10.10.16

KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB SISEMINISTRILE JA EDASTAB VALEANDMEID?!


Kunagi ütles üks valla ametnik, et tal on kõrini valede väljamõtlemistest ja seepärast kasutavat nad nüüd põhimõtteliselt stampseid valesid ja poliitikutelt ülevõetud süüdimatut möödarääkimist. Need töötavat alati.

"Varsti  olete hullemad kui Pärnu maavalitsus":  arvasin mina. Võrdlus maavalitsusega olevat aga liig, selline  tööalane saamatus ja poliitiline valetamine jäävat Audru vallaametnikele veel kättesaamatuks.  
Teadmine  kuidas Pärnu maavalitsus ( maavanem) nn "omade" planeeringute üle  „ausat järelevalvet“ teostab on jälk.   Aga kes siis ikka omadele käru hakkab keerama ja käsi väänama, neid ei võeta ju rajalt maha. Vale levib Pärnu maavalitsuses lausa piisknakkusena!  
Nagu korduvalt olen kirjutanud - mõttetu asutus ja mõttetu riigiraha raiskamine, peale palga kenakesed lisatasud, preemiad, isikliku sõiduauto kompensatsioonid. Avaliku sektori priiskamine, pole midagi millega kohalikud omavalitsused ise hakkama ei saaks . Ehk lõpetab kauaräägitud riigireform selliste Pärnu maavalitsuste luigelaulu viimase vaatuse. Valitsus peaks kiiresti välja töötama õiguslikud alused maavalitsuste tegevuse  ümber korraldamiseks ja maavanema institutsiooni lõpetamiseks. 
Ma ei saa eitada, et olen sõltuvuses,  need maavalitsuse ajuvabad  valed pakuvad mulle juba tõelist naudingut.  Ootan igat maavalitsuse kirja suure huviga, et kas tuleb jälle ära. No tuleb, alati tuleb -  loen mõnuga,  millist valet ja mula võib ametniku aju genereerida. Valetatakse lihtsalt valetamise pärast, et enamasti ei mäletata enam mida ja kuidas varasemalt on valetatud, jäetakse küsimustele lihtsalt vastamata.

Et siis ka näiteid.
Planeerimisseaduse § 29 kohaselt tuli maavanemal nelja kuu jooksul pärast Riigikogu valimisi esitada siseministrile maakonnaplaneeringute ülevaatamise tulemused ning ülevaade planeerimisalasest olukorrast maakonnas. Selleks täidab maavalitsus kõigilt maakonna omavalitsustelt saadud andmete  alusel siseministeeriumi küsimustiku ja edastab selle täidetult siseministrile. Üks selline küsimustik siit  mille viimasel lehel viimane  punkt 16  ( lk 27 ja 28)
(kopeerin)

I6. Uus planeerimisseadus (§ 3 lg 6 punktid 3-5) näeb ette võimaluse kehtestada nõuded planeeringu vormistamisele, ülesehitusele ning avalikustamisega seonduvatele dokumentidele ja nende säilitamisele. Kas peate vajalikuks selliste ühtsete nõuete kehtestamist? Mille kohta on ühtsed nõuded vajalikud
Pärnu maavanem vastab:
Maavalitsuse planeeringuspetsialistid koos kohalike omavalitsuste planeeringuspetsialistidega on välja töötanud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi (2012). Peame tähtsaks selliste ühtsete nõuete olemasolu, et lihtsustada nii planeerija, kohaliku omavalitsuse kui maavalitsuse tööd.

No see planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi  on ju  tõesti üks vajalik dokument. 

Kus nad seda peidava,millimalli tahab ka näha!?

Edastan 07.07.2016 teabenõude ja palun muuhulgas väljastada planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendi või viidata sellele kui see on veebis avalikustatud.

Jätan saladuseks  kust selle kohta lugesin, siis arvavad, et ainult oletan nagu võiks selline dokument olemas olla. 

Jään huviga ootama - kas tuleb ära. 
Muidugi tuleb!

12.07.2016 kirjaga  (siin  viimane lõik ) teatab Pärnu maavalitsus  (koostaja Tiia Born  ) järgmist (teen väljavõtte kirja vastavast kohast)Halloo, siseminister - Pärnu maavalitsus valetas sulle - ei olegi mingit planeeringuspetsialistide poolt väljatöötatud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhendit !


Halloo, millimalli - Pärnu maavalitsus valetas sulle - juhend on tegelikult olemas aga sulle ei taheta seda lihtsalt saata.

Halloo Andmekaitse Inspektsioon - kes sa nii kiivalt, seadust eirates valetavaid riigiasutusi kaitsed - kellele siis Pärnu maavalitsus valetas kas siseministrile või millimallile! 


Kommentaare ei ole: