Postitused

Kuvatud on kuupäeva 2016 postitused

Ei saa jagada katastriüksusi mida juba ammu ei eksisteeri !

  31. märts 2015 on Audru vallavalitsus andnud korraldused nr 126 , 127 , 128 , 129 , 130 „Katastriüksuste jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine“. Korralduste kohaselt jagatakse kaheks katastriüksuseks hoonestamata Rüüsa kinnistu  (15904:001:0321), Kiitsa kinnistu (15904:001:0090), Krantsu kinnistu (15904:001:0122), Aadu Ans  kinnistu (15904:001:0304) ja Andrese kinnistu (15904:001:0011) mis kõik paiknevad Audru valla hajaasustusega piirkonnas, kinnistute senine sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Jagamise tulemusel moodustatavatele maaüksustele on taotletud ehitusõigust elektrituulikute  püstitamiseks. Korralduste priambulas on viidatud õigusliku alusena mh maakatastriseadusele § 18 lg 7. Mis ütleb maakatastriseadus § 18 lg 7 ? Vastavalt „Maakatastriseaduse “ § 18 lõikele 7 , kui soovitakse maatulundusmaa sihtotstarbega  katastriüksusele , millel ei asu ehitisi , püstitada ehitis, siis moodustatakse iseseisev ehitise alust ning selle teenindamiseks
Täiendatud postitust JÄTKAN EELMIST POSTITUST: KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB .......

Et siis kulud vallale aga tulud volikogu liikmest aktivistile.

Kujutis
Mis saaks olla kellelgi selle vastu, et üks aktiivne ja tubli vallakodanik Ado Kirsi,kes juhtumisi on ka vallavolikogu liige  korraldab oma talu õuel vabaõhukontserte koos söögi ja joogipoolise pakkumisega. Inimesed kiidavad ja on rahul. Igati tasemel ja galantne tegija ega temalt  vähemat ootakski.  Respekt selle eest. Aga.... Loen eile ilmunud ühinemislehest "Koos jõuame rohkem" Ado Kirsi üeldut, et Kirsi talu õuel toimuvaid vabaõhukontserte on ta korraldanud ilma kelleltki toetust küsimata .  Olen hämmingus!!! Kelle rahakotist on makstud Kirsi talu õuel toimuvate vabaõhukontserdi esinejate tasu? Ise küsin, ise vastan-  Audru valla rahakotist . See teema oli üleval juba möödunud aastal - mõned uskusid mõned mitte, äkki  millimalli valetab.  Ära mõtle välja, millimalli ei valeta selliseid asju kunagi. Audru valla lehest (  siin ) selgub, et  30 juuli 2015 toimus Kirsi talu õuel kontsert  kus  esines Liisi Koikson koos ansambliga. Avatud kohvik, pilet eelmü

JÄTKAN EELMIST POSTITUST: KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB .......

24.10.2016 kirjaga soovin teada, et kellele siis valetati ja miks. Muidugi on raske valetamist põhjendada. On ilmselge, et  juhendit ei tahetud/viitsitud  väljastada ja nii lihtne see ongi.  Nüüd tuleb Pärnu maavalitsusel uus vale välja mõelda.  See ei ole mingi probleem. Kui vale välja võtta mis siis Pärnu maavalitsusest üldse järgi jääb?   Vastuskirjaga 27.10.2016 nr 2-3/16/1872-6  ( koostajad Tiiu Pärn ja Tiia Born ) teatab Pärnu maavalitsus, et jah maavalitsuse planeeringuspetsialistid töötasid juhendi koos kohalike omavalitsuste spetsialistidega küll välja kuid see ei tähenda, et maavalitsus juhendi ka endale jättis.   Kirja lõpus rõhutatakse nagu alati, et Pärnu maavalitsus lähtus teabenõude täitmisel avaliku teabe seadusest.  Haa.. haaa.. haaa.  Küll ajab pada!!! Aga miks ka mitte? Tänu viletsale riigijutimisele on see saanud normiks - riigikogu valetab, valitsus valetab, kohtud valetavad -eeskuju milline! Maavalitsus teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste p

KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB SISEMINISTRILE JA EDASTAB VALEANDMEID?!

Kujutis
Kunagi ütles üks valla ametnik, et tal on kõrini valede väljamõtlemistest ja seepärast kasutavat nad nüüd põhimõtteliselt   stampseid valesid ja poliitikutelt ülevõetud süüdimatut möödarääkimist. Need töötavat alati. "Varsti  olete hullemad kui Pärnu maavalitsus":  arvasin mina. Võrdlus maavalitsusega olevat aga liig, selline    tööalane saamatus ja  poliitiline valetamine jäävat Audru vallaametnikele veel kättesaamatuks.   Teadmine  kuidas Pärnu maavalitsus ( maavanem) nn "omade" planeeringute üle  „ausat järelevalvet“ teostab on jälk.    A ga kes siis ikka omadele käru hakkab keerama ja käsi väänama, neid ei võeta ju rajalt maha.  Vale levib Pärnu maavalitsuses lausa piisknakkusena!   Nagu korduvalt olen kirjutanud - mõttetu asutus ja mõttetu riigiraha raiskamine, peale palga kenakesed lisatasud, preemiad, isikliku sõiduauto kompensatsioonid. Avaliku sektori priiskamine, pole midagi millega kohalikud omavalitsused ise hakkama ei saaks . Ehk lõpetab kauar

KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB SISEMINISTRILE JA EDASTAB VALEANDMEID?!

Kujutis
Kunagi ütles üks valla ametnik, et tal on kõrini valede väljamõtlemistest ja seepärast kasutavat nad nüüd põhimõtteliselt   stampseid valesid ja poliitikutelt ülevõetud süüdimatut möödarääkimist. Need töötavat alati. "Varsti  olete hullemad kui Pärnu maavalitsus":  arvasin mina. Võrdlus maavalitsusega olevat aga liig, selline    tööalane saamatus ja  poliitiline valetamine jäävat Audru vallaametnikele veel kättesaamatuks.   Teadmine  kuidas Pärnu maavalitsus ( maavanem) nn "omade" planeeringute üle  „ausat järelevalvet“ teostab on jälk.    A ga kes siis ikka omadele käru hakkab keerama ja käsi väänama, neid ei võeta ju rajalt maha.  Vale levib Pärnu maavalitsuses lausa piisknakkusena!   Nagu korduvalt olen kirjutanud - mõttetu asutus ja mõttetu riigiraha raiskamine, peale palga kenakesed lisatasud, preemiad, isikliku sõiduauto kompensatsioonid. Avaliku sektori priiskamine, pole midagi millega kohalikud omavalitsused ise hakkama ei saaks . Ehk lõpetab kauar

Naersime nii, et kõht valutas....

09  septembri ajalehes  Pärnu Postimees on avaldatud artikkel „ Lavassaare külaselts plaanib sauna taastamist“  Loen, et  külaselts  plaanib   Lavassaare alevis  taastada  sauna ja sauna kõrval  ka kohviku avamist. Aga mis jama see nüüd on? Paar päeva tagasi  oli artikkel kus teatati, et  kohvik ja saun Lavassaares juba töötavad. Miks siis nüüd selline artikkel - plaanitakse. Kahtluse uss närib hinge, kas ma ikka õigesti mäletan ning kuna ajalehed rändavad peale lugemist kähku ahju siis ronin arvutisse veebist  paaripäevataguseid Pärnu Postimehi sobrama. Leian ülesse PP   07. septembri   2016 artikli  "Lavassaare külaselts majandab rahvamajas" No kuidas ma küll nii valesti mäletasin, veebis on kirjas: „ Lavassaare külamaja kunagise raudtee ääres jääb tegutsema, seal on taaskasutuspood,   plaanitakse  kohvikut ja sauna, kuid hoone on suurte ürituste korraldamiseks väike.“  Aga miks Pärnu Postimees avaldas ühepäevase vahega kaks samasisulist artiklit?  Kas volikogu lii

Audru vallavalitsus kooskõlastas suures koguses rahvusvaheliste ohtlike jäätmete ladustamise otse Audru aleviku keskuses, Ääremetsa tee 11

Vägisi hakkab korduma vene aeg kui suur juht tegi karistamatult mis tahtis. Minu poolest võiks vallas otsuseid vastu võtta kasvõi põrandahari kui otsustamise mehhanism on paigas ja iga otsuse puhul on avalikkusele kättesaadav alginformatsioon, poolt ja vastuargumendid mille põhjal selline otsus tehti. Juba mitu kuud märkan, et mööda Ääremetsa teed sisenevad Audru alevisse erimärgistusega suured paak- ja furgoonautod. Mida nad veavad? Vallavalitsus vaikib ja varjab. Juhuslikult satun lehele Ametlikud Teadaanded. Selgub, et ettevõte BAO ohtlikud jäätmed taotleb uut ohtlike jäätmete jäätmekäitluskohta Audru alevikus Ääremetsa tee 11 kuna ettevõttel on lõppemas  31.08.2016 praeguse käitluskoha rendileping Tallinnas Suur-Sõjamäe 37/39 Ametlik Teadaanne   siin . Kirjas on, et taotluse ja materjalidega saab tutvuda  Keskkonnaametis ja dokumendiregistris ning esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Aga ei - ära mõtle välja. Dokumendiregistris on sellekohastele dokumentidele pa

JÄTKAN EELMIST POSTITUST

No nii, suur suvi hakkab lõppema ja millimalli polegi midagi erilist  teha jõudnud. Lady Gaga lõpetas suvel vähemalt  autokooli millimalli aga pole ei  lõpetanud ega alustanud midagi. Mõned korrad lipsasin blogisse, et  kas ikka veel saan sisse või on blokeeritud.  Arvasin, et kuna uusi postitusi pole  lisanud siis on külastajaid 0  või kui siis vääääga vähe.  Eksisin. Päevade statistika näitab, et  alla 49 külastaja pole ühelgi päeval olnud. Kõige rohkem on blogi külastatud   21.07.2016  lausa 673 külastajat. Ei tea mis siis juhtus, ilmselt keegi on  sel päeval  millimallit kõvasti materdanud siis tavaliselt hüppab vaadatavus lakke.  Nii et  kõik on OK, huvi on ja millimalli jätkab. Et siis 22.05.2016 korraldas MTÜ Lavassaare Külaselts  kolmandat korda Lavassaare alevis vanavara laada. Kahju, et see üritus sellisel kujul teenis ainult üht eesmärki - vahendeid valimata  saada võimalkult suur puhaskasum. MTÜ Lavassaare Külaselts sai vallalt ürituse korraldamiseks kasutusse  kol