Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2018 postitused
Täiendatud eelmist postitust 01.02.2018 kell 0:20 Mitte hea projektikirjutaja vaid nadi seadusetundja ja korruptant !!!!

Mitte hea projektikirjutaja vaid nadi seadusetundja ja korruptant !!!!

Kujutis
11.03.2010 volikogu istungi protokollist nähtub, et projektide kirjutamisega ei olnud Siim Suursillal mingit seost. On põhjendatud arvamus, et kalurid kaasasid volikogu esimehe Siim Suursilla  ja andsid talle MTÜ Kalatex juhatuse liikme koha, et tekitada temas majanduslikku huvi projekti vastu ja kindlustada sellega kiire seadustest,õigusaktidest möödaminemise võimalus, korruptiivsel viisil mis ka edaspidisest Siim Suursilla tegevusest selgelt nähtub. Väljavõte volikogu 11.03.2010 istungi protokollist Et siis - korraldama projektiga seotud tegevusi - mitte projekte kirjutama nagu mees Radaris valetas.   ...ja korraldaski, kasutades korruptiivselt  ametiseisundit - tehingud iseendaga,kaubeldes mõjuvõimuga.  Hakkame tooma fakte. Kaluritel sh  Arne Taggol ja Margus Postil oli ühine majandushuvi, rajada  Liu sadama maaüksusele kalade esmaladustamise- ja esmavastuvõtu hoone, biopuhasti ja muud sadama rajatised, EÜ Kalastusfondi toetuse abil. Et saada samale o

Oli ikka põnev artikkel aga..................... mis asja mõte oli

Vaene Pärnu Postimees, midagi huvitavat kirjutada ei mõista, pole ideid, pole uudiseid. Kasutada  ainult teiste kanalite pommuudiseid oma lehe reitingu tõstmiseks - ka nagu nadi.  Tore, et vähemalt paar korda aastas saab  Anne Seimari kirjadest kokkuvõtteid teha ja selle paisutatuna, valemulje tekitamiseks rahva ette tuua. Ja mis edasi......? Kas nüüd Anne Seimar väriseb ja punastab - kas peaks või!! Haa ...... haaa.... haaa.....Ära mõtle välja!!!!. Ei minu ega minu abikaasa närv küll liigu, mingi soperdise peale. Lasku aga tulla, ikka mitu korda aastas  - ootan siis paari kuu pärast jälle uut artiklit (oma blogi reitingu tõstmiseks) ja pingutan,  ehk jõuan ka sinna 100 000 kirja piirile. Või ehk oleks tulusam  käia ka volikogust volikogusse, olla igal pool oma jope, lipitseda ja pugeda, esimene kes laua ääres ja viimane kes riismeid korjates tatisena lahkub   -  nii on keegi kirjutanud. Siis tuleks  minu  postitused kindlasti  sama head ja objektiivsed  nagu PP-s Aga see selleks.

RADAR

Kujutis
TÜÜP VALETAB SIIM SUURSILD EI OLE MITTE MTÜ RANNAKALAD LIIGE VAID  JUHATUSE LIIGE ja see muudab asja. Väljavõte äriregistri B kaardist allpool. Ah et hea projektikirjutaja ?????!!!!  Halooooo............... hea ja jõhker valetaja ikka.  Projektikirjutaja on vallaametnik Maris Moorits. Rannarahva koostöökoda ( siin ) - tule taevas appi? Ja nüüd on vaja ka õue õppekööki.  Nimetame asju ikka õigete nimedega - vaja on kohta kus hotellikülastajad (sh sulid) saaksid grillida ja õhtupäikest nautida. Tuleb teha järgmine projekt- miks ka mitte. Pärnu Lahe Partnerluskogult(jagajad Mercedes Merimaa, R. Talisoo)tuleb heakskiitev otsus suurima vaevata - no näiteks selle siil udus projekti  raames  (Roheline Konnatee)  mis mitmed miljonid igasugu abirahasid neelanud aga keegi ei tea mis ta on ja kus ta on - ainult mõttetuid plakateid on terve eestimaa täis kleebitud. Ka üks nutikas miljonite väljapetmise projekt mis kunagi valmis ei saagi ja aina lüpsab. Mulle oli see kõik ammu teada a

Liu sadama maaüksuse planeering jäeti koostamata!!!

Kujutis
6.jaanuaril 2005 annab Eduard Sutt Audru vallale tasuta  oma osaluse  Liu Sadama kalurite majast koos õlihoidlaga. Väidetavalt, 3 päeva enne 2005 aasta jaanuaritormi.  Miks oli Audru vallal seda vaja? Vot ei tea, kas selgeltnägemine või järeltegemine . Tormiabi tingimus oli, et riigi tuge saavad need sadamad, millel on munitsipaalosa ja Audru vallal see nüüd oli sestap eraldas valitsus Liu sadama taastamisele reservfondidt üle 300 000 krooni. Nagu ajalehest lugeda võis siis Audru valla naabervaldadel sellist õnne ei olnud nende sadamad jäid tormiabita, sest puudus munitsipaalosa. Nimetame asju õigete nimedega - naabervaldade vallaametnikud ei olnud sulid ega petnud riiki. Koopia Audru vallavolikogu otsuse eelnõu seletuskirjast 10.12.2009 korraldusega nr 484 määratakse Liu sadama teenindusmaaks 2,95 ha ja sama korralduse alusel maa ka erastati. Lindi sadama maaüksuse sihtotstarbeks määrati 100 % tootmismaa.  Liu sadama maaüksus asub Audru valla Üldplaneering

Kukekarja kambakas !

Kujutis
Kes nii ütles?  Või oli see kanakarja kambakas, igal juhul kambakas. Kellel ei meeldiks kambakat teha, no eriti veel siis kui ise sellest kasu saab.😝Haaaa..... haaa.. haaa...  Väljavõte Põllumajandusministeeriumi kirjast  kus käsitletakse Jaanus Põldmaa, (Audru volikogu esimees, Põhara Agro omanik) tõstatatud probleemi  seoses riigimaade ajutise kasutamisega .   Teie kirjas on väidetud, et 2007. aastal oli riigimaade ajutise kasutuse lepingute sõlmimise luba valdadel ning 2011. aastal muudetud korra kohaselt saab lepinguid sõlmida üksnes maavalitsus. 2012. aastal said 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise lepingud läbi ning senine kasutaja ei saanud uut lepingut maavalitsusega sõlmida, kuna selle maa ajutise kasutamise õiguse sai teine isik .   Teie arvates on mõistlik anda maa ajutise kasutusse andmise otsustamise õigus valdadele või peaksid maavalitsused enne maa ajutise kasutamise lepingu sõlmimist kooskõlastama selle eelnevalt maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse

Jätkan postitust "Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi"

Kujutis
Algus siin  Kui ei viitsi uuesti lugeda siis meeldetuletuseks . 03.09.2017 edastasin Audru vallavalitsusele pöördumise. Teen väljavõtte oma kirja vastavast kohast Seega vormistasin oma küsimuse selgelt ja arusaadavalt:" KAS SAMA KOOLI LAPS KASUTADES PEALE TUNDE OMA KOOLI SPORDISAALI JA VARUSTUST PEAB SELLEKS PILETI LUNASTAMA ( e raha maksma). Siis veel vallavanem olnud Siim Suursild vastas selgelt ja üheselt : " SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULIN E ". (lisan väljavõtte vastuskirjast mille koostas Ene Täht ja allkirjastas Siim Suursild) Täiendavatele selgitustele, millistel kaalutlustel selline Põhiseaduse ja Audru kooli põhimäärusega vastuolus olev otsus tehti - keeldus hr Siim Suursild vastamast. 08.12.2017 edastasin sellekohase avalduse Pärnu Linnavolikogule (seoses ühinemisega) ja koopia arvamuse saamiseks Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. Ega ma arvanudki, et Siimu suur sõber, värske voli