03.04.12

Peaasi, et laps ei nutaks.

(eelmist postitust täiendatud 02.04.2012)

08.03.2012 istungi päevakorra  kuues päevakorrapunkt  oli Audru Vallavolikogu töökorra muutmine.

Volikogu töökorda on viimasel ajal muudetud  iga tuuletõmbe peale.

Oma ettekannet alustades teatas Põldmaa, et kuna kõik volikogu esimehed on töökorda muutnud siis tema tahaks nagu ka. 

Kui eelnevad muudatusettepanekud on töökorra millegi võrra  paremaks, täpsemaks muutnud, siis Põldmaa  "mina tahan ka" oli nagu  proovinuks ta ebaõnnestunult mingid jõujooned paika panna.

Aga tööd oli tehtud ja mõni andetu jurist sai jälle sõrmed valla rahakoti vahele. Kõik võimalused püüti läbi proovida millimalli suukorvistamiseks. 

Vibuga jaht on väga tore ja stiilne tegevus küll, aga seda ainult oskusliku küti korral.

Mida ja kuidas siis Põldmaa oma semudega töökorras muutis siin
Teen lühikokkuvõtte.


1. Kuna millimalli on teinud volikogu esimehele mitmeid märkusi, et volikogu korralised  istungid ei toimu töökorras ettenähtud ajal vaid nagu jumal juhatab, siis volikogu esimees arvas, et nüüd tema viib sisse muudatuse ja istungid hakkavadki toimuma siis, kui tema ütleb. 


Iga selge mõistusega volikogu liige teab, mis on korrlaline istung. Ainult erakorraline istung saab toimuda teisel ajal või kui enamus volikogu liikmetest on nii otsustanud.

2. Volikogu töökorda lisati midagi ka vallarahvale !?
Volikogu istungil osalejad on kohustatud alluma istungi juhataja korraldustele

Istungi juhataja korraldusel on volikogu istungi ruumist kohustatud lahkuma istungil külalisena viibiv isik, kes segab volikogu istungi läbiviimist ega allu istungi juhataja korraldustele. 

Tahaks küll näha seda seadust mis paneb istungisaalis vaikselt kuulavale kodanikule kohustuse alluda istungi juhataja korraldustele
Kui midagi kangesti öelda taheti siis piisanuks lühikesest lausest-  istungisaalis tagab korra istungi juhataja.

Aga meil on ju kohutav rahvas, käivad volikogu istungeid segamas, nii et  Jaanus poiss peab nad istungisaalist  välja talutama.

Mingisugune respekt võiks oma valla rahva vastu olla. Ükski vallakodanik ei käi neid mannetuid volikogu istungeid isegi mitte kuulamas, mis segamisest saab juttu olla.

3. Volikogu töökorrast võeti välja § 6 lg 5 mis ütles
Pärast päevakorra kinnitamist on volikogu liikmetel, komisjonidel ja fraktsioonidel õigus saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.

Milline au, see võeti maha jälle puhtalt millimalli  pärast, keegi  peale millimalli pole  ühtegi avaldust ega arupärimist niikuinii esitanud. 

Nendel suulistel avaldustel polnudki mõtet, nagu hane selga vesi.

Aga nüüd -  pikk pliits ja volikogu esimees lasku aga sõrmedel käia,  ega millimallil midagi küsimata või ütlemata  jää.

4. Küsimusi eelnõu kohta saab esitada 2  (nagu enne) aga küsimused peavad nüüd algama küsisõnaga. Küsilause peab olema lihtlause (liitlausest  ei saa volikogu esimees aru)  ja oma küsimust kommenteerida ei tohi.
Istungi juhatajal on õigus kõrvaldada iga küsimus,  mille käigus asub küsija avaldama omapoolseid kommentaare.
Pole päris tervemõistuse kohane -  nii tundub mulle, aga peaasi, et laps ei nuta ja esitagu oma küsimusi  kuidas tahavad, millimalli esitab nii,  nagu tema tahab.

Valimisliit "Audru" naksitrallid räägivad istungil siis kui tahavad, küsivad mida ja kui palju tahavad. Minu sellekohase protesti peale istungil, itsitas volikogu esimees Põldmaa üleolevalt  "neil ma seda  luban, sest nemad on head inimesed".  Sellise tasemega volikogu esimees meil siis Audrus.

5. Töökorra § 10 Arupärimised -  tunnistati kehtetuks.
Mõttetu muudatus. Arupärimised on ja jäävad, see tuleneb seadusest KOKS § 26

6. Aga see ei ole veel kõik. Aju on piiramatu lolluste genereerimisel.
Volikogu materjalid peavad volikogu liikmetel käes olema  seaduse kohaselt 4 päeva enne istungit, et  eelnõud oleks võimalik läbi töötada ja teha vajadusel muudatusettepanekuid. Kuna volikogu istungid toimusid  reeglina neljapäeval, materjalid saadeti laupäeval või pühapäeval, siis seni jäi  muudatuste tegemiseks 2,5 päeva,  muudatusettepanekuid sai esitada kuni päev  enne volikogu istungit (so kolmapäev)  kella 15. 00 -ni.

Nüüd võeti ka muudatusettepanekute esitamise võimalus (seega suureneb tunduvalt kaebuste hulk).
Kopeerin
Volikogu liikmete ja fraktsioonide poolt tehtavad sisulised muudatusettepanekud esitatakse kirjalikult hiljemalt istungi toimumise nädala esimese tööpäeva kella 14.00-ks vallavalitsuse kantseleile. ( seega esmaspäev kella kaheks)

Laupäeval või pühapäeval (healjuhul)   pannakse postkasti volikogu materjalid aga esmaspäeval kella kaheks peavad muudatusettepanekud olema valla kantseleis.

On selliseid ebanormaalseid inimesi kes tihti  nädalalõppu kodus ei veeda, siis järelikult tuleb neil esmaspäeva hommik töölt vabaks küsida,  et volikogu materjalidega tutvuda ja ka vajadusel muudatusettepanekud kella kaheks vormistada.
Millimallil läheb tavapäraselt eelnõude läbitöötamisele kõva päev, oleneb eelnõude hulgast ja sisust. Kui päevakorras on ka detailplaneeringute kehtestamine, ei saa päevaga kindlasti hakkama, käia tuleb planeeringu kaustadega vallamajas tutvumas.

Nii et muudatusettepanekute tegemisele tõmmati kriips peale. 
Kuidas volikogu esimees seda põhjendas?

Volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul selgitas Põldmaa.

Põldmaa: Selle muudatusettepaneku esitasin selleks, et väljaspoolt tulev inimene ei saaks esitada eelnõudele muudatusettepanekuid"
Mina: Mida tähendab väljaspoolt tulev inimene? Muudatusettepanekuid saavad ju esitada ainult volikogu liikmed.  Mis sa selle "väljaspoolt tulev inimene" all mõtled.
Põldmaa: No ma mõtlesin  opositsiooni
Mina: Mind ja Indat siis?
Põldmaa: Loorits ka
Mina: Mina siis olen volkogu mõistes väljaspoolt tulev inimene,  mitte Audru vallavolikogu liige.
Põldmaa: Jah te ei ole valimisliit "Audu" liikmed.
(jumalale tänu,  see häbi veel puuduks)

Kui minule  ja proua Indale saadetakse (meie nõudmisel) istungimaterjalid tutvumiseks koju, siis valisliit "Audru" volikogu liikmetele pannakse materjalid istungi alguseks laudadele. "Tere, mina olen volikogu materjal ........................"" 

Aga hääletamisele läksid jälle kõik muudatusettepanekud korraga - võtad kõik või mitte midagi.  
Nagu Antsip ütleb, keegi on seemneid söönud.


1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Näha, et Sinu tiibu tahetakse kärpida! Ole tubli!