20.09.17

Toidusoodustus kõige nõrgematele.

Audru valla haridusasutused valmistavad toitu ka väljamüügiks.
Vallavalitsus on andnud korralduse 27.02.2014 nr 70 siin  millega kehtestati Audru valla haridusasutuste köökidest  väljamüüdava lõunasöögi toiduportsjonite hinnad. Vallavalitsuse  ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajad  saavad oma portsjoni kätte 1,15 euroga  kuid teistel tuleb portsjoni eest välja käia 2 euri. Muidugi ei ole seda palju kuid millest selline ebavõrdne kohtlemine.
(toidu toob enamasti koolist vallavalitsusse sotsiaalnõunik  Peep Tarre  valla bussiga - ei ole tööga seotud sõit).

Kuigi haldusorgan peab oma otsuseid põhjendama ei nähtu vallavalitsuse korraldusest miks peab vallavalitsus valla ametnikke ja hallatavate asutuste töötajaid kõige enam soodustust vajavaks grupiks Audru vallas.
Millimallil on tekkinud küsimus miks tema ja teised ei saa oma perele  koolisööklast lõunat tuua vaid 1.15 eurot portsjon.

Korduvalt on minult küsitud,  kas olen kuulnud ja mida arvan sellest, et mõned Audru valla koolisööklad tegelevat ka cateringi teenuse osutamisega, mingit eraldi arvestust  ei peetavat vaid väljamüügiks mõeldud toit valmistatavat laste  toidu arvelt. On räägitud Lindil kalurite toitlustamisest, Lavassaares Biolan Baltic Oü  jne .
Vot ei tea, ei oska öelda aga kus suitsu seal tuld - arvan mina!
Kommentaare ei ole: