Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2012 postitused

Mõista, mõista, mis see on ...

Tulles veelkord  eelmiste artiklite ja Lindi Lasteaed Algkooli juurde  siis ....... tunnen tõesti, et kusagil midagi töötab,  blogi külastatavus on suurenenud vähemalt saja inimese võrra. Aitäh,  aitäh reklaami eest! Mõtlesin, äkki peaks selle Facebooki asjanduse  ka selgeks tegema, loeks mis tarka need kolm neli Audru valla projektide asjatundjat seal siis jagavad - aga ...... oh ei. Eelmise artikli anonüümne kommentaator (vt kommentaare) valgustas piisavalt. Kopeerin kommentaarist mõne lause . 'Tegemist ei ole ei kaasfinantseerimise ega omafinantseerimisega. KIK-i õigusraamides öeldakse: punkt 4.13 Omafinantseering ei ole nõutav keskkonnateadlikkuse programmis avalikelt alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt ning huvikoolidelt. Seega see raha mille vald meile eraldas projekti läbiviimiseks tuleb 100% tagasi. Ei toimu ei kaas- ega omafinantseeringut vaid toetamine, et saaksime projekti läbi viia. Ja toetamine just ellepärast et Lindi kool on Audru valla

Keda siis vald kaasfinantseeris - iseennast või?

Minu eesmärk ei ole siin laskuda vaidlustesse. Toon teieni faktid, loomulikult dokumenteeritult ja ütlen oma arvamuse - kui see on olemas.  Teen erandi. Võib arvata, et eelmise artikli peale on  vihastunud külaelanikke rohkem  kui too üks  Lindilt (eeldavalt kõik kasvatajad ja õpetajad ) ja loomulikult toimub nüüd  ka vallapoolne ajuloputus, millimalli, rumal kurjam,  pannakse tuleriidale ja valimisliit tantsib ümber selle. Et siis millimalli ei tea projektidest ja maksustamisest mitte tuhkagi.  Valla poolt makstud ligi 100 000 tuhhhi olevat projekti kaasfinantseerimine, teab  vihane Lindi külaelanik.  Ah et kaasfinantseerimine ja kohe projekti maksumuse ulatuses.  Veel enam, keda siis vald kaasfinantseeris - iseennast või ? Lindi Lasteaed Algkool  on ikka veel Audru vallavalitsuse  hallatav asutus mitte MTÜ, sihtasutus või mõni seltsing kelle projekte kaasfinantseeritakse. Ärge nähke tonti seal kus teda pole, nimetame asju lihtsalt  õige nimega. Seega, täiesti tavaline (varjatud

Tean päris kindlasti ...................Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed- Algkoolis

Tegelikult ei olnud mul plaanis sellel teemal sõna võtta kuid lugupeetud Lindi külaelaniku eelmise artikli kommentaari lugedes   „ei saa mitte vaiki olla“   (kopeerin sellest ühe lause )   Tean päris kindlalt et Maris Moorits ei ole Lindi lasteaed-algkoolilt saanud selle töö eest sentigi.   Hea, et "tean päris kindlalt"....... mitte "võin pea anda" või "mürki võtta" nagu tihtipeale lubatakse kui ollaks päris kindlad. Merebioloogia õpe lasteaialastele ja kuni 4 klassi lastele? Tekitab küsimusi, mitte ainult minul. Mida see endast kujutab? Hariduskomisjonis teadnud ka üks Lindi küla elanik rääkida, et lastele näidatakse selle projekti raames jääminekut. Jäämineku, lumetuleku,   päikesetõusu ja loojangu, veel mitmete ilmastikunähtuste näitamine ja selgitamine, peaks kuuluma õpetaja/kasvataja igapäevatöö valdkonda,   ilma mingi 100 000 kroonise projektita. Vähemalt vanasti oli see nii. Põhimõtteliselt pole ma vastu   kui õpetajad kasvatajad lisa saavad - s

Milleks lasteaed algkoolile oma haridusprojektide koordinaator.

Volikogu paneb paika vallavalitsuse-  ja hallatavate asutuste struktuuri (  siin  ) mida keegi peale volikogu muuta ei tohi. Struktuurist lähtuvalt kinnitatakse eelarves ka palgafond. Võib ka juhtuda, et eelarve on  hoopis õhku täis nagu Audru vallas.  Kopeerin arupärimise  mille esitasin vallavanem Siim Suursillale.  Arupärimine Audru Vallavolikogu on oma 06. aprill 2006 määrusega nr 19 kinnitanud „Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur“ mida on muudetud 14 korda ja praegu kehtiv terviktekst on avalikustatud Audru valla koduleheküljel ’’ siin 19.01.2012 volikogu istungil päevakorrapunkt 9 arutelul juures esitasin Teile järgmise küsimuse. “ Kas Audru valla hallatavate asutuste struktuur vastab volikogu poolt kinnitatule. Teie vastus oli  „ei tea, ei oska öelda“   Olin teadlik, et allasutuste struktuurid ei vasta volikogu poolt kehtestatule, seega vastus üllatas mind. Lindi Lasteaed- Algkooli töötajad (kopeeritud kodulehe

Või et vallavanem on volikogu esindaja.....

Kes ta siis on, vallavanem või volikogu esindaja? Mõne valla hallatava asutusega on Siim Suursillal kohe eriline side. Lindi Lasteaed Algkooli kodulehelt loen, et Siim Suursild on seal lasteaia hoolekogu liige, volikogu esindajana   siin , kuna eeldavalt varsti muudetakse lasteaia kodulehel andmeid siis kopeerin sealt hoolekogu liikmete nimed : Maris Moorits (esimees), Anneli Aasmaa, Tiina Saar, Madli Soovik, Jaanus Orgusaar, Sülvi Kaljurand, Anu Kübar, Peep Tarre vallavalitsuse esindaja ja Siim Suursild volikogu esindaja ) Hoolekogud on kinnitatud vallavalitsuse korraldustega. Vaata kes kinnitati Audru Vallavalitsuse korraldusega Lindi Lasteaed Algkooli hoolekogu liikmeteks, sellelt Siim Suursilla nime ei leia ( erinevusi teis igi ) korraldus   ( kopeerin ) Kinnitada Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu järgmises koosseisus: Leana Siinne Tiina Laaso Tiina Saar Anneli Aasmaa Toomas Nigol Sülvi Kaljurand Anu Küber Peep Tarre – vallavalitsuse poolt volikogu esi

Silmakirjalikkus

17.01.2012 kaks päeva enne volikogu istungit külastasime volikogu liikmetega eralasteaeda Audru vallas.  Nagu ikka, kõik on tulijad aga kui minekuks läheb, on kohal ainult mõned.  Sotsiaalkomisjonist ei olnud  peale millimalli kedagi, hariduskomisjonist Inda Orissaar, Jekaterina Kuru, Mati Sutt, Aili Elend. Humanitaarnõunik,  Peep Tarre kadus vahetult enne minekut nagu (Eesti Panga) Siimu 10 miljonit dollarit, räägiti, et ta kartnud küsimusi mis võinuks ülesse kerkida. Muljed olid väga head. Armas hubane lasteaed. Ruumid ei ole eriti suured kuid piisavad ja  kujundatud kaasaegselt,  ei mingit haigla stiilis magamistuba kus ühesugused voodid reas. Ei saanudki aru kus ja kuidas need nublud seal kõik magavad. Nari või mängunurk, mine võta kinni. Suur lasterikas perekond kus kõik moodustas ühtse terviku mis harmoniseerus ja oli lapseõbralikult läbi mõeldud iga detailini. Lai ukseava, sinna riputatud kiik aga mitte poe plastmassist kausid vaid ehtsast paksust puidust,  korralik  suur k

Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 kohaselt on valla- või linnavalitsusel kohustus luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Audru vald ei täida talle seadusega pandud kohustust. Misk ta siis ei täida, kõik võimalused on olemas. Vallavanem   Suursild teatab, et Pärnu linnas pidi ka lasteaiakohtade puudus olema. Miks siis Audru peaks pingutama, ega see pole mõni "romantiline rannatee". Mis Pärnu linnas paremini kui Audrus, sellest ei räägita. Näiteks maamaksusoodustus pensionäridele. Audru võimuliit keeras kähku kraanid kinni kui kuulis, et pensionäre tuleb võrdselt kohelda ja soodustus anda kõigile võrdsetel alustel. Pärnu linnas saavad aga maamaksusoodustust kõik pensionärid võrdsetel alustel. 2010 oktoobris lubas Peep Tarre, et 2011 aasta aprilliks on remont tehtud ja ambulatooriumi teisel korr