Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2017 postitused

Aasta viimaste tundide mõtisklused

Hetk iseendaga. Ja tiksubki juba aasta viimane päev, isegi viimased tunnid. Mõtled mida oled aastaga korda saatnud, millest oled ilma jäänud, milliseid valikuid teinud ja kes on olnud sinu kõrval. Uude aastasse võtan kaasa ainult ilusad hetked ja inimesed nendes - kellega on hea, turvaline ja lõbus ja võid rääkida ööd hommikuteks. Mälestustele me toetume, neid ei saa keegi ära võtta, neid ei saa muuta. Tuleb unustada minevikus saadud haavad ja elada tulevikus, ei tohi meenutada halbu asju kogu aeg. Teen otsuse, et uuel aastal ei võta südamesse enam kõigi probleeme ega kinnista neid oma ajus, muidu lõpetan nagu Nietzsche kes kõik ajastu probleemid enda omaks tegi, kannatas seeläbi peavalude ja nägemishäirete all, kaotas ajurabanduse tagajärjel mõistuse ning veetis eluõhtu hullumeelsena. „ Mina olen mina! Mina olen vaba!“ - ei mingit teesklust, meeldida tahtmist. Tuleb loobuda inimeste loodud seadustest ja tulla tagasi loodusseaduste juurde.Külva seeme ja see idaneb. Veel paar tundi ja

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus järg

Jätkan postitust algus " Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus " Lõpuks, mitu kuud hiljem, oli Audru osavald Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse alusel ja hoiatusel sunnitud minu teabenõudele vastama. 07. detsember 2017 kirjaga nr 6-17/1883-1 kirjutab Audru osavald  nii: "keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet  (ametiautode kululimiite ei ole kehtestatud) . No näe - ma ei pannudki mööda, just nii nagu arvasin- ei mingeid kütusekulu limiite  - ei  Suursillal ega Tarrel. Ainult Audru vallas oli see võimalik. Kui  asi läks inetuks ja kütuse kulud olid juba üle mõistuse näitas raamatupidaja osa vallavanema kütusekuludest teistele kuluobjektidele.    Vot millise või sees härrad Suursild ja Tarre elasid. Aga miks ka mitte! Meie riigis on kuritegu avalikustamine aga mitte .................. 

Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi

Veel enne hingusele minekut õnnestus  Siim Suursilla juhitud Audru vallavalitsusel Audru lastele käru keerata ja  jõhkralt laste õigusi rikkuda. Panen ülesse kirja mille edastasin vastvalitud volikogule ja revisjonikomisjonile. Vaatame mis mehed on need. Kas vastatakse, kuidas vastatakse ja mida ette võetakse laste õiguste rikkumisega . S.S sõbra ja kamraadi, vastvalitud volikogu esimehe  A. Metsoja võimed ja  "sõltumatus" maavanemana  on nähtu ja kogetu, vaatame milliste argumentide või hämaga mees nüüd Simmu totrusi õigustades välja tuleb ja  kas revisjonikomisjonil ka küsimusi tekib - näiteks kasvõi arupärimiste näol aselinnapea  Siim Suursillale. Pärnu Linnavolikogu  08.12.2017 Volikogu esimees hr Andres Metsoja volikogu @lv.parnu.ee Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon Revisjonikomisjoni esimees hr Heldur Paulson heldur.paulson@outlook.com Pärnu Linnas rikutakse Audru koolide õpilaste põhiseadusest tulenevaid õigusi. 1. Põhiseadusega vastuolus olev haldusa

A.METSOJA TOETUSRAHA!

Kujutis
Väljavõte Audru valla pangakontost.  Küsimus: Kas A. Metsojale maksti varjatud toetust läbi  OÜ Petersport? Miks ka mitte!!!!

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus

 29.08.2017 edastatud teabenõudega soovin muuhulgas teavet Audru vallavalitsuse  ametiautodele (va elektriautod) ja bussile kehtestatud  kütuselimiidtide kohta  ühes kuus aastatel 2013-2017 ja palun väljastada dokumendid millega on limiidid kehtestatud. Seega  küsisin  Audru valla  AMETIAUTODE kütuselimiite .  03.10.2017 ( teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tp vastuse  saan rohkem kui kuu möödumisel ) saabub vallavanem Siim Suursilla allkirjaga vastuskiri  6-17/1754-1 (punkt 4 siin ) kus toodud : "Audru vallavanema käskkirjaga kehtestataks e isikliku sõiduauto kasutamise hüviti teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõitudeks "   ja viidatakse dokumendiregistris käskkirjadele milledega on kehtestatud    isikliku sõiduauto kompensatsioon vallaametnikele. Kuidas saab olla vallavanemaks ja vallasekretäriks ametnik kes on nii rumal, et  ei tee vahet  mis on valla  ametiautodele kehtestatud kütuselemiit ja mis isikliku sõiduauto kompensatsioon. Võimal

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda. Audru liivakastis plädistades võis Suursild segast ja sogast  panna aga väärikas koht nõuab väärikat käitumist ja minimaalsetki seaduste tundmist või õigemini ausust . Kas kõik peale Suursilla on lollid ja  neile võib sellist jama ajada - osalesid ühinemiskoosolekutel, töötasid läbi dokumentatsiooni ja ühinemislepingut. Selle töö tarvis moodustati ühinevate omavalitsuste volikogude poolt vastav komisjon kuhu kuulusid volikogude esimehed ja vallavanemad mitte vallaametnikud. Koosolekud toimusid Pärnu linnas,  need on protokollitud  ja igaüks võib sealt lugeda Suursilla "tõde ja õigust".  Või peetakse silmas  spaade, restode külastamise koosolekuid kus rosoljet ja konjakit läbi töötati? Ah et isegi koristaja ja haljastuse töötaja  tegelesid dokumentide ja ühinemislepingu  läbitöötamisega. Häbi, häbi - häbitunne kadunud  - pikaajaline prak

Lisatasu maksmine ei vastanud õigusaktides kehtestatule

Kujutis
Aasta lõpp käes ja  nagu ikka makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat lisatasu nime all. 31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks kõigile valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel.  Ära ütle, või et kõik täitsid lisaülesandeid! Kas samuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). Tuleta meelde  siin  ja  siin    Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkt 7.4 (Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord) Mis  ütleb palgajuhendi punkt 7.4  ( siin  vi Lisa 2)  ? Millistel tingimustel võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest? Punkt  7.4 kohaselt ettepaneku lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile  teenistuja vahetu juht.  Ettepanekus peavad olema  täpselt

Audru vallavanema kütusekulud kajastati volikogu kuluna.

Kujutis
Pidevalt on meedias kajastatud korruptsioonijuhtumeid kus vallavanemad kasutavad valla kütusekaardiga soetatud kütust isiklikuks otstarbeks, ületavad ettenähtud kuulemiiti jne. Kuidas siis Audru vallas "ausalt" vallavanema kütusekulusid kajastatakse. Teabenõudega on palutud edastada  volikogu  2012 a majandamiskulud. Tähelepanu köitsid volikogu kulus olevad  kütusearved (värvisin kollaseks). Huvitav, kes küllvolikogu liikmetest ja millega seoses on kulutanud nii palju kütust. Isegi volikogu esimees, Jaanus Põldmaa, lubas suurejooneliselt, et tema kütusekulu on 0  ja nüüd äkki volikogul  mitu tuhat euri kütusekulu aastas. Teabenõudega 10.07.2017 nr 6-17/1373 on palutud vastavalt AvTS edastada kõik need volikogu kulusse arvestatud kütuse arved ja vastavalt MSVS selgitada millise sõiduki tarvis  (sõduki nr ja kelle käsutuses, kuluobjekt) kütust soetati. Teabenõudele vastamis tähtaeg on 5 tööpäeva Möödub kuu kuid  teabenõudele ei vastata, möö

Audru Vallavolikogu kingib vallavalitsuse ettepanekul oma liikmetega seotud MTÜ-le koolimaja

Kujutis
Ei kommentaari!!! Täna,  kell 17.00 toimub uues Aruvälja külakeskuses Audru vallavolikogu  nn väljasõiduistung kus    Audru vallavolikogu kingib  (võõrandab tasuta) MTÜ Jõõpre Külaseltsile vana koolimajahoone ( sh on hoonele teostatud hiljuti ka mingit  remonti)  Lisan väljavõtte otsuse eelnõust mis nagu ikka eeldavalt ka  ühehäälselt vastu võetakse.   ( Kas äri sommidega hakatakse  nüüd nimetama ka avaliku teenuse osutamiseks või laste vabaaja veetmiseks?    MTÜ Jõõpre Külaseltsi juhatuse liige on Audru vallavolikogu aseesimees Mati Sutt kes kandideerib vallavanem Siim Suursillaga  samas erakonnas Väljavõte äriregistrist  Selle koolihoone kindlustussummaks kindlustuspoliisi järgi on 405 000 euri. Väljavõte poliisist Veel on Audru vallavolikogu seadnud tasuta hoonestusõiguse  50 aastaks MTÜ Jõõpre Külaselti kasuks  Jõõpre külas asuvale kinnistule  15902:001:0523  siin   ja andnud  MTÜ Külaseltsi tasuta kasutusse Jõõpre rahvamaja ruumid.

Koolimaja jääb lastele kitsaks aga väljarentimiseks ruume piisab

Kujutis
Mulle meeldivad mitmed asjad nii, nagu nad olid vanasti - võibolla nostalgia, või oligi vanasti rohi rohelisem,  taevas sinisem, marjad magusamad, inimesed siiramad, lihtsamad. Ajaratast tagasi ei pööra.  Mäletan kui seisime pioneeridena valimiskasti juures, meeleolu oli nii pidulik, ruumid olid kaunistatud lilledega ja käis üks ütlemata suur möll. Ei teadnud me sel ajal midagi ei propagandast ega patriotismist olime lapsed ja meil oli lihtsalt lõbus. Rahvast meelitati valima viinerite ja apelsinidega. Mäletan ka oma esimest valimist, tegelikult oli see ikka hääletamine, sest kandidaate oli ju üks. Tol ajal oli kombeks, et esmavalijatele anti lill. See oli ilus!  Nüüd istun pappkarpidest pungil kooli raamatukogus mis ei ole veel remondist toibunud. Ruumi on mahutatud eelvalimiste tarbeks, kohe ukse juurde, üks väike laud, paar tooli ja kogu pidulikku on paar lillepotti. Mina tunnen ennast nende pappkarpide vahel hästi aga kuidagi piinlik on,  eriti nende ujedate noorte,  e

Et kas nüüd rahastatakse IRL i....................?

Jätkuks eelmisele postitusele. Siim Suursild  hämab FB-s, püüab ajupesu teha  kirjutades:    Andris Avamere korraldas valla sportlaste ja isetegevuslaste peol Jõõpres ( muuseas avalik tasuta üritus kõigile vallaelanikele) õhtu juhtimist, vokaalansambli esinemist ja tantsuansambli esinemist . Ja pealegi selliseid üritusei korraldab vallas valla kultuurjuht ilma vallavanemaga kooskõlastamata . Tegelikult peaks selliseid küsimusi küsima ikka tema käest ja mitte läbi FB seina! Mis jama see mees ajab!?  Audru vallaleht veebruar 2017 kirjutab ( siin )  -Audru Vallavalitsus korraldas veebruarikuu esimesel nädalavahetusel Jõõpre Rahvamajas tänuõhtu valla parimatele sportlastele  spordiaktivistidele, kultuuritegijatele ja vabatahtlikele........ ..........Sel korral lasti kohalikel tantsukollektiividel puhata ning sportlik-tantsulise etteaste tegid tantsutrupi Happy Dancers´i noored auhindu võitnud tantsijad. Kultuuriprogrammi toredaks naelaks sai Kesk-Eesti meesteansambel oma meeleoluk

Et kas nüüd rahastatakse IRL i varjatult juba kohaliku omavalitsuse eelarvest ?

Kujutis
Ma ei suuda uskuda, et Eesti on nii korrupeerunud. Kõik organid tegelevad ainult Savisaare ja Keskerakonna väidetavate kuritegudega Tallinnas. Kohalikes omavalitsustes möllab selline korruptsioon, et annab juba otsida mis korruptsioon ei ole. Audru kohaliku omavalitsuse  võimuerakond (IRL)  on usaldust kuritarvitanud, täpsemalt  aastaid reeturlikult tegutsenud . Neile on usaldatud kohaliku vallarahva poolt teatud võim, me kõik eeldame, et selle võimuga ka käitutakse hästi, et keegi ei kraba seda enda taskusse aga  võimu on  rakendatud iseenda ja oma erakonna  huvides. Müüakse usaldust, mille vallakodanik on  andnud. Sama võimuerakonna (IRL) mõttetu ja mitte mõhkugi jagav volikogu on kössitanud aastaid nurgas ja küsinud vallavalitsuselt luba hingamiseks. IRLi hinnangul tuleks erakondade ja teiste aktiivselt poliitikas osalevate organisatsioonide ja kodanikuühenduste rahastamise kontrollimisse kaasata riigikontroll.  Oma pättide, sulide, ja  korruptantidega peaks IRL ise hakka

Vallaametniku liiklustrahv valla eelarvest !!!

Kujutis
Liiklustrahv ei ole valla tööga seotud kulu, selle peab liiklust rikkunud vallaametnik ise kinni maksma.  Tulumaksuseaduse § 34 p3 alusel ei ole ettevõtlustulust lubatud maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse. Ehk siis firma nimele määratud trahv ei ole kulu, mida saaks ettevõtlustulust maha arvata ja seega toob see kaasa tulumaksu kohustuse. Kuna  trahv  maksti valla eelarvest siis  tuli vallal maksta ka veel erisoodustust - topelt kulu. Tore küll, vallaametnik ületab kiirust ja meie maksame. No on pärdikud - ah? (kliki peal näed suuremalt)

Toidusoodustus kõige nõrgematele.

Kujutis
Audru valla haridusasutused valmistavad toitu ka väljamüügiks. Vallavalitsus on andnud korralduse 27.02.2014 nr 70  siin   millega kehtestati Audru valla haridusasutuste köökidest  väljamüüdava lõunasöögi toiduportsjonite hinnad. Vallavalitsuse  ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajad  saavad oma portsjoni kätte 1,15 euroga  kuid teistel tuleb portsjoni eest välja käia 2 euri. Muidugi ei ole seda palju kuid millest selline ebavõrdne kohtlemine. (toidu toob enamasti koolist vallavalitsusse sotsiaalnõunik  Peep Tarre  valla bussiga - ei ole tööga seotud sõit). Kuigi haldusorgan peab oma otsuseid põhjendama ei nähtu vallavalitsuse korraldusest miks peab vallavalitsus valla ametnikke ja hallatavate asutuste töötajaid kõige enam soodustust vajavaks grupiks Audru vallas. Millimallil on tekkinud küsimus miks tema ja teised ei saa oma perele  koolisööklast lõunat tuua vaid 1.15 eurot portsjon. Korduvalt on minult küsitud,  kas olen kuulnud ja mida arvan sellest, et mõned Audru

KES, KELLEGA KÄIB ....... JA MIKS KÄIB?

Noppisin Audru valla dokumentidest. Mõningad  arved mis on makstud Audru valla eelarvest. Saab ülevaate kuumematest spaadest,restodest, villadest, kohvikutest, lõbustuskohtadest (mänguväljakutest) kus Audru valla asjamehed ja nende külalised armastavad käia.  Selgitusi ei taheta anda, kirjadele ei vastata – ei mäleta. 16.05.2016 Estonia Spa Hotels arve 139491 summas 65 eur ( Pärnus ) 15.04.2016 White Beace Development Arvr 25 11.04.2016  summas 225 eur ( Valgeranna golfiväljaku resto ) 09.12.2013 Gospa OÜ Arve 4628 T summas 772,51 ( Georg Ots Spa Hotell Saaremaal ) 22.09.2016 Estonia Spa Hotels AS arve R 13 -20326 summas 955 eur 22.09.2016 White Beace Development AS arve 278 summas 169 euri 04.10.2016 Estonia Spa Hotels AS arve 141407 summas 176 eur 27.09.2016 Pärnu reisibüroo arve 15061685 summas 640 eur 28.10,2016 Hotell Wesset arve HO9744 summas 7 80 euri ( Pärnus Villa Wesset ) 23.11.2016 Lottemaa Teemapark OÜ arve 100775 summas 1270 eur 30.11.

Meenutame kadunukest (IRL) hea sõnaga!

Varsti jälle valimised! Vale jutt, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde, palju kasulikum on jätta põline ja aus amet, virutada tööriistad nurka ja hakata poliitikuks. Õnn tuleb õuele õige pea või veidi hiljem. Tänan neid kes  millimallit enda kampa kanditeerima kutsusid, tänud ka millimalli potensiaalsetele toetajatele  kuid millimalli sedakorda passib. Ainult sõltumatuna saan kirjutada ja vaadata asju objektiivselt. Nii ei ole ma ka avaliku elu tegelane ega pea kellelegi oma tegemiste kohta selgitusi andma. Las siis hauguvad millimalli peale nagu pavlovi koerad. Nemad püüavad minu tiibu kärpida ja mina sellegipoolest lennata. Kõik need valimisprogrammid ja platvormid on  kampaaniamaterjal  -  hullutamine. Kes mida jagama hakkab - pastakad, õhupallid, kondoomid, kommid jm. Sina mulle, mina sulle - kärab hästi. Säh, võta võim!  KOV arengule annab tõsise tagasilöögi tõsiasi, et kohalikud volinikud ei vastuta isiklikult mitte millegi eest. Vastutus on null.  Vallavalitsu

KORRUPTSIOON AUDRU VALLAS - MTÜ PÄRNUMAA ÕPILASMALEVA VARJATUD TEGEVUSED

Kujutis
-Mati Sutt on Audru vallavolikogu liige,  volikogu aseesimees,  volikogu  hariduskomisjoni esimees ,  revisjonikomisjoni liige  ja  Jõõpre kooli direktor  ( alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool endast Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda). -Peep Tarre on Audru v allavalitsuse liige  ja  sotsiaalnõunik . -Ülle Kaljumäe on Audru  vallavalitsuse liige  ja Audru vallvalitsuse  finantsjuht . Kõik eespool nimetatud vallaametnikud on seotud MTÜ ga Pärnumaa Õpilasmalev. -Mati Sutt on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva   juhatuse liige ( asutajaliige, juhataja ) -Peep Tarre on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva  juhatuse liige  ( asutajaliige) -Ülle Kaljumäe teeb MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva  raamatupidamist  ( siin  ) MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva eesmärgiks on  Põhikirja  kohaselt : tööharjumuste kujundamine ja õpilastele töötamise võimaluste loomine erinevates ettevõtetes ning asutustes õpetajate ja kasvatajate juhendamisel, noorte koolivälise vaba aja sisustamiseks

Abivallavanema sõidupäevik - luulekogu

Kujutis
Abivallavanem Priit Annusele on määratud vallavanema korraldusega isikliku sõiduauto hüvitist 2016 aastal  3685 euri. Hüvitise saamiseks on kohustus pidada sõidupäevikut kuhu tuleb kirja panna iga töösõit isikliku sõiduautoga, sõidu eesmärk, odomeetri näit enne  ja pärast sõitu ning iga töösõiduga seoses läbitud kilomeetrid. Abivallavanem Priit Annuse 2016 aasta sõidupäevik (rahvaluulekogu ) SIIN   . VAATA JA IMESTA! ( 2017 sõidupäevik siin ) (2015 sõidupäevik siin ) Sõidupäevik jätab mulje justkui oleks vajalikud kilomeetrid lihtsalt täis sätitud. Üldine hinnang  – pliiatsist imetud. Kuna sõidupäevikus ei kajastu tõesed andmed siis sellise sõidupäeviku alusel ei tohiks teha ühtegi väljamakset. Antud juhul (kuna väljamaksed on juba tehtud)  tuleks  summa arvestada P. Annuse  palgalisaks ja maksustada nagu töötasu.   Nüüd faktid pisteliselt.  Töösõidud isikliku autoga puhkuse ajal.  -  Sõidupäeviku  kohaselt  sõitis  Priit Annus 18 aug 2016 Tallinna projekteerijate