15.04.21

Karma ikka on olemas. Tubli Korobeinik!


Nautisin üle hulga aja Pärnu Linnavolikogu istungit. Isamaa sai just seda mis oli ära teeninud. 

Tubli Korobeinik – lase edasi samas vaimus. Las tulevad pilvedest maa peale. 

Kuidas tunne oli hr J. Põldmaa ja  S. Suursild.  

Ah et S. Suursillal on ka volikogu juhtimise kogemused.

Või et Siim Suursild  tahtis nüüd enne küsimuse esitamist selgitada ja kommenteerida oma küsimust - ärge segage.

Äkki tuletad meelde Audru vallavolikogu istungeid kus J. Põldmaa ja oma isamaalise jõuguga möllasite.

Muutsite naeruväärseks volikogu töökorra, tehes selles muudatusi, et võtta kahel opositsiooni liikmel võimalus esitada arupärimisi, muudatusettepanekuid ega häbenenud lisada töökorda lausa naeruväärset ja häbematut muudatust  mille kohaselt tuli opositsiooni liikmel alustada küsimuse esitamist küsisõnaga, võimaldamata oma küsimust selgitada, kommenteerida.

Oma jõugu liikmed võisid laterdada ja vahutada suvalistel teemadel niikaua kui tatti jätkus – protesti peale irvitasite -  nemad võivad, nemad on omad. 

Jäädes päris ausaks siis selline üleolev käitumine oli omane rohkem S.Suursilla õpivõimetul lilleneiul, Jaanus Põldmaal. Aga kõik nautisid sellist irvitamist. 

Olen Audru vallavolikogu istungeid salvestanud ja ka blogis kajastanud.
Tuletage meelde. Siin üks neist.

https://millimalli.blogspot.com/2012/04/peaasi-et-laps-ei-nutaks.html


Väljavõte 


08.03.2012 istungi päevakorra kuues päevakorrapunkt oli Audru Vallavolikogu töökorra muutmine.

Oma ettekannet alustades teatas Jaanus Põldmaa, et kuna kõik volikogu esimehed on töökorda muutnud siis tema tahaks nagu ka.


Mida ja kuidas siis Põldmaa oma  kambaga töökorras muutis.

1. Kuna millimalli oli teinud volikogu esimehele mitmeid märkusi, et volikogu korralised istungid ei toimu töökorras ettenähtud ajal, vaid nagu jumal juhatab, siis suure vihaga  otsustas J. Põldmaa  oma pandega muuta töökorda nii, et tema otsustab mis kuupäev ja kellaaeg  järgmine volikogu istung toimub. 

2. Volikogu töökorrast võeti välja  § 6 lg 5 mis lubas volikogu liikmetel pärast päevakorra kinnitamist saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.
See olevat J. Põldmaa selgituse kohaselt võetud välja millimalli arupärimiste ja sõnavõttude  takistamiseks. (Peale millimalli ei olnud keegi ühtegi avaldust ega arupärimist volikogule esitanud).

3. Volikogu töökorda muudeti veel nii, et 
küsimusi võis (opositsioon)  esitada ainult selliselt, et küsimus pidi algama küsisõnaga.
Küsilause peab olema lihtlause ja oma küsimust kommenteerida ei tohi. Istungi juhatajal on õigus kõrvaldada iga küsimus, mille käigus asub küsija avaldama omapoolseid kommentaare.
See kehtis ainult 2 opositsiooni liikme kohta. Teised võisid vahutada palju tahtsid, millal tahtsid, kaua tahtsid ja mis teemal tahtsid.

4.Volikogu liikmete (opositsiooni)  poolt tehtavad sisulised muudatusettepanekud eelnõudele tuli volikogu töökorra muudatuse kohaselt esitada  hiljemalt istungi toimumise nädala esimese tööpäeva kella 14.00-ks  (seega esmaspäev kella kaheks).
Laupäeval või pühapäeval sai millimallil  postkasti volikogu materjalid aga esmaspäeval, kella kaheks, tuli võimalikud muudatusettepanekud viia juba valla kantseleisse. 

Volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul selgitas volikogu esimees seda muudatust selliselt:

Volikogu esimees J. Põldmaa: 
Selle muudatusettepaneku esitasin selleks, et väljaspoolt tulev inimene ei saaks esitada eelnõudele muudatusettepanekuid"
Mina: 
Mida tähendab väljaspoolt tulev inimene? Muudatusettepanekuid saavad ju esitada ainult volikogu liikmed. Mis sa selle "väljaspoolt tulev inimene" all mõtled.
Põldmaa: 
No ma mõtlesin opositsiooni
Mina: 
Mind ja Indat siis?
Põldmaa: 
Loorits ka
Mina
Mina siis olen volkogu mõistes väljaspoolt tulev inimene, mitte Audru vallavolikogu liige.
Põldmaa: 
Jah, te ei ole valimisliit "Audu" liikmed.

Vot selline pidev mõnitamine ja seaduste rikkumine toimus Audru vallavolikogus võimul olnud Isamaa pande poolt. Ja nüüd need samad  aferistid  oigavad Pärnu linnavolikogus - mul on piinlik, topeltstandardid! 
Kas tõesti, oi kui tundlikuks muutunud?

Ära mõtle välja! 
Kommentaare ei ole: