31.03.18

Jätkan postitust " Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees"

Algus siin

Pole midagi toredamat kui olla mõnes valdkonnas tõeline asjatundja - olgu see või valetamine.
Valetamise meisterklass - mingi selline pealkiri oli vist ühel Roman Baskini poolt lavastatud  komöödial.
Harjutamine teeb küll meistriks aga edukas valetamine on väga keerukas.

01.03.2018 Pärnu Linnavolikogu istungil sai EKRE  meistervaletajalt ropult petta.
Siim Suursild väitis EKRE arupärimisele vastates, et tänaseks on praktiliselt kõik maade sihtotstarbed viidud seadustega kooskõlla (selle vale paljastasin eelmises postituses siin ),ja et jäänud on vaid 3 kinnistut Papsaare külas - Pilliroo, Kingpooli ja Aabrami – Enno- Põllu, kuna nende maaomanikega ei saavat (10 a) kontakti, maaomanikud asuvat välismaal. 

Tundub, et Siim pidas oma naksitrallidega nõu ja leidis, et see peaks olema usutav ja kõva argument.

Aga ..... sel ajal kui targad nõu pidasid, vallutasid lollid kindluse.  

10 aastat ei saa vald maaomanikega kontakti!!! 
Sisetunne ütles, et see on Siimu järjekordne häma, muidugi ei soovinud vald teadlikult maade sihtotstarbeid muuta ja sellega teatud maaomanike maamaksu tõsta. 

Teen mõningad päringud kinnistute ja omanike kohta internetis ja .....

-Pilliroo kinnistu, omanik OÜ Nurme Teedeehitus, juhatuse liige Avo Rits (valla pidev tehingupartner, asub 10 km kaugusel vallamajast). 
-Aabrami- Enno - Põllu kinnistu,  omanik OÜ Kingpool, juhatuse liige Jüri Ploom kes töötab Tallinnas,  Advokaadibüroos Pohla ja Hallmägi . 
-Kingpooli kinnistu,  omanik OÜ Teterin Investments  ( Tartu maakond, Tartu linn, Ringtee tn 25, 50105) juhatuse liige Toomas Toomjõe. (loe )

Audru vald ei saanud nendega kuidagi kontakti. 
Kui palju kordi  ja kuidas siis selle 10 a jooksul  kontakti püüti saada ?

Ega muidu ei tea ku ei küsi. Jälle kiri valda. Teen kirjast ja vastuskirjast väljavõtte (copy/paste)

Pärnu Linnavalitsus    22.03.2018
Teabenõue

Vastavalt AvTS palun viidata dokumendiregistris vastavale kohale (või väljastada dokumendid) kus oleks võimalik tutvuda allpool palutud dokumentidega. Juhul kui dokumente ei ole dokumendiregistris registreeritud palun need väljastada ja põhjendada miks nendega ei saanud tutvuda dokumendiregistris.

-Audru valla poolt Aabrami- Enno- Põllu kinnistu omanikule, Kingpooli kinnistu omanikule ja Pilliroo kinnistu omanikule edastatud valla pöördumised kus kinnistute omanikku on teavitatud vajadusest maa sihtotstarvet muuta või muu dokument kust nähtuks, et maaomanikuga on püütud selles küsimuses kontakti saada. Juhul kui  sellised dokumendid puuduvad keelduge teabenõude täitmisest ja põhjendage keeldumist.

Ja siin on väljavõte 29.03.2018  vastuskirjast millest  nähtub, et Audru vald ei püüdnud ega tahtnudki 10 aasta jooksul maade sihtotstarbeid muuta ja omanikega kontakti saada. 

Arvad, et inimene lihtsalt valetab, sest ta on selline, aga tegelikult on tal raske haigus. 
Seda meest enam terveks ei ravi. 

22.03.18

Pärnu linnasekretär Tiina Roht ei tee vahet teabenõudel ja selgitustaotlusel

On imekspandav, et Pärnu linnasekretär ei mõista vahet teha mis on teabenõue  ja mis selgitustaotlus. Häbi küll. Kuidas saab töötada linnasekretärina nii ebakompetentne ametnik?

Hea linnasekretär Tiina Roht.
Mul on heameel Teile selgitada, et teabenõudega küsitakse dokumente ja  selgitustaotlusega selgitusi.

Minu 17.03.2018 teabenõudega on palutud dokumente.  Juhul kui linnavalitsusel palutud dokumendid puuduvad  tulnuks  igal konkreetsel juhul keelduda  teabenõude täitmisest  5 tp jooksul  ja alles siis anda selgitused  vastavalt  MSVS  30 päeva jooksul.

17.03.2018 teabenõudega oli palutud.

  • edastada dokumendid millega on määratud milliste (kohaliku omavalitsusele) ametiautodega tehakse ainult ametisõite ja kelle kasutuses need on. 
  • väljastada dokumendid kust nähtuks milline auto (mark ja nr) ja kelle kasutusse on antud.
  • kas eksisteerib mõni dokument millega on määratud sõiduautod milledel tuli/tuleb sõitude üle arvestust pidada GPS sõidupäeviku alusel? Juhul kui selline dokument eksisteerib palun see edastada
  • Viidata dokumendiregistris täpsele kohale kus asub kehtiv ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõiduks kasutamise kord või edastage see.
Igas nelja punktis on palutud dokumente.

Siin Linnavalitsuse vastus, linnasekretäri Tiina Roht allkirjaga.


Ah et soovisin teada! Esialgu soovisin ikka dokumente. Selgitusi soovin siis kui mulle teatatakse, et dokumente ei ole. 
Ega siis muud kui esmaspäeval VAIE Andmekaitse Inspetsiooni. AKI õpetagu siis pika staažiga linnasekretäri lõpuks ka teabenõudel ja selgitustaotlusel vahet tegema.

16.03.18

Kas teadsid et ........Pärnu Linnavolikogu on Pärnu Linnavalitsuse allasutus!

Hea veel, et allasutus, mitte lihtsalt mingi ripats või ussijätk mis tegelikult polegi vajalik.

Faktid mis seda kinnitavad.

Teabeõude korras palusin Pärnu Linnavalitsusel edastada dokumendiregistris registreeritud dokument 1-4/13 Puhkuste ajakava kinnitamine, sest mingil kummalisel põhjusel ei olnud võimaldatud sellele juurdepääsu.( pane tähele dokument algab sarjanumbriga )

Vastuskirjaga (15.03.2018 nr 4.3-7/3361-1) Pärnu linnavalitsus palutud dokumenti ei edastanud vaid kirjutas: (teen väljavõtte kirjast)

Hakkasin huvi tundma, millise allasutuse salajane dokument see siis on?  Millised dokumendid registreeritakse dokumendiregistris sarjanumbriga  1- 4 ?
Pärnu linnavalitsuse dokumentide loetelust nähtus, et sarjanumbriga 1 - 4 registreeritakse   Pärnu Linnavolikogu tegevusega seotud dokumendid.  Vot milline  allasutus siis.

No tore kui Metsoja (volikogu) teab oma kohta ja allub kenasti linnavalitsusele. 

03.03.18

Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees.

01.03.2018 toimus Pärnu linnavolikogu istung kus EKRE arupärimisele vastas endine Audru vallavanem Siim Suursild. Võtsin aega ja vaatasin salvetust veebist.
Suursild puterdas, jättes poolikuks lauseid, mõtteid, vastates küsitust mööda, andmata konkreetseid vastuseid.
Esimene küsimus EKRE arupärimises oli:
Miks ei ole ligi 10 aasta jooksul Audru vald suutnud viia maade sihtotstarbeid Audru vallas kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ mille tulemusel on vald saanud kahju üle 100 tuh euri.
EKRE eksis sõnatuses - mitte vald sai kahju üle 1000 tuh euri , vaid vallal jäi saamata maamaksu (tulu) üle 100 tuh euri - mis ei ole kahju, vaid saamata jäänud tulu).

Suursild väitis, et 2008 aasta lõpus Vabariigi Valitsus tegi muudatuse planeerimisprotsessis kus ühel kinnistul ei tohi olla ärimaa ja tootmismaa. Mees tehku ükskord omale selgeks- ühel maal ei tohi olla samaaegselt üldkasutatava maa sihtotstarvet koos teiste sihtotstarvetega. Ärimaa ja tootmismaa sihtotstarve, samaaegselt ühel maal, ei ole keelatud.

Miks Audru vallas ligi 10 aasta jooksul ei ole maade sihtotstarbeid õigusaktidega kooskõlla viidud, jäigi vastamata. 
Suursild arvas, et kuna Pärnu linnas on ka selliseid juhtumeid siis ongi kõik OK.
Eriti kummaline oli väide, et maade sihtotstarvete kooskõlla viimine kehtiva õigusega takistavat maaomanike detailplaneeringujärgset tegevust oma maal, kahjuks jättis ta  põhjendamata kuidas takistab. 

Veel väitis Suursild, et tänaseks on praktiliselt kõik need detailplaneeringud viidud koostöös maaomanikega seadustega vastavusse,jäänud on vaid üks selline detailplaneeringuala mis asub Papsaare külas, kus detailplaneeringuala koosneb 3 st kinnistust - Pilliroo, Kingpooli ja Aabrami – Enno- Põllu kinnistud kus maaomanik elab välismaal ja kellega ei ole vallavalitsus ühendust saanud seal on see protsess läbi viimata.

Usu aga usu Suursilda!
(vaataks nüüd, kas ja kui palju  selles jutus tõtt on, 
kui üldse on)

Väljavõte maaameti kodulehelt (Valgeranna Golfi maaüksus)
Näed siis, Valgeranna Golfi maaüksusel koos üldmaa ja ärimaa sihtotstarbed.

Ah et Pilliroo, Kingpooli ja Aabram-Enno- Põllu maaüksuste omanikud elavad välismaal ja nendega ei saa ühendust.

Vaataks siis, kellele need maad kuuluvad ja kas omanikud ikka elavad välismaal.

Aabrami- Enno - Põllu kinnistu (13,2 ha) - omanik OÜ Kingpool , juhatuse liige Jüri Ploom vandeadvokaat (Advokaadibüroo Pohla ja Hallmägi)

Pilliroo kinnistu ( 20,7 ha) - omanik OÜ Nurme Teedeehitus, Avo Rits juhatuse liige

Kingpooli kinnistu ( 14,7 ha) - omanik OÜ Teterin Investments (Tartu), Toomas Toomjõe, juhatuse liige ( loe siin )

Kõik tuntud Eesti firmad ja tuntud juhatuse liikmed, kes alaliselt elavad Eestis.

Jah, volikogule võib Suursild pada ajada aga millimallile mitte! Kogemuslikult tean, et temalt ei ole mõtet oodata sõnagi tõtt.

Aga see ei ole veel kõik.
Suursild jättis midagi väga tähtsat ütlemata. 
Suuremale osale maadest, mille sihtotstarve oli enne samaaegselt ärimaa ja üldkasutatav maa, määras vald nüüd hoopis 100% üldkasutatava maa sihtotstarbe. Uskumatu - eraisikute ja eraettevõtete maadele määrati üldkasutatava maa sihtotstarve, et maaomanikud ei peaks maksma maamaksu. (üldkasutatavalt maalt maamaksu ei tule maksta).

Loeme määrusest milline on üldkasutatava maa mõiste.
Üldkasutatav maa – avalikult kasutatav maa, millelt ei taotleta kasumit
sh:
– haljasala ja pargi maa;
– supelranna maa;
– rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa;
– lautri maa;
– laste mänguväljaku maa;
– spordiplatsi ja terviseraja maa;
– kalmistu maa.

Võimalik ainult Eesti Vabariigis.

01.03.18

Kas ajakirjanik T.Roosaar kupatati Pärnu Postimehest minema?

Kui nii, siis  tuleb PP - le au anda.  Ajakirjanik, kes ei suuda olla objektiivne ja on kordi valetamisega vahele jäänud peaks tõesti  omale midagi sobivamat otsima.

Copy/paste  Pärnu Linnavalitsuse kodulehelt

01.03.2018

Tänasest asus Pärnu linnavalitsuse meedianõunikuna tööle endine Pärnu Postimehe ajakirjanik Teet Roosaar.

„Aeg-ajalt tuleb elus muudatusi teha,“ põhjendas Roosaar ametivahetust. „Laienenud Pärnu linn on piisavalt põnev, et selle tegemisi seestpoolt kajastada,“ lisas meedianõunik.

Teet Roosaar on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjandusosakonna 1986. aastal. Peale õpinguid töötas ta aastatel 1986-1990 Pärnu Kommunistis/Pärnu Postimehes, 1990-1992 Pärnu Teatajas, 1992 Postimehe lisalehes Pärnu Extra ja 1992-2018 Pärnu Postimehes. Aastatel 1989-1996 oli Teet Roosaar Pärnu linnavolikogu liige.

Teet Roosaare kontakt:
meedianõunik
444 8272,  510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee
Nüüd ei tohiks enam kellelgi tekkida küsimust, miks ja kas  Anne Seimari ja tema pereliikmete mustamine ja valetamine Pärnu Postimehes oli/ei olnud  politiline tellimustöö, mida  ajakirjanik  Pärnu Linnavalitsuselt kannuste teenimiseks vahendeid valimata täitis.