30.01.18

Mitte hea projektikirjutaja vaid nadi seadusetundja ja korruptant !!!!11.03.2010 volikogu istungi protokollist nähtub, et projektide kirjutamisega ei olnud Siim Suursillal mingit seost. On põhjendatud arvamus, et kalurid kaasasid volikogu esimehe Siim Suursilla  ja andsid talle MTÜ Kalatex juhatuse liikme koha, et tekitada temas majanduslikku huvi projekti vastu ja kindlustada sellega kiire seadustest,õigusaktidest möödaminemise võimalus, korruptiivsel viisil mis ka edaspidisest Siim Suursilla tegevusest selgelt nähtub.

Väljavõte volikogu 11.03.2010 istungi protokollist

Et siis - korraldama projektiga seotud tegevusi - mitte projekte kirjutama nagu mees Radaris valetas. 
...ja korraldaski, kasutades korruptiivselt  ametiseisundit - tehingud iseendaga,kaubeldes mõjuvõimuga. 

Hakkame tooma fakte.
Kaluritel sh  Arne Taggol ja Margus Postil oli ühine majandushuvi, rajada  Liu sadama maaüksusele kalade esmaladustamise- ja esmavastuvõtu hoone, biopuhasti ja muud sadama rajatised, EÜ Kalastusfondi toetuse abil. Et saada samale objektile võimalikult palju toetust asustatakse kolm mittetulundusühingut (kes kõik taotlevad toetust samale objektile, levinud skeemitamine)

MTÜ Liu Sadamaarendus (06.01.2009) - juhatuses Arne Taggo
MTÜ Kalatex (01.03.2010)- juhatuses Margus Post ja Arne Taggo
MTÜ Rannakalad (30.12.2009) - kuhu kaasatakse peale juhatuse liikmete Arne Taggo ja Margus Posti  veel juhatuse liikmena  volikogu esimees Siim Suursild (kes ei ole kalur).  Sellega kindlustatakse kiire detailplaneeringu menetlus ja kehtestamine volikogus ja ehitusprojektide läbisurumise seoses nüüd juba Suursilla isikliku majandusliku huviga.  

Siim Suursild tunnistas Radaris, et ta lootis selle projektiga kindlustada oma tulevikku. Seega olid tal otsesed majanduslikud huvid, mille saavutamiseks kasutas korruptiivselt volikogu esimehe ametikohta.

Kohe panebki Suursild kiirema käigu sisse. Oled sa näinud või kuulnud nii kiiret tegutsemist.  

10.03.2010 esitab MTÜ avalduse Liu sadama detailplaneeringu algatamiseks.Suursild teeb järgmisel päeval (11.03.2010) toimuval volikogu istungil ettepaneku, lisada avaldus erakorralisena kohe istungi päevakorda, rikkudes sellega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 5 mille kohaselt volikogu arutab istungil istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi. Anne Seimari küsimusele, miks on Liu sadama detailplaneeringu algatamine erakorraline, lihtsalt ei vastatud. Suursild osales ise nii algatamise otsuse arutelul kui ka hääletusprotsessis, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust.

Nüüd pidanuks siis algama detailplaneeringu koostamine, menetlemine, avalikustamine, avalikud arutelud ja lõpuks kehtestamine. Tol ajal kehtinud  PlanS § lg 9 sätestas, et  detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt kehtestatud detailplaneeringu alusel.   

Detailplaneeringu koostamist alustada,  polnud aga plaaniski, see jäeti lihtsalt seisma. 

20.05.2010 saab vald  MTÜ-lt Rannakalad ja Kalatex ehituslubade taotlused, uskumatu aga  samal päeval, 20.05.2010 annab vallavalitsus korralduse nr 147  MTÜ-le Kalatex ja MTÜ-le Rannakalad Liu sadama kinnistule kala esmaladustamise hoone,kala esmavastuvõtu- ja jahutuse hoone ehitamiseks. 

Ja ei mingit detailplaneeringut, see jäeti lihtsalt seisma ja nüüd  19. oktoober 2017 allkirjastab Siim Suursild korralduse nr 329
"Liu Sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine"

Näed siis kuidas asjad käisid! Suursilla väitel aga olevat kõik seadustega kooskõlas.  Puhas KORRUPTSIOON. 
26.01.18

Oli ikka põnev artikkel aga..................... mis asja mõte oli

Vaene Pärnu Postimees, midagi huvitavat kirjutada ei mõista, pole ideid, pole uudiseid. Kasutada  ainult teiste kanalite pommuudiseid oma lehe reitingu tõstmiseks - ka nagu nadi.  Tore, et vähemalt paar korda aastas saab  Anne Seimari kirjadest kokkuvõtteid teha ja selle paisutatuna, valemulje tekitamiseks rahva ette tuua. Ja mis edasi......? Kas nüüd Anne Seimar väriseb ja punastab - kas peaks või!! Haa ...... haaa.... haaa.....Ära mõtle välja!!!!. Ei minu ega minu abikaasa närv küll liigu, mingi soperdise peale. Lasku aga tulla, ikka mitu korda aastas  - ootan siis paari kuu pärast jälle uut artiklit (oma blogi reitingu tõstmiseks) ja pingutan,  ehk jõuan ka sinna 100 000 kirja piirile.
Või ehk oleks tulusam  käia ka volikogust volikogusse, olla igal pool oma jope, lipitseda ja pugeda, esimene kes laua ääres ja viimane kes riismeid korjates tatisena lahkub   -  nii on keegi kirjutanud. Siis tuleks  minu  postitused kindlasti  sama head ja objektiivsed  nagu PP-s

Aga see selleks.
Andke aga agu  - laimake, kiruge, loopige sitaga üle, nutke või naerge.  Mina jätkan samas vaimus  - pettused, varastamised, valetamised tuuakse  siin  jätkuvalt lugejate ette. 
Varsti juba uued põnevad teemad ja ka vanu ei unusta.
23.01.18

RADAR

TÜÜP VALETAB
SIIM SUURSILD EI OLE MITTE MTÜ RANNAKALAD LIIGE VAID  JUHATUSE LIIGE ja see muudab asja.
Väljavõte äriregistri B kaardist allpool.

Ah et hea projektikirjutaja ?????!!!! 
Halooooo............... hea ja jõhker valetaja ikka. 

Projektikirjutaja on vallaametnik Maris Moorits.

Rannarahva koostöökoda (siin) - tule taevas appi? Ja nüüd on vaja ka õue õppekööki. 
Nimetame asju ikka õigete nimedega - vaja on kohta kus hotellikülastajad (sh sulid) saaksid grillida ja õhtupäikest nautida. Tuleb teha järgmine projekt- miks ka mitte. Pärnu Lahe Partnerluskogult(jagajad Mercedes Merimaa, R. Talisoo)tuleb heakskiitev otsus suurima vaevata - no näiteks selle siil udus projekti  raames (Roheline Konnatee) mis mitmed miljonid igasugu abirahasid neelanud aga keegi ei tea mis ta on ja kus ta on - ainult mõttetuid plakateid on terve eestimaa täis kleebitud. Ka üks nutikas miljonite väljapetmise projekt mis kunagi valmis ei saagi ja aina lüpsab.

Mulle oli see kõik ammu teada aga .... ärge unustage kus riigis me elame. Kui poleks Pealtnägijat, Radarit ja  Kuuuurijat sööks sulid varsti  silmad peast.  Meie õiguskaitseorganid on suutmatud, ebaprofesionaalsed ja samuti täielikult korrupeerunud. Tõestan kui minu blogi enne kinni ei panda.

Kas ehk peale Radarit hakkab mõni uskuma millest millimalli kirjutab- millise kaliibriga sulid kohalikus omavalitsuses tegutsevad. Heksvallavanem Talisoo oli nende kõrval poisike kellel oli säilinud häbitunne, astus tagasi, sest pidas nii õigeks. 
See mis täna Radaris, oli ainult jäämäe veepealne osa. Sahkerdamine mis vallas toimub on üle mõistuse aga kui politsei kõik kinni mätsib siis ----- polegi midagi teha
Kogemused, ehmatavad, uskumatud kogemused. Olen Martin Helmega 110% nõus ja mul on kahju, et meie õiguskaitseorganid on nii ebaprofesionaalsed, korrupeerunud. 

Ootan siis jälle läbiotsimist või? Tüüpiline hirmutamistaktika? Nüüd olen targem ja oma salajased andmekandjad kaevasin kartulipeenrasse. Aga vanainimene ei mäleta enam täpselt kuhu. Ei tea kas tulebki meelde. Küsisin mehelt, tema ka ei mäleta enam. Aga mul on 2 labidat, praegu maa külmunud, soovitan tulla kevadel saab ühendada vajaliku ja kasuliku.Liu sadama maaüksuse planeering jäeti koostamata!!!


6.jaanuaril 2005 annab Eduard Sutt Audru vallale tasuta  oma osaluse  Liu Sadama kalurite majast koos õlihoidlaga.
Väidetavalt, 3 päeva enne 2005 aasta jaanuaritormi.  Miks oli Audru vallal seda vaja?
Vot ei tea, kas selgeltnägemine või järeltegemine. Tormiabi tingimus oli, et riigi tuge saavad need sadamad, millel on munitsipaalosa ja Audru vallal see nüüd oli sestap eraldas valitsus Liu sadama taastamisele reservfondidt üle 300 000 krooni. Nagu ajalehest lugeda võis siis Audru valla naabervaldadel sellist õnne ei olnud nende sadamad jäid tormiabita, sest puudus munitsipaalosa.

Nimetame asju õigete nimedega - naabervaldade vallaametnikud ei olnud sulid ega petnud riiki.
Koopia Audru vallavolikogu otsuse eelnõu seletuskirjast


10.12.2009 korraldusega nr 484 määratakse Liu sadama teenindusmaaks 2,95 ha ja sama korralduse alusel maa ka erastati.Lindi sadama maaüksuse sihtotstarbeks määrati 100 % tootmismaa. 

Liu sadama maaüksus asub Audru valla Üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu kohustusega maaalal. Seega ehitamiseks, Liu sadama maaüksusele, oli kindlasti kohustus algatada detailplaneering ja ehitusõiguse sai määrata ning ehitusload väljastada ainult kehtestatud detailplaneeringu alusel ( Planeerimisseadus § 9 lg 9 )


11.03.2010 korraldusega Algatas volikogu MTÜ Liu Sadamaarenduse avalduse alusel Liu Sadama maaüksusel detailplaneeringu siin (varasemalt oli samale maaüksusele algatatud detailplaneering ka 2005 aastal TÜ Liu Sadam avalduse alusel)

Liu Sadama maaüksus


Kuigi detailplaneering algatati ei olnud Suursillal mitte mõtteski planeeringu menetlemine vaid õigusvastaselt väljastati  projekteerimistingimused ja alustati ka ehituslubade väljastamist juba planeeringu alustamisele järgneval kuul.

Tol ajal kehtinud Planeerimisseaduse ja Audru valla ehitusmääruse § 7 lg 3 p 1 kohaselt võis projekteerimistingimused väljastada ainult detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral.
Suursild kuulus Liu Sadamat arendava MTÜ juhatusse kuid  otsustas ja allkirjastas  karistamatult Liu sadamaga seotud haldusaktid.

13.04.2010 esitab MTÜ Liu sadamaarendus juba projekteerimistingimuste taotluse reoveepuhasti ja piirdeaia ehitamiseks siin. Kiire värk. Teised menetlevad detailplaneeringut miinimum aasta, tavaliselt paar aastat nüüd siis üks kuu kui juba väljastatakse projekteerimistingimused ja ehitusload.


19.05.2010 esitas MTÜ Rannakalad ( juhatuses Siim Suursild, Arne Tago, Margus Post) ehitusloa taotluse kala esmavastuvõtu- ja jahutushoone ehitamiseks siin ja samal päeval (19.05.2010) esitab MTÜ Klatex ehitusloa taotluse kala esmaladustamise hoone ehitamiseks siin

20.05.2010 juba järgmisel päeval annab vallavalitsus korralduse nr 149 ehitusloa väljastamiseks Liu sadama kinnistul kala esmaladustamise hoone, kala esmavastuvõtuhoone ja jahutuse hoone ehitamiseks siin

Sama korraldusega antakse MTÜ- le Ühinenud Rannarahvas ka ehitusluba Rannarahva koostöökoja ehitamiseks. Rannarahva koostöökoda - naera puruks. Hoopis majutusasutus, mis ennast selliselt veebis ka reklaamib.11.03.2010 seab Audru vallavolikogu hoonestusõiguse Liu sadama kinnistule MTÜ Rannakalad kasuks siin  samuti MTÜ Kalatex ja MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks.

13.05.2010  Audru vallavolikogu otsus  hoonestusõiguse seadumine Liu Sadamaarenduse kasuks siin 

10 06.2010 esitas MTÜ Liu Sadamaarendus ehitusloa taotluse Liu Sadama maaüksusele biopuhasti rajamiseks siin

14.06.2010 annab vallavalitsus ehitusloa MTÜ Sadamaarendusele biopuhasti ehitamiseks siin


31.01.2013 kinnitab Audru vallavalitsus prjekteerimistingimused  kalurite olmehoone rekonstrueerimine siin


Ja nüüd 2017a võttis (Siim, Suursild) Audru vallavalitsus kätte  ja lõpetas oma korraldustega Liu sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamise, menetlemise.  Kõik sai tehtud, milleks seda detailplaneeringut enam vaja.😝 

12.10.2017 andis  Audru vallavalitsus korralduse lõpetada TÜ Liu Sadam avalduse alusel  Liu Sadama detailplaneeringu koostamine siin

19.10.2017 andis Audru vallavalitsus korralduse lõpetada MTÜ Liu Sadamaarenduse avalduse alusel Liu sadama detailplaneeringu koostamine.siin

Niisiis jäeti Liu sadama detailplaneering menetlemata, vallakodanikud ei saanud avalikus planeerimismenetluses osaleda. Rikuti jõhkralt  kõiki võimalikke seadusi ja valla õigusakte, tehti ehituslubadega ära see mis tulnuks teha planeerimismenetluses. Ja lõpuks ehitati hoopis kala fileerimistsehh  mida planeering, projekteerimistingimused ega ehitusload ette ei näinud ja milleks toetust ei taotletud. Kus siin see JOKK on - jäme seaduste rikkumine. PRIA ei näe ja politsei ei näe.Tüüpiline EV.

Aga .....

kuidas saab vallavalitsus oma korraldusega tühistada volikogu otsuse.


Nüüd on kuulda, et Keskkonnaamet  on leidnud Liu sadama territooriumil  rikkumisi  
Mulle on saadetud pildimaterjali  mille siinkohal ülesse panen.

20.01.18

Kukekarja kambakas !

Kes nii ütles? 
Või oli see kanakarja kambakas, igal juhul kambakas. Kellel ei meeldiks kambakat teha, no eriti veel siis kui ise sellest kasu saab.😝Haaaa..... haaa.. haaa... 

Väljavõte Põllumajandusministeeriumi kirjast  kus käsitletakse Jaanus Põldmaa, (Audru volikogu esimees, Põhara Agro omanik) tõstatatud probleemi seoses riigimaade ajutise kasutamisega. 
Teie kirjas on väidetud, et 2007. aastal oli riigimaade ajutise kasutuse lepingute sõlmimise luba valdadel ning 2011. aastal muudetud korra kohaselt saab lepinguid sõlmida üksnes maavalitsus. 2012. aastal said 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise lepingud läbi ning senine kasutaja ei saanud uut lepingut maavalitsusega sõlmida, kuna selle maa ajutise kasutamise õiguse sai teine isik. 
Teie arvates on mõistlik anda maa ajutise kasutusse andmise otsustamise õigus valdadele või peaksid maavalitsused enne maa ajutise kasutamise lepingu sõlmimist kooskõlastama selle eelnevalt maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusega.
Probleemi kohta selguse saamiseks ja tõstatatud küsimusele võimalikult põhjaliku vastuse andmiseks palus Põllumajandusministeerium e-kirjaga hr J. Põldmaalt (jaanus.p@audru.ee) riigimaa ajutise kasutamise lepingu, mille tähtaeg lõppes kirjas väidetu kohaselt 2012. aastal, koopiat. Kõnealuse lepingu koopiat meile ei saadetud.
Põllumajandusministeerium annab asja kohta olemasoleva informatsiooni põhjal järgmised selgitused.
Riigimaa ajutiseks kasutamiseks andmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. a määrus nr 169 ““Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord” (edaspidi määrus).
Määruse § 6 lõike 2 kohaselt sõlmitakse maa ajutise kasutamise leping kuni kaheks aastaks arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2014. a
Lähtudes sellest väidame, et 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise leping sai  lõppeda mitte hiljem kui 2009 aastal, mitte 2012 aastal.
Kogu kiri (siin

No nii  - huvitav, huvitav!!

Kuidas sai Audru vald 2007 aastal seadust rikkudes sõlmida Jaanus Põldmaaga (Põharo Agro OÜ)  lepingu (2007-2012)rohkemaks kui kaheks aastaks? 
Kas sellepärast Põldmaa ministeeriumile  lepingu koopiat ei saatnudki? 
Et kas siis mitu  aastat kasutas Jaanus Põldmaa, Põharo Agro omanik, maad ilma õigusliku aluseta ja võttis kenasti ka toetusraha või? 
Siis jäi kogemata ilma, sest magas tähtaja maha - ja kohe jama majas. 
Muidugi oleks lahedam olnud  kui mitte maavalitsus, vaid ausad sõbrad kohalikust omavalitsusest oleks maid jaganud ja kohe jälle hulgaks aastaks. 
Kogu dokument siin

Aga tõeline eesti mees ei heida meelt vaid tegutseb ja teab täpselt mida tuleb enda ja kogu eesti rahva huvides ette võtta!

Jälle kaks väljavõtet ühest kirjast Terviktekst siin

Õnnestus - ja maa lähebki Põharo Agro OÜ (volikogu esimees J. Põldmaa) kasutusse

Väljavõte lepingust 
EI KOMMENTAARI!
Seaduses sätestatud korras on õigus ajutises kasutuses olnud maad ära osta.
Ja nii lihtne see ongi.
Allpool väljavõtted maavanema korraldustest millega võõrandati riigimaad Jaanus Põldmaa OÜ-le Põharo Agro.Kes tahtis sai aru, kes ei tahtnud sai ka aru. 

17.01.18

Jätkan postitust "Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi"


Algus siin 

Kui ei viitsi uuesti lugeda siis meeldetuletuseks .
03.09.2017 edastasin Audru vallavalitsusele pöördumise. Teen väljavõtte oma kirja vastavast kohast


Seega vormistasin oma küsimuse selgelt ja arusaadavalt:" KAS SAMA KOOLI LAPS KASUTADES PEALE TUNDE OMA KOOLI SPORDISAALI JA VARUSTUST PEAB SELLEKS PILETI LUNASTAMA ( e raha maksma).

Siis veel vallavanem olnud Siim Suursild vastas selgelt ja üheselt : "SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE".
(lisan väljavõtte vastuskirjast mille koostas Ene Täht ja allkirjastas Siim Suursild)


Täiendavatele selgitustele, millistel kaalutlustel selline Põhiseaduse ja Audru kooli põhimäärusega vastuolus olev otsus tehti - keeldus hr Siim Suursild vastamast.
08.12.2017 edastasin sellekohase avalduse Pärnu Linnavolikogule (seoses ühinemisega) ja koopia arvamuse saamiseks Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. Ega ma arvanudki, et Siimu suur sõber, värske volikogu esimees hr Metsoja julgeks/ tahaks tunnistada Suursilla järjekordset soperdist millimallil alles värskelt meeles hr Metsoja ausad järelevalved maavanemana.

Ja nii ongi, Metsoja avaldusele vastanud ei ole. 
Küll aga vastas revisjonikomisjon.
Vastuskiri

Lp. Anne Seimar
20.detsembril 2017.a. Toimus Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek, kus arutati teie pöördumist, mille saatsite 08.12.2017.
Ene Täht selgitas meile olukorda ja vastas meie küsimustele.

Jõudsime järeldusele, et Audru kooli õpilastele on kooli spordisaali, varustuse, staadioni ja sauna kasutamine väljaspool õppetöö aega täiesti tasuta. Seda küll ei ole kirjas Audru vallavalitsuse korralduses nr. 230 , aga on kirjas Audru kooli põhimääruses §19, lõige 7.
Soovitasime see tulevikus ära märkida ka Audru kooli vastavas korralduses, et ei toimuks kaksipidi arusaamist.
Lisaks tegi revisjonikomisjon Pärnu linnavalitsusele ettepaneku, et uues loodavas omavalitsuses ( Pärnu linn koos Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga) võiks olla kõikide selle omavalitsuse koolide õpilastele selle omavalitsue territooriumil olevate koolide spordisaalide ja staadionite kasutamine olla tasuta, sõltumata sellest , millises selle omavalitsuse koolis nad õpivad.

30.12.2017
Heldur Paulson
Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees

Jääme siis ootama millal parandus tehakse või see soperdis kehtetuks tunnistatakse

Aga ........
Miks kodustatud Ene Täht ja Siim Suursild valetasid kui kirjutasid : SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE.
Kahjuks revisjonikomisjon neilt seda ei küsinud.

(Et siis see mis on kirjutatud, läheb täide: nad närivad valu pärast keelt, aga nad ei pööra ära oma valedest, silmakirjalikkusest (pisut muudetud piibel))