17.01.19

Riik ei kontrolli toetusteks eraldatud rahade tegelikku kasutamist.

Järg 12 juuni 2018 kirjutatud postitusele
"Või et siis salvkaevu ehitus on raamatu kirjastamiskulu ja Pärnu linnavalitsusele esitatud arve MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva kulu."     siin

27.07.2017 korraldusega nr 225 (siin ) raha väljakantimine Audru valla  reservfondist MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev oli õigusvastane igati.

Nüüd on selgunud, et tegelikult eraldas õpilasmaleva juubeliraamatu kirjastamiskuludeks raha hoopis riik ja seda mitte MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev vaid Audru vallale.
Selle projekti elluviimiseks ei ole Audru vald  sõlminud ühtegi lepingut ei MTÜ- ga  Pärnumaa Õpilasmalev ega Kalev Vilgatsiga, kelle nime all raamat välja anti.

04.04.2017 on Siim Suursild, kui Audru vallavanem sõlminud Haridus ja Teadusministeeriumiga riigieelarvelise toetuse eraldamise lepingu (leping siin või siin ) lähtudes Audru vallavalitsuse soovist teostada projekti „Õpilasmaleva 50 aasta juubelikogumiku väljaandmine“ ning ministeeriumi soovist seda noorteprogrammi elluviimise raames toetada 5 500 euroga.

Lepingu kohaselt võis riigieelarvelise toetusega katta ainut neid kulusid mis vastavad selle projekti tegevuse eesmärkidele ja tegevustele ning olema vajalikud ja põhjendatud.

Salvkaevu ehitamist, ei tea kuhu ja kellele (1800 euri siin ),  ei ole lepinguga lubatud (ehitisregistri andmetel sellist salvkaevu ei eksisteeri ja mingeid lubasid salvkaevu ehitamiseks väljastatud ei ole). Samuti ei ole lepinguga lubatud lisada raamatu kirjastamiskuludesse Pärnu linnavalitsuse raamatupidamisdokumente ( linnavalitsusele esitatud arve 1000 euri (siin 

 Kuidas Pärnu linnavalitsus (kui Audru valla üldõigusjärglane, kus abilinnapea toolis istub endine Audru vallavanem Siim Suursild) neid kulutusi põhjendab. 

Tanki pandi loomulikult inimene kes asjast midagi ei teadnud, ajas lihtsalt mula ja sooja õhku suust välja.  Suursild aga vastata ei julgenud.

Linnavalitsuse 24.07.2018 kirjas nr 4.3-7/10641-4 kirjutab abilinnapea Rainer Aavik  järgmist:
Lepingu esemeks on eksitavalt märgitud „teostada projekti „Õpilasmaleva 50 aasta juubelikogumiku väljaandmine““. Tõenäoliselt on põhjuseks lepingu koostaja lähtumine taotluse esimesest alapealkirjast, jättes tähelepanuta teise, mille all on loetletud veel terve rida õpilasmaleva juubeli tähistamisega kaasnenud ettevõtmisi, sealhulgas malevamaja töökorda seadmine – veesüsteemi kaasajastamine. Sellest lähtudes on salvkaevu ehitamine projektiga igati kooskõlas. Kuna taotlus rahuldati täies ulatuses, oli ekslik siduda kogusumma 5500 eurot ainult raamatu kirjastamisega. Samas oli toetuse taotleja veendunud, et kogu taotletud summa eraldamine lubab tal teha ka kõiki projektiga seotud kulutusi

Ah et eksitavalt ....... Naera herneks. Haridusministeerium jättis kogemata tähelepanuta, et vallavanem Siim Suursild tahtis raamatu kirjastamiskulude projekti raames tegelikult ka kusagile kellelegi salvkaevu rajada- aga see unustati lihtsalt lepingust välja ja välja unustati  ka see, et Pärnu linnavalitsuse raamatupidamisdokumendid ja tehtud kulutused võib lugeda Audru valla projekti kuludeks.

Teabenõude korras küsin Haridusministeeriumilt seda väidetavat taotlust ja saan vastuse. Kopeerin
"Toetuste eraldamiseks ei nõua ministeerium taotlusi, tegemist on riigieelarveliste toetustega ja eraldatutud vallale sihipäraste tegevuste elluviimiseks"
Et siis mingit taotlust ei eksisteerigi.
Jutupaunikust abilinnapea Rainer Aavik valetas.

Senjöör linnapea võib oma vasallide üle uhke olla - las lähevad jah riigikokku.

Toetuse andja (antud juhul Haridusministeerium) peab tegema järelevalvet nii toetuse kasutamise eesmärgipärasuse ja lepingule vastavuse üle kui ka lepinguga ette nähtud aruannete õigsuse üle.

Miks toetuse andja, Haridus- ja Teadusministeerium, tegelikku raha kasutamist ei kontrollinud ja kas ta võtab selles osas tarvitusele mingeid meetmeid, tuleb küsida. 

 Aga sellest õpilasmaleva raamatust tahaksin veel üht -teist kirjutada, järgmises postituses.
Kommentaare ei ole: