Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2022 postitused

2 Järgneb "Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga"

Kujutis
Kuidas saadi see 27 ha kui Ihna kinnistu on 20.79 ha, kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud krundid 5.07 ha  kokku peaks olema  25.86 ha mitte 27 ha. Need detailplaneeringuga moodustatud krundid  (kokku 5.97 ha) on toodud detailplaneeringu seletuskirja LK 12 tabelis (väljavõte tabelist ) Linnavalitsus keeldus ülbelt sisulisi selgitusi andmast. Valetas ja hämas nagu oskas. Järelikult tuli detailplaneeringu menetlusdokumendid sõna-sõna haaval läbi vaadata.  Mida ja miks linnavalitsus koos Rahandusministeeriumiga (kes teostas järelevalvet)  avalikkuse eest varjas ja miks detailplaneeringuala suurusega manipuleeriti.   Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse  16.12.2021 nr 52   lõigus 4 kirjas  järgmiselt:( väljavõte) Naljakas, peale seda lõiku, mõned read allpool on mingil kummalisel põhjusel need detailplaneeringuga moodustatud krundid (mis ka üleval tabelis) kõik ka ükshaaval kirja pandud,  koos katastrinumbritega ja maa

1. Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga.

Kujutis
Postitus on seotud varasemate postitustega.  1. Esmalt  meeldetuletus ja mõningad dokumendid ( mis peale klikkides avanevad)   seoses Audru jõe kaldal, Läänemere  ranna ehituskeeluvööndis asuva  Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutega mis kuulusid Audru vallavanemale,  Siim Suursillale (Päikesemetsa) ja Margus Postile (Jõesuudme) . Juttu tuleb  ebaseaduslikust  ehitustegevusest nendel maadel ja linna sotsiaalmaa salajasest  "kaaberdamisest " erahuvides.  - Pärnu linnaga ühinemise eel  12.05.2017 võõrandas Siim Suursild  Päikesemetsa kinnistu heausksele ostjale  Tildre Arendus OÜ le   kelle  registrikaardil  on  mingil põhjusel (eeldavalt)  Siim Suursilla  e - posti aadress  (siims@estpak.ee ) mis on figureerinud ka teistel Siim Suursillaga seotud dokumentidel.  Tildre Arendus OÜ  juhatuse liikmed äriregistri andmetel  on Väino Hallikmägi ( volikogu liige)  kes mängib edaspidises olulist rolli ja   Margus Post  . - Päikesemetsa kinnistu  müüb  Tildre Arendus OÜ  paari nädala