Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2012 postitused

Riigihange jäeti korraldamata

Riigihangete seaduse kohaselt peab vald korraldama riigihanke menetluse, kui soetatavate asjade või teenuste maksumus on  vähemalt 40 000 eurot ehk 625 864 krooni. Vallal on kohustus korraldada hange, et leida  odavam teenuse osutaja ja sellega vähendada valla kulutusi. Audru valla kulud lumetõrjele 2010/2011 aastal olid 98 880 eurot   ja 2009/2010 a 73 464, 76 eurot  mis ületab riigihanke korraldamise piirmäära,  seega vallavalitsus oleks pidanud korraldama riigihanke. Ka käesoleval aastal (2012/2011 talv)  jäeti riigihange lumekoristustöödeks korraldamata väites, et ei oska lume hulka prognoosida. Samas on vallavalitsus toonud välja kulude suurenemise seoses kütuse  hindade tõusuga. Ega eeldatava hinna prognoosimisel erilist isetegevust ja taibukust polegi vaja, sest riigihangete seadus näeb ette täpsed reeglid kuidas  eeldatavat maksumust tuleb määrata, väide „ei osanud“ on ebakompetentne, kohatu ja tõsiselt mittevõetav. Riigihangete seaduse § 21 sätestab kuidas t

Pane need esimesed käpad ka siis juba maha

Mulle ka ei meeldi mõningaid asju teha. Kui on võimalus valida siis ma valin aga kui ei ole siis tuleb teha nii nagu oled lubanud või seadus ette kirjutab. Paar päeva tagasi kogesin Siim Suursilla nägemust mis on "põhjus ja tagajärg". Helistasin valda, et anda edasi teade seoses valla päevadega. Sekretär - asjaajaja võttis toru ja ma ei olnud jõudnud veel oma nime ütlemist lõpetada kui ta teatas, "mul ei ole aega" ja viskas toru hargile. Kummaline,  vallavanem Suursild ei tauninud ametniku sellist käitumist. Vastupidi,  ta nautis seda ja tundus, et oligi lausa soovitanud  sellist käitumist. Miks ka mitte! See olevat nüüd ""põhjus ja tagajärg" , sest millimalli kirjutavat vallale pidevalt igasugu kirju ja arupärimisi.  Minu küsimusele, kuidas ma siis vajaminevat informatsiooni saan, oled keelanud isegi kellaaega mulle suuliselt öelda, vastas Suursild, et infot saad kodulehelt. Aitäh,  aga mind huvitab hoopis "peenem" informatsioon

Audru vald soetas riigi poolt eraldatud toimetulekutoetuse raha eest omale bussi

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele mida vallavalitsus maksab riigieelarve vahenditest. Audru vallavalitsus ei ole kasutanud  riigi poolt eraldatud raha sihtotstarbeliselt.   Üle 10 aasta võimul olnud valimisliit "Audru" on minetanud kõik seaduse ja eetilisuse piirid. Riigi poolt eraldatud toimetuleku raha  pannakse häbenematult huugama vallale põhivara soetamiseks. 14.detsember 2006 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse nr 214 ( siin) mille kohaselt otsustati soetada vallale buss hinnaga 400 000 krooni. Raha otsustati näpata riigi poolt eraldatud  puudusekannatajatele ettenähtud toimetulekutoetustest. Ei tohi -  muidugi ei tohi. Aga proovida võib ikka. Kui see bussi ostmise otsus veel nii ilusti ja südantlõhestavalt  sõnastada ( eakate ja puudega inimeste, lastega perede ja ajutiselt toimetulekuraskustesse sattunud perede inimväärse elu tagamiseks ),  võtab ju jalad nõrgaks. Nüüd tagab juba aastaid  omale selle bussiga inimväärset elu, eakas ja

Audru Vallavolikogu on sunnitud viima lasteaedade põhimäärused seadusega kooskõlla ja lähtuma laste lasteaeda võtmisel seadusest

08.02.2012 postituses kirjutasin kuidas Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust, tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel Tuleta meelde siin Kuigi koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 näeb ette, et kohalik omavalitsus peab võimaldama koha kõigile 1,5 - 7 aastastele lastele, oli Audru valla lasteaedade põhimäärustesse sisse kirjutatud, et lapsi hakatakse võtma lasteaeda alles alates 2 eluaastast. Jäme seaduse rikkumine mida Audru vallavalitsus ja volikogu loomulikult  vabatahtlikult muuta ja tunnistada ei taha.  Kui millimalli teeb kaebuse maavanemale, järelevalve algatamiseks, siis teadagi mis sealt tuleb - kõik on OK. (olulisi asju ei saa jätta asutuse kontrollida "kelle üle teostab järelevalvet" Audru kohalik omavalitsus !!!!) . Kiri läheb Teadus- ja Haridusministeeeriumi. Teen copy/paste HARIDUS JA TEADUSMINISTTEERIUM MUNGA 18 50088 TARTU Taotlus järelevalve algatamiseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 sätes

Peaasi, et laps ei nutaks.

( eelmist postitust täiendatud 02.04.2012) 08.03.2012 istungi päevakorra  kuues päevakorrapunkt  oli  Audru Vallavolikogu töökorra muutmine. Volikogu töökorda on viimasel ajal muudetud  iga tuuletõmbe peale. Oma ettekannet alustades teatas Põldmaa, et kuna kõik volikogu esimehed on töökorda muutnud siis tema tahaks nagu ka.  Kui eelnevad muudatusettepanekud on töökorra millegi võrra  paremaks, täpsemaks muutnud, siis Põldmaa  "mina tahan ka" oli nagu  proovinuks ta ebaõnnestunult mingid jõujooned paika panna. Aga tööd oli tehtud ja mõni andetu jurist sai jälle sõrmed valla rahakoti vahele. Kõik võimalused püüti läbi proovida millimalli suukorvistamiseks.  Vibuga jaht on väga tore ja stiilne tegevus küll, aga seda ainult oskusliku küti korral. Mida ja kuidas siis Põldmaa oma semudega töökorras muutis siin Teen lühikokkuvõtte. 1. Kuna millimalli on teinud volikogu esimehele mitmeid märkusi, et volikogu korralised  istungid ei toimu töökorras ettenähtud ajal vaid na