vaideotsuse väidetavalt telefoni teel saadud informatsiooni põhjal  ja jättis kirjalikud tõendid  kõrvale. 

"Aus ja sõltumatu" riigiasutus, Andmekaitse Inspektsioon. 

Kommentaare ei ole: