28.02.12

Mõista, mõista, mis see on ...

Tulles veelkord  eelmiste artiklite ja Lindi Lasteaed Algkooli juurde  siis ....... tunnen tõesti, et kusagil midagi töötab,  blogi külastatavus on suurenenud vähemalt saja inimese võrra. Aitäh,  aitäh reklaami eest!


Mõtlesin, äkki peaks selle Facebooki asjanduse  ka selgeks tegema, loeks mis tarka need kolm neli Audru valla projektide asjatundjat seal siis jagavad - aga ...... oh ei.
Eelmise artikli anonüümne kommentaator (vt kommentaare) valgustas piisavalt.
Kopeerin kommentaarist mõne lause .


'Tegemist ei ole ei kaasfinantseerimise ega omafinantseerimisega. KIK-i õigusraamides öeldakse: punkt 4.13 Omafinantseering ei ole nõutav keskkonnateadlikkuse programmis avalikelt alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt ning huvikoolidelt. Seega see raha mille vald meile eraldas projekti läbiviimiseks tuleb 100% tagasi.
Ei toimu ei kaas- ega omafinantseeringut vaid toetamine, et saaksime projekti läbi viia. Ja toetamine just ellepärast et Lindi kool on Audru valla hallatav asutusAh, et KIK- i õigusraamides öeldakse: punkt 4.13 .........

No mis asjad on need  KIK- i "õigusraamid" milledel isegi punkt 4.13 olemas?  Oh jumal!
Kui projektijuht, -kordinaator või kes igane  midagi nii jaburat kirjutab siis ei saa teda küll tõsiselt võtta. Ja pole vahet kas raha tuleb tagasi või mitte, kui maksta ei tohi, siis ei tohi,  ka mitte korraks.

Ja et siis ei olnudki ei kaas- ega omafinantseerimist vaid oli hoopis toetamine ja just sellepärast, et Lindi lasteaed Algkool on Audru valla hallatav asutus.


No mis sa oskad kosta. Ega ei oskagi. Võtab tummaks.

Lajatan siis Riigikontrolli "õigusraamiga" (kontrollakt). http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2129/OtherArea/1/language/et-EE/Default.aspx

Juba 2010 aastal tõi riigikontroll välja, et Audru vallas on õigusvastaselt antud toetusi ka valla hallatavatele  asutustele kuigi sellekohast korda ei ole (hr Suursild pidi seda ometi teadma).

(Kui sa tervet aruannet lugeda ei viitsi, siis lk 14 leiad järgeva teksti).


"Riigikontroll tuvastas, et mõningatel juhtudel konkureerisid kodanikuühendustega toetuste taotlemisel ka valla või linna enda hallatavad asutused ja asutatud ühingud. Näiteks Audru vallas taotlesid ja said projektitoetusi valla hallatavad asutused (rahvamajad), kuigi kord nägi taotlejatena ette vaid MTÜsid, seltsinguid ja valla elanikke"

(aga Buratino vaatab kõrvalt ja itsitab kuidas noored "asjatundjad" oma pükse täis teevad).
(KIK  - Keskkonna Investeeringute Keskus)


TEEMA ON LUKUS

23.02.12

Keda siis vald kaasfinantseeris - iseennast või?

Minu eesmärk ei ole siin laskuda vaidlustesse. Toon teieni faktid, loomulikult dokumenteeritult ja ütlen oma arvamuse - kui see on olemas.  Teen erandi.
Võib arvata, et eelmise artikli peale on  vihastunud külaelanikke rohkem  kui too üks  Lindilt (eeldavalt kõik kasvatajad ja õpetajad ) ja loomulikult toimub nüüd  ka vallapoolne ajuloputus, millimalli, rumal kurjam,  pannakse tuleriidale ja valimisliit tantsib ümber selle.

Et siis millimalli ei tea projektidest ja maksustamisest mitte tuhkagi.  Valla poolt makstud ligi 100 000 tuhhhi olevat projekti kaasfinantseerimine, teab  vihane Lindi külaelanik.  Ah et kaasfinantseerimine ja kohe projekti maksumuse ulatuses.  Veel enam, keda siis vald kaasfinantseeris - iseennast või? Lindi Lasteaed Algkool  on ikka veel Audru vallavalitsuse  hallatav asutus mitte MTÜ, sihtasutus või mõni seltsing kelle projekte kaasfinantseeritakse.

Ärge nähke tonti seal kus teda pole, nimetame asju lihtsalt  õige nimega.
Seega, täiesti tavaline (varjatud) töötasu maksmine millelt jäeti maksud kinni pidamata ja mis võib tekitada probleeme raha saajale. Vallavanema ainus mure oli, et ei tuldaks maksunõuetega valla reservfondi kallale siis teeb tema millimallile sellist "reklaami", et ........oi, oi, oi!
On ju hea püksi lasta kui endale jääb soe ja hea teistele märg ja hais.

22.02.12

Tean päris kindlasti ...................Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed- Algkoolis

Tegelikult ei olnud mul plaanis sellel teemal sõna võtta kuid lugupeetud Lindi külaelaniku eelmise artikli kommentaari lugedes  „ei saa mitte vaiki olla“  (kopeerin sellest ühe lause )
 Tean päris kindlalt et Maris Moorits ei ole Lindi lasteaed-algkoolilt saanud selle töö eest sentigi.

 Hea, et "tean päris kindlalt"....... mitte "võin pea anda" või "mürki võtta" nagu tihtipeale lubatakse kui ollaks päris kindlad.

Merebioloogia õpe lasteaialastele ja kuni 4 klassi lastele? Tekitab küsimusi, mitte ainult minul. Mida see endast kujutab? Hariduskomisjonis teadnud ka üks Lindi küla elanik rääkida, et lastele näidatakse selle projekti raames jääminekut.

Jäämineku, lumetuleku,  päikesetõusu ja loojangu, veel mitmete ilmastikunähtuste näitamine ja selgitamine, peaks kuuluma õpetaja/kasvataja igapäevatöö valdkonda,  ilma mingi 100 000 kroonise projektita. Vähemalt vanasti oli see nii.

Põhimõtteliselt pole ma vastu  kui õpetajad kasvatajad lisa saavad - see oleks ainult teretulnud ja õiglane. Aga selle projekti juures haiseb midagi? Palju õpetajad kasvatajad siis said ....................... kui üldse said ?

Lähme teiste taskutesse sorima............ sorry

 22. 12. 2011 korraldusega nr 398 ( siin ) eraldatakse reservfondist raha (kopeerin )
"Eraldada reservfondist Lindi Lasteaed- Algkoolile projekti „Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed- Algkoolis“ kulude katteks 3 196 eurot"  (so 50 006,53 krooni )

29.12.2011 korraldusega nr 401 (
siin) eraldatakse reservfondist raha (kopeerin)
"Eraldada reservfondist täiendavalt Lindi Lasteaed- Algkoolile projekti „Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed- Algkoolis“ kulude katteks 2564 eurot"  (so 40 117,88 krooni )

Kokku siis 5760 eurot ehk 90 124,42 krooni.

Saadame teabenõude ja küsime kalkulatsiooni kuhu ja kui palju raha kulutati. Saan pika lunimise peale vastuse. 
Uus teabenõue saamaks teada kes olid isikud kelle vahel ja kuidas raha jagamisele läks. Vastata ei taheta, tuleb küsida mitmeid kordi, see tekitab kahtlusi, kõhklusi.

Merebioloogia projekti kohta esitatud teabenõue (siin )
(Kopeerin osaliselt)
Palun kirjutage projektis osalenud .......
1. ringitöö lektori nimi (490,74 euri) töökoht ja amet?
2. õppereisi lektori nimi ( 107,35 euri), töökoht ja amet ?
3. laagri lektori nimi (386,59 euri), töökoht ja amet ?
4. raamatupidaja nimi (töötasuga 182,41 euri), töökoht ja amet?
5. projektijuhu nimi (töötasuga 832.65 euri, töökoht ja amet?
6. ringitöö juhendaja nimi (töötasuga 294.31 euri), töökoht ja amet?
7. õppereisi juhendajate nimed (töötasuga 257,78), töökohad ja ametid?
8. laagri juhendajate nimed ( töötasuga 1303,31 euri), töökohad ja ametid?
9. Kes nimeliselt projekti kirjutas(id) ja kellena ta vallas töötas?


Vallavalitsuse vastus (siin )
Vastuseks Teie arupärimisele teatan:
(kopeerin)
1. ringtöö lektor oli Jüri Tenson ( kuna ta ei tööta alaliselt Audru valla allasutuses, siis puudub minul õigus tema alalist töökohta avaldada);
2. õppereisi lektor oli Jüri Tenson;
3. laagri lektor oli Jüri Tenson;
4. raamatupidaja oli Ülle Kaljumäe Audru valla finantsjuht;
5.projektijuht oli Maris Moorits, kes alaliselt töötas kuni 04.12.2011.a. Noorteühing Eest 4H projektijuhina ja alates 05.12.2011.a. Audru valla arendusspetsialistina;

6. ringtöö juhendaja oli Ene Säde Lindi Lasteaed – algkooli pikapäeva rühma õpetaja;
7. õppereisi juhendajad olid Sülvi Kaljurand, Epp Reinfeld ja Kaire Ollino, kes kõik on Lindi Lasteaed – algkooli õpetajad;
8.laagri juhendajad olid Sülvi Kaljurand, Epp Reinfeld, Kaire Ollino ja UllaOrgussaar, kes kõik on Lindi Lasteaed – algkooli õpetajad;


Seega
Jüri Tenson (490,74+107,35+386,59) 983, 68 euri e 15 406,89 krooni
Ülle Kaljumäe 182,41 euri e 2854.10 krooni
Maris Moorits 832,65 euri e 13 028,14 krooni
Ene Säde 294,31 euri e 4604,95 krooni
Sülvi Kaljurand, Epp Reinfeld ja Kaire Ollino 257,78euri e 4033,38 krooni
Sülvi Kaljurand, Epp Reinfeld, Kaire Ollino ja UllaOrgussaar 1303,31 euri ehk  20 392, 37 krooni

 Vot siis „tean päris kindlasti“!
Füüsilistele isikutele väljamakseid tehes tulnuks vallal maksta nendelt ka maksud. Väljamakse tegija peab maksud kinni pidama.
Halloo .....................raamatupidaja, finantsjuht!!!!
Finantsjuhil olnuks seda küll kohane teada

Isikutel tuleb ju saadud summad ka deklareerida (aga maksud nendelt maksmata) siis ......................kahjuks - tuleb omal maksta. 
Kuna enamjaolt on tegemist valla oma töötajatega siis erisoodustus, või mis .
Buratio, kes millimallit totuks peab, on meil ikka väga tubli ja tark.

17.02.12

Milleks lasteaed algkoolile oma haridusprojektide koordinaator.

Volikogu paneb paika vallavalitsuse-  ja hallatavate asutuste struktuuri ( siin ) mida keegi peale volikogu muuta ei tohi.
Struktuurist lähtuvalt kinnitatakse eelarves ka palgafond.
Võib ka juhtuda, et eelarve on  hoopis õhku täis nagu Audru vallas. 

Kopeerin arupärimise  mille esitasin vallavanem Siim Suursillale. 

Arupärimine

Audru Vallavolikogu on oma 06. aprill 2006 määrusega nr 19 kinnitanud „Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur“ mida on muudetud 14 korda ja praegu kehtiv terviktekst on avalikustatud Audru valla koduleheküljel ’’
siin

19.01.2012 volikogu istungil päevakorrapunkt 9 arutelul juures esitasin Teile järgmise küsimuse.
“ Kas Audru valla hallatavate asutuste struktuur vastab volikogu poolt kinnitatule.
Teie vastus oli  „ei tea, ei oska öelda“  

Olin teadlik, et allasutuste struktuurid ei vasta volikogu poolt kehtestatule, seega vastus üllatas mind.

Lindi Lasteaed- Algkooli töötajad (kopeeritud kodulehelt enne kui seda jõuti 21.01.2012 muuta)Maris Moorits  Haridusprojektide koordinaator
marismoorits@hot.ee
Kärt Jürgens Noorsoo- ja kultuuritöötaja kart.jurgens@gmail.com
 
 
Volikogu poolt kinnitatud Lindi Lasteaed- algkooli sruuktuuris ei ole ette nähtud haridusprojektide koordinaatori kohta (M. Moorits)  ja Kärt Jürgens on lasteaia kokk mitte noorsoo kultuuritöötaja .
 

Mõni päev peale 19.01.2012 volikogu istungit  asendati Lindi LAAK kodulehel noorsoo- ja kultuuritöötaja Kärt Jürgensi nimi Anneli Aasmaa omaga.
Maris Moorits on hoolekogu esimees ja Anneli Aasmaa aseesimees kumbki ei olnud Lindi Lasteaed Algkooli töötajad.

Teie, Siim Suursild olete sama hoolekogu liige. On põhjendatud arvamus, et valla raha kanditakse Lindi LAAK hoolekogu kaudu välja, struktuuris kinnitamata kohtade läbi. 
Väitsite ajalehele P.P, et võtate tööle projektide kirjutaja - ilmneb, et niisugune töökoht oli olemas, peidetud kujul, Lindi Lasteaed algkooli nimekirjas. 
  

19.01.2012 volikogu istungil väitsite, et M. Moorits asus Audru valda tööle 05.01.2012 see ei olnud jälle tõene - tegelikult esines M. Moorits Audru valla projektijuhina juba 2010 aastal.

Teadaolevalt kavandatakse hallatavate asutuste eelarvesse personalikulud vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile.
Volikogu Lindi Lasteaed Algkooli eelarvesse haridusprojektide koordinaatorile töötasu ette ei näinud.

1. Milliselt Lindi Lasteaed Algkooli (vm) eelarve realt toimus haridusprojektide koordinaatorile palga maksmine ja kelle arvelt.
2. Miks kokk Kärt Järgensi ametiks näidati kodulehel noorsoo- ja kultuuritöötaja
3. Miks peale volikogu istungit (19.01.2012 ) Kärt Jürgensi nimi Lindi Lasteaed Algkooli kodulehel asendati Anneli Aasmaa omaga ? 
4. Miks vallavalitsus ei teinud volikogule ettepanekut näha struktuuris (loomulikult vallavalitsuse ) ette haridusprojektide koordinaatori kohta kui pidas seda vajalikuks, vaid moodustas ise õigusvastaselt sellise nimetusega koha (kas vallavalitsuse persónalikulutusi  taheti näidata väiksemana, et haridusprojektide koordinaatori koht Lindi Lasteaed Algkooli juures näidati)      
Palun vastake kõigile küsimusele, selgitage ja põhjendage volikogu poolt kinnitatud struktuurist mitte kinnipidamist (Lindi LAAK ei ole ainuke). Kindlasti on Teil sellele mingi mõistlik selgitus.


 Kui verivärske vallavanem, Siim Suursild, Pärnu Postimehe vahendusel (siin ) oma plaanidest rääkis,
"Tahan tuua mõne uue ametniku valda arendustegevuse peale, et nad hakkaksid projekte kirjutama,”  unustas ta lisada, et plaanis on hoopis ammu loodud ametikohad seadustada.

(isikutel, kelle nimed siit läbi jooksevad ja on tahtmatult asjaosalisteks saanud, ei näe mina vähematki süüd)

Või et vallavanem on volikogu esindaja.....

Kes ta siis on, vallavanem või volikogu esindaja?
Mõne valla hallatava asutusega on Siim Suursillal kohe eriline side.
Lindi Lasteaed Algkooli kodulehelt loen, et Siim Suursild on seal lasteaia hoolekogu liige, volikogu esindajana  siin, kuna eeldavalt varsti muudetakse lasteaia kodulehel andmeid siis kopeerin sealt hoolekogu liikmete nimed : Maris Moorits (esimees), Anneli Aasmaa, Tiina Saar, Madli Soovik, Jaanus Orgusaar, Sülvi Kaljurand, Anu Kübar, Peep Tarre vallavalitsuse esindaja ja Siim Suursild volikogu esindaja)

Hoolekogud on kinnitatud vallavalitsuse korraldustega.
Vaata kes kinnitati Audru Vallavalitsuse korraldusega Lindi Lasteaed Algkooli hoolekogu liikmeteks, sellelt Siim Suursilla nime ei leia (erinevusi teisigi) korraldus 
(kopeerin)

Kinnitada Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu järgmises koosseisus:
Leana Siinne
Tiina Laaso
Tiina Saar
Anneli Aasmaa
Toomas Nigol
Sülvi Kaljurand
Anu Küber
Peep Tarre – vallavalitsuse poolt
volikogu esindaja

 Siim Suursilda ei ole korraldusel aga lasteaia kodulehel on ta nime kirjas.

Kas mees hakkas ise hoolekogu liikmeks?
Halloo.....hallooo ....
vallavanem, kelle volitused volikogu liikmena on ammu peatatud,  esindab  volikogu.

Eilsel  (16.02.2012) volikogu istungil, kui vallavanem vastas minu arupärimistele (Lindi Lasteaed Algkooli kohta),   püüdsin Jaanus Põldmaa haamripõrutuste saatel saada sellele küsimusele vastust.

Siim Suursild küsimusele vastata ei tahtnud kuid lõpuks arvas, et tema selles mingit probleemi ei näe aga kui volikogu tahab siis ta võib ju Lindi Lasteaed Algkooli hoolekogu esindamisest, volikogu liikmena loobuda.
(aga millal on volikogu enne midagi tahtnud - ei piiksugi)

Millimalli arvas, et mitte "võin" vaid "pead", sest vallavanem saab esindada vallavalitsust, mitte volikogu! 
See ei meeldinud.

Põldmaa peksis kui Gunnar Graps  haamriga vastu lauda. Täielik kakofoonia. Graps vähemalt teadis mida ta tegi aga Põldmaa lahmis niisama, et olla peaesineja selles sõus.

Ja siis tegi peaesineja Põldmaa avalduse:
Helilindilt:
"Teatan teile, et mina rohkem arupärimisi vallavolikogu koosolekule ei võta.

Päris kohane avaldus Hr Põldmaa kohta.
Hea veel, et nurka ei pannu.

Nii  "tugeva" juriidilise põhjaga mees!
Tulnuks ikka sinna "Põld" ja "Maa" juurde korraldama jääda.
Kui seadus ja valla põhimäärus näevad ette volikogu istungil arupärimistele vastamise siis võib ainult totu arvata -  et temal on õigus korraldada teistmoodi (lasteaed).

13.02.12

Silmakirjalikkus

17.01.2012 kaks päeva enne volikogu istungit külastasime volikogu liikmetega eralasteaeda Audru vallas. 

Nagu ikka, kõik on tulijad aga kui minekuks läheb, on kohal ainult mõned.  Sotsiaalkomisjonist ei olnud  peale millimalli kedagi, hariduskomisjonist Inda Orissaar, Jekaterina Kuru, Mati Sutt, Aili Elend. Humanitaarnõunik,  Peep Tarre kadus vahetult enne minekut nagu (Eesti Panga) Siimu 10 miljonit dollarit, räägiti, et ta kartnud küsimusi mis võinuks ülesse kerkida.

Muljed olid väga head. Armas hubane lasteaed. Ruumid ei ole eriti suured kuid piisavad ja  kujundatud kaasaegselt,  ei mingit haigla stiilis magamistuba kus ühesugused voodid reas. Ei saanudki aru kus ja kuidas need nublud seal kõik magavad. Nari või mängunurk, mine võta kinni. Suur lasterikas perekond kus kõik moodustas ühtse terviku mis harmoniseerus ja oli lapseõbralikult läbi mõeldud iga detailini.
Lai ukseava, sinna riputatud kiik aga mitte poe plastmassist kausid vaid ehtsast paksust puidust,  korralik  suur kiige. Sõbralik, avatud ja siira olemisega lapsehoiuteenuse pakkuja.

Külastuse eesmärk ei olnud ainult imestada - kui ilus ja tore - vaid kuulata mis on probleemid ja mured.
Probleeme oli viletsa teega ja väikese vallapoolse toetusega.

Kui aasta tagasi sai volikogus  arutatud lapsehoiuteenuse (eralasteaia) toetuse suurust siis enamik valimisliidu volinikud  ja vallavalitsus arvasid, et rikkad mammad, papad,  kes oma lapsed eralasteaeda panevad, vajavad ainult minimaalset toetust. 
Ei oldud nõus suurendama toetuse summat kuigi selgitasin, et see ei peaks olema väiksem kui valla lasteaedades.

Valla munitsipaallasteaedade tegevuskuluks on arvestatud 185-200 eurot kuus lapse kohta, eralasteaial arvati piisavat 160 eurost kuus lapse kohta. Muidugi tekitas see nüüd lasteaiateenuse pakkujal peavalu.
Vallavalitsuse poolt esitatud 2012 a eelarve projekt toetuse tõstmist  ette ei näinud.

2012 a valla eelarve esimesel lugemisel kõlas nagu mantra  "kulud kavandatakse suuremana kuna küttekulud on tõusnud", nii koolides , valla lasteaedades, raamatukogudes, vallamajas jm.
Aga kas eralasteaia küttekulud ei tõusnud, kas seal voolab radikates soe vesi või soe --- i  ( mina rumalasti ei räägi).  Ma ei arva, et vald peaks eraettevõtjaid tingimusteta ja suuresti toetama aga praegu on Audru vallal oma kohustused täitmata ja eralasteaed aitab tal seda teha.
Ettevõtja üks peaeesmärkidest on siiski kasumit teenida.Kui vald omapoolset panust ei tõsta, on tõenäoline, et kogu kulutuste suurenemine keevitatakse lastevanematele selga.
Eraettevõtja ei hakka peale maksma - see on kapitalism.

Humanitaarnõunik P.Tarrega oli lapsehoiuteenuse pakkuja oma probleemidest mitmel korral rääkinud, aga ..........
 Sihuke tore, mõnus "biskviidihiir" kes lubab kõike ja kõigile aga enne saad surnu käest sooja kui asjad nihkuma hakkavad. Ega tal midagi kaasa rääkida pole kohapoisid on need viimased tiivanukid kärpinud.

Arutuse tulemusel jõudis see käputäis volikogu liikmeid järeldusele, et tee lasteaeda pääsemiseks tuleb korda teha ja toetuse summat 2012 aastal  tõsta, kasvõi pisut.

Uskumatu, valimisliit "Audru" liikmed nõus!

Jagame kenasti ülesanded ära. Mati Sutt lubas võtta enda peale tee olukorra lahendamise ja  mina valmistan ette muudatusettepaneku 2012 aasta eelarveprojekti ja 19.01.2012 istungi eelnõu "Toetuse suurus lapsevanemale lapsehoiuteenuse omaosaluse maksmisel"  muudatusettepaneku, millega  "160 euri" asendatakse  " 180 euriga"

Kas valimisliidu liikmed julgevad  kaitsta oma seisukohta ka volikogu istungil?!  Küsin "kas hääletate ka volikogus muudatusettepanekute poolt" Jah,  nii nad tõesti lubasid ja ega pererahva kuuldes muud saanudki väita. Silmakirjalikkus.

"Meest sõnast,  härga sarvist" või  "lahke lubaja halb täitja"

Nüüd oli mul aega poolteist päeva, et koostada muudatusettepanekud, teha arvestused ja kogu see kupatus ära saata.

1.Ettepanek  2012 a eelarveprojektis muudatuse tegemiseks  ( siin)

2. Muudatusettepanek Audru Vallavolikogu 19. jaanuar 2012 otsuse eelnõule   „Toetuse suurus lapsevanemale lapsehoiuteenuse omaosaluse maksmisel“ (siin)

Ja kuidas volikogu istungil siis tegelikult oma seisukohti kaitsti, peale isand Siimu ajuloputust. Kas keegi julges veel muudatusettepanekute poolt hääletada...................


Kuidas see Eukleidese  sofism valetajast   nüüd oligi.
 “keegi ütleb, et ta valetab” Kas ta valetab või räägib tõtt. Kui ta valetab, siis ta räägib tõtt, kui ta räägib tõtt siis ta valetab.

  08.02.12

  Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel

  Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 kohaselt on valla- või linnavalitsusel kohustus luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

  Audru vald ei täida talle seadusega pandud kohustust.
  Misk ta siis ei täida, kõik võimalused on olemas.
  Vallavanem  Suursild teatab, et Pärnu linnas pidi ka lasteaiakohtade puudus olema.
  Miks siis Audru peaks pingutama, ega see pole mõni "romantiline rannatee".

  Mis Pärnu linnas paremini kui Audrus, sellest ei räägita. Näiteks maamaksusoodustus pensionäridele. Audru võimuliit keeras kähku kraanid kinni kui kuulis, et pensionäre tuleb võrdselt kohelda ja soodustus anda kõigile võrdsetel alustel. Pärnu linnas saavad aga maamaksusoodustust kõik pensionärid võrdsetel alustel.

  2010 oktoobris lubas Peep Tarre, et 2011 aasta aprilliks on remont tehtud ja ambulatooriumi teisel korrusel töötavad 2 lasteaia rühma. Aasta möödas aga asjaga pole veel pihta hakatud - projekti tasemel. Muidugu ei lahendakse see probleemi kõigi laste jaoks aga abiks seegi.


  Loe  veel kord selle artikli esimest lauset - seadus ütleb, et kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele  tuleb luua võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

  Audru lasteaeda ei võeta pooleteise aasta vanuseid lapsi vaid  alles alates 2 eluaastast. See on jäme seaduse rikkumine
  Kes viitsiks jännata - pissita, potita, lutita ja kui palju pampersid - kulu missugune. Pole väkeseid pissikotte, pole probleeme.

  Aga Audru lasteaia juhataja  Kuru ütles - „mis siiiiiis, seadus ei loe“.
  Ei saagi lugeda kui  selle sõna tähendust ei tea - valimisliit "Audru" ju. Ega käetõstmine ........oh jah !

  Veendu, et millimalli ei valeta ja vaata Audru valla lasteaedade põhimäärusi.

  Audru lasteaia põhimäärus, Jekaterina Kuru piibel (kopeerin siin )  
  § 4. Lasteaia tegevuse eesmärk
  (1) Audru Lasteaed (edaspidi lasteaed) on lastele vanuses 2 – 7 aastat hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav haridusasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist.

  Suti Mati piibel,  Jõõpre lasteaia põhimäärus (kopeerin siin )
  Struktuur
  Lasteaia koosseisus on kaks lasteaia liitrühma: 2 – 5-aastased lapsed ja 5 – 7-aastased lapsed.

  Aga 1,5 - 2 aastased lapsed, kelle emmed peavad tööle minema!?

  Humanitaarnõunik Peep Tarre arvas, et 1,5 - 2 aastastel lastel ongi parem kodus olla ja nii olevat ette nähtud Audru valla lasteaedade põhimäärustes. (aga millises Audru valla määruses 1,5-2 aastase lapse emmele toetus ette nähtud on, nii nagu paljudes teistes valdades  -- ah, Tarre, Suursild?)

  Tore tähelepanek hr Tarrel, aga laskem lapsevanematel ikka ise otsustad mis või kuidas neile parem - vallavalitsus  ja lasteaiad täitku seadust ja viigu oma põhimäärused koolieelse lasteasutuse seaduse § -ga 10 lg 1  kooskõlla.

  No ja  Audru vallavolikogu revisjonikomisjon ...............Mercedes Merimaa ............halloo, halooo..........ei meil pole ühtki viga!!

  Lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab küll vallavalitsus ja tal on pädevus reguleerida laste lasteasutusse võtmise ja väljaarvamisega seotud protseduurilisi asjaolusid, kuid kohalikul omavalitsusel  ei ole pädevust  täiendavaid lasteasutusse saamise tingimusi seada.

  Sisulised tingimused on sätestanud seadus !
  Kuna seadus ütleb,  alates pooleteisest eluaastast siis nii ka peab olema  ja .......aamen !!!!

  Lisatingimuste seadmisega  lasteaedade põhimäärustesse on Audru kohalik omavalitsus väljunud seaduses antud volitusnormist ja Audru valla  lasteaedade põhimäärused tuleb viia seadusega kooskõlla. 

  Haridus- ja teadusminister leidis oma sellekohases vastuses õiguskantslerile, et koolieelsete lasteasutuse kohtade tagamise küsimuse  üle teostab riiklikku järelevalvet maavanem.

  Nüüd tuleb jälle maavanema etteaste - tööd ja leiba -  aga palun !
  Nii ta on kui  võimul olev valimisliit ikka rohkel sõprade  kui vallarahva peale mõtleb.