23.02.12

Keda siis vald kaasfinantseeris - iseennast või?

Minu eesmärk ei ole siin laskuda vaidlustesse. Toon teieni faktid, loomulikult dokumenteeritult ja ütlen oma arvamuse - kui see on olemas.  Teen erandi.
Võib arvata, et eelmise artikli peale on  vihastunud külaelanikke rohkem  kui too üks  Lindilt (eeldavalt kõik kasvatajad ja õpetajad ) ja loomulikult toimub nüüd  ka vallapoolne ajuloputus, millimalli, rumal kurjam,  pannakse tuleriidale ja valimisliit tantsib ümber selle.

Et siis millimalli ei tea projektidest ja maksustamisest mitte tuhkagi.  Valla poolt makstud ligi 100 000 tuhhhi olevat projekti kaasfinantseerimine, teab  vihane Lindi külaelanik.  Ah et kaasfinantseerimine ja kohe projekti maksumuse ulatuses.  Veel enam, keda siis vald kaasfinantseeris - iseennast või? Lindi Lasteaed Algkool  on ikka veel Audru vallavalitsuse  hallatav asutus mitte MTÜ, sihtasutus või mõni seltsing kelle projekte kaasfinantseeritakse.

Ärge nähke tonti seal kus teda pole, nimetame asju lihtsalt  õige nimega.
Seega, täiesti tavaline (varjatud) töötasu maksmine millelt jäeti maksud kinni pidamata ja mis võib tekitada probleeme raha saajale. Vallavanema ainus mure oli, et ei tuldaks maksunõuetega valla reservfondi kallale siis teeb tema millimallile sellist "reklaami", et ........oi, oi, oi!
On ju hea püksi lasta kui endale jääb soe ja hea teistele märg ja hais.

8 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Sa Millimalli oled populaarne, isegi Facebook i on ilmunud Sinu lehekülg! Lehekülje toetajaid vallavalitsusest volikoguni välja! Sama pildiga! Miks ei avalda sa kõikide kommentaare, et tuleb nüüd neid teisest kohast otsida?

Millimalli ütles ...

Kommentaarid on pea kõik avaldatud väljaarvatud mõni väga krõbedate sõnadega. Kui millimallit sõimatakse võin avaldada aga ma ei saa lubada teiste aadressil selliseid kommentaare. Mitmed viimaste artiklite kommentaarid on millegipärast pandud eespool olevate artiklite juurde. Äkki tuleks kadunuid sealt otsida. Facebook ist ei tea midagi. Siin on lugejaid tõesti väga palju.

Anonüümne ütles ...

Tundub, et kõiki kommentaare ikka millimalli ei avalda. Miks muidu on kogunenud facebooki inimesed, kes niimoodi arvavad.
Seal on ka haridusprojektide koordinnator ise selgitanud siin tõstatatud probleemide tagamaid. Abiks konkreetsed faktid, mida siit viimastest postitustest ei leia...
Toon selle siinkohal tsitaadina välja -
'Tegemist ei ole ei kaasfinantseerimise ega omafinantseerimisega. KIK-i õigusraamides öeldakse: punkt 4.13 Omafinantseering ei ole nõutav keskkonnateadlikkuse programmis avalikelt alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt ning huvikoolidelt. Seega see raha mille vald meile eraldas projekti läbiviimiseks tuleb 100% tagasi.
Ei toimu ei kaas- ega omafinantseeringut vaid toetamine, et saaksime projekti läbi viia. Ja toetamine just ellepärast et Lindi kool on Audru valla hallatav asutus. Kõik maksud palkadelt on makstud ning aruanded esitatud. Miks arvab A.Seimar, et asjad vastupidised on? Projekti aruandlus on minu käes ja ka Keskkonnainvesteeringute Keskuses.'

Millimalli ütles ...

Veel kord. Kõik kommentaarid on avaldatud. Otsige oma kommentaare nende artiklite tagant kuhu need kirjutate. Ei saa kommentaar ilmuda viimase artikli taha kui kirjutasite selle mõne eelneva artikli juurde. Äkki keegi ütleks mulle ka kus millisest facebookist on jutt (ei ole facebooki asjatundja)

Anonüümne ütles ...

palun FB linki

Anonüümne ütles ...

Arvan, et pole midagi kaotanud, et FB liige pole, seal http://www.facebook.com/
tuleb end registreerida, kahjuks Millimalli nimi juba olemas. Seda täiendavad 3-4 Audru valla inimest, kes leiavad, et vastuseks ebaõiglasele tsensuurile http://millimalli.blogspot.com/
on just see koht kõigile kes soovivad ilma Anne Seimar-i tsensuurita arvamust avalikult avaldada. Arvamuse avaldused samasugused kui siin! Vahet pole!

Anonüümne ütles ...

Jälgime kaugemalt seda Audru valla komöödiat. Kurat, see mallikas, peaks teil autasu saama sellise juhmikarja seas. Ons nii raske mõista, et vallavalitsus ei saa toetada oma hallatava asutuse projekte, meil ka ei saa, sest pole sellist korda. Eraisikutele tehtud väljamaksetelt tuleb maksud kinni pidada, olenemata, kas raha tuleb valda tagasi või mitte. Seda peaks nüüd küll iga vallaelanik teadma ja kas raamatupidaja või loomaarst on Audru vallas. Kas ühtegi mõistusega inimest seal ei leidu!

Anonüümne ütles ...

Kas unistuste kohakasvatuse on Audrukatel ajud p....keeranud. Tule sealt ära enne kui ka mõjuma hakkab.

Julgen ka imestada mis pagana merebioloogia lasteaia lastele.
Kas õpetaja või mõni lapsevanem ei mõista sellel teemal loengut pidada. Mereasjatundjaid ja kalureid peaks seal jätkuma.