Postitused

Kuvatud on kuupäeva september, 2011 postitused

VALLAVALITSUSE JUHT EI VÕI OLLA VOLIKOGU ESIMEES

Jätame kõrvale asjaolu, et Audru vallal on hetkel 2 vallavanemat ja vaatame kas volikogu esimehe valimine vallavanemaks oli õiguspärane. Audru vallavolikogu esimees, Siim Suursild, kandideeris vallavanemaks ja osutus 22.09.2011 valituks. Siim Suursild ei esitanud tagasiastumise avaldust ja teda ei ole volikogu esimehe kohalt vabastatud.   Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 49 lg 3  sätestab " Valitsuse  juht ei või olla volikogu esimees"     (vaata   siin ) Just selline olukord valitseb aga praegu Audru vallas. Volikogu esimees on ka valitsuse juht . Tahad näiteid, aga palun   siin   (Kui link ei avane siis igaks juhuks copy/paste Õhtulehest) Volikogu esimees ka vallavanemaks BNS 20. veebruar 2003 Sauga vallavalitsus lõi teisipäeval pretsedendi ning valis uueks vallajuhiks volikogu esimehe Meelis Tombergi, enne seda umbusaldas volikogu ühe enamhäälega senist vallavanemat Vello Tiidermanni. Tomberg kandideeris ja sai vallavanemaks volikogu esimehe kohalt vaba

AUDRULE ON KOMBEKS ÜKS VALLAVANEM KORRAGA

22.09.2011 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse  " Vallavanema tagasiastumine" mille punktis 1 otsustati: "Lugeda Margus Joonas tagasiastunuks Audru vallavanema ametikohalt alates 1. oktoobrist 2011 tema enda algatusel tervislikel põhjustel." 22.09.2011 võeti vastu ka teine otsus " Vallavanema valmine" kus punkt 2 kohaselt otsustati "Lugeda Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild  ning nimetada ta ametisse vallavanemana." Audru valla põhimäärus § 79 lg 2   sätestab " Volikogu otsus ja valitsuse korraldus jõustuvad teatavakstegemisest . Otsused on teatavaks tehtud, ( järgmisel päeval 23.09.2011  ka Pärnu Postimehes) ja jõustunud. Margus Joonas astub tagasi 1 oktoobrist 2011 aga volikogu esimees,  Siim Suursild nimetati 22.09.2011 vallavanema ametisse,  (on saanud volitused asuda uut valitsust moodustama.)   Seega on  Audru vallal hetkel kaks vallavanemat,  mis ei ole õiguspärane. AUDRULE ON KOMBEKS ÜKS VALLAVANEM

Miski läheb alati nihu

Täna siis volikogu erakorraline koosolek. Vallavanem Margus Joonas otsustas aja maha võtta ja rohkem aega oma tervisesse panustada. Tervis ongi  kõige olulisem, tervis ja oma pere, muu siin ilmas on teisejärguline. Hädad käivad millegipärast ikka mööda inimesi, mitte kive ja  kände. Mis põhjusel jumal kui algkäivitaja selle kõik niimoodi lõi ei ole antud meile aimata. Inimene ei olegi looduse kroon nagu meile koolis õpetati vaid üks osa sellest. Iga asi tahab parandamist ja natuke kõpitsemist ja siis  loksub jälle kõik kenasti paika. Siis on mees omas rollis  tagasi ja Buratiino songleerib laval jälle koos oma naksitrallidega. Vot niimoodi http://www.youtube.com/watch?v=CBwZ4G428Iw   16 toredat naksitralli. Kui me vaatame volikogus jagunevat kompetentsust,  siis  igaüks neist on teatud alal asjatundlik - oma ala spetsialist. Kuid see asjatundlikus kaob üldises mitte-asjatundlikkuse massis. See surutakse tahaplaanile, ükskõiksuse, minnalaskmise, egoismi ja poliitika  kõverkäikude vi

Hääletamise hääletamine?

Volikogu istung 08.09.2011 päevakorrapunkt 6 "Aasta õpetaja nimetuse omistamine" Niisugune pimesiku mäng ei ole millimallile meeltmööda. Karm lugu, valida kahe tubli õpetajate vahel, keda sa ise ei tunne, kellegi veenmisoskuse alusel. Minu sisemine mina on minuga riius ja tõrgub hääletamast.  Ja miks aasta õpetaja tunnustamine. Kusagil on mingi vastuolu. Aasta  õpetaja tunnustamine aga tunnustus antakse pikaajalise töö eest koolis või haridusasutuses. Ei tooda välja õpetaja aasta tegu, millega ta just sellel aastal hakkama sai . Paberid kahe õpetaja nimega jagatakse välja ja läheb hääletamiseks. Ristike õpetaja nime taha saab tehtud ja paber kasti topitud. Kui kõik naksitrallid on tähtsa otsuse langetanud, avab sekretär kasti ja hakkab lugema....  Tiina Pärn, Kaia Vettik, Tiina Pärn, Tiina Pärn, Kaia Vettik  .........jne, jne. Ma ei tea kui paljud langetasid teadliku otsuse ........... aga seekord oli fortuuna soosik õpetaja Tiina Pärn. Sekretär teatab hääletamise

Seekord läks napilt mööda ....

Päevakorrapunkt 3 " Ringi 1-4 korteriomandi otsustuskorras müük"   Audru vallas pole miski võimatu, hoia aga silmad ja kõrvad lahti, ei või teada millal volikogu sinu eraomandis olevat korterit müüma hakkab. Võib-olla otsustame volikogus  isegi Kadrioru lossi otsustuskorras maha müüa. Sina ära hakka jahuma, "loll jutt",  "ei tohi,",  "mis seaduse alusel" jne. Kui Audru Vallavolikogu nii otsustab siis järelikult saab küll. Naksitrallid valimisliidust "Oma Tuleviku Nimel" on alati uhkelt teatanud, neile seadused ei loe, neid on enamus ja nemad hääletavad nii nagu tahavad, mitte mingi tobeda seaduse järgi. Nii et  hr Ilves,  ära hakka midagi ennast seal Kadrioru lossis liiga mugavalt tundma. See oli päev enne volikogu istungit. Abikaasa tuli kööki, paber  volikogu istungi  päevakorraga näpus, angerja nägu peas, ise ehmunud ja hakkab tuletama. "Oota kuule,  vaata seda kolmandat päevakorra punkti .....  mis  meie aadress nüüd oli

Hoonestusõiguse seadmisel ebavõrdne kohtlemine

08.09.2011 istungi päevakorrapunkt 2 "Hoonestusõiguse seadmine" "Ärategijaid" ning "kurtjaid" eristab üks oluline omadus - esimesed julgevad astuda sammu tundmatusse ning on valmis tegutsema väljaspool mugavustsooni, teised aga vaatavad pealt, kuidas esimesed seda teevad. Hakkajad ja entusiastlikud inimesed Audru vallas on tulnud välja suure ja vägeva projektiga. Meestel on pead mõtteid ja ideid täis ja nad on otsustanud hakata neid otsast realiseerima. Selle tarvis moodustati MTÜ Uisumeistrid, asutajaliige Jaan Moorits. Plaanis on rajada Audru alevisse, spordihoone taha (kus olid aiandi kilemajad) kiiruisurada 333,3 m pikk, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele. Kiiruisurada on planeeritud kolmele kinnistule: Pärna allee 3b, Pärna allee 5b ja Pärna allee 5e. Kuid selleks oli vaja nõusolekut volikogult valla maale hoonestusõiguse seadmiseks. Pärna allee 5e kinnistule seatakse hoonestusõigus kogu kinnistu ulatuses, kinnistu kuulub vallale.

Uruste oja kaldal asuvad omavoliliselt ehitatud elamud seadustatakse lõpuks

08.09.2011 toimus siis peale suvepuhkust volikogu esimene istung. Päevakorrapunkte vaadates tundus asi minevat ludinal. Aga päris nii ei olnud. Päevakorrapunkt nr 1 "Osalise detailplaneeringu vatuvõtmine Audru alevikus Kaera kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel" Nüüd on siis lisatud pealkirja ka .....Nooruse tee 8  katastriüksusel. Siiani oli  jutt ainult Kaera kinnistust mis tegelikult ammu kruntideks jagatud ja  üheks jagatud krundiks ongi praegune planeeringuala,  Nooruse tee 8 katastriüksus. Mida rohkem hämamist ja segadust seda uhkem, vallakodanik võinuks jäädagi seda planeeritavat Kaera kinnistut otsima ja nuputama kus ta meil siin  Audru alevikus küll asub. Aga näe, planeeritav ala hoopis Nooruse tee 8, kus  Uruste oja kallastel laiutavad omavoliliselt ehitatud elamud millel ei ehitus- ega kasutusluba. Nüüd siis detailplaneeringuga tahetakse asi seaduslikuks teha- oli ka aeg. Miski või keski pani vallavalitsuse leebuma.  Mis on muidugi tore.  Detailplaneerin

Kolmas raund

Suvi on läbi ja sügis käes, hakka aga jälle ennast riidesse toppima.   Sügis värvub fantastiliselt kaunilt. Värvidemäng - kollane, roheline, oranzist karmiinpunaseni. Taevas on salapärane oma tähtede ja tundmatusega.   Segadusse ajab, et taevas pole näha enam Linnuteed??? Suurt Vankrit tunnen juba lapsepõlvest ja see on meie laiuskraadil näha aastaringselt kogu öö. Väike Vanker on tuntud temasse kuuluva kõige heledama tähe Põhjanaela tõttu. Vaatad pimedal sügisööl taevasse ja unistad   ......... ei,   tegelikult ei unista - noored unistavad, vanad nostalgitsevad,   Suurtel hingedel on tahe, väikestel soovid. Me kõik elame ühe ja sama taeva all, kuid mitte kõigil pole üks ja sama silmapiir.“ Igaüks näeb seda mille nägemiseks ta on ette valmistunud. Nii ütles vist Konrad Adenauer, aga ma võin eksida. Sügise lõpp on trööstitu, päike näitan ennast üha harvemine - pimedus, ligane   pori, loigud, märjad varbad. Talve eelmäng - üks suur suremine, kuni lume tulekuni. Sügisel tajun enim ka aj