03.03.18

Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees.

01.03.2018 toimus Pärnu linnavolikogu istung kus EKRE arupärimisele vastas endine Audru vallavanem Siim Suursild. Võtsin aega ja vaatasin salvetust veebist.
Suursild puterdas, jättes poolikuks lauseid, mõtteid, vastates küsitust mööda, andmata konkreetseid vastuseid.
Esimene küsimus EKRE arupärimises oli:
Miks ei ole ligi 10 aasta jooksul Audru vald suutnud viia maade sihtotstarbeid Audru vallas kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ mille tulemusel on vald saanud kahju üle 100 tuh euri.
EKRE eksis sõnatuses - mitte vald sai kahju üle 1000 tuh euri , vaid vallal jäi saamata maamaksu (tulu) üle 100 tuh euri - mis ei ole kahju, vaid saamata jäänud tulu).

Suursild väitis, et 2008 aasta lõpus Vabariigi Valitsus tegi muudatuse planeerimisprotsessis kus ühel kinnistul ei tohi olla ärimaa ja tootmismaa. Mees tehku ükskord omale selgeks- ühel maal ei tohi olla samaaegselt üldkasutatava maa sihtotstarvet koos teiste sihtotstarvetega. Ärimaa ja tootmismaa sihtotstarve, samaaegselt ühel maal, ei ole keelatud.

Miks Audru vallas ligi 10 aasta jooksul ei ole maade sihtotstarbeid õigusaktidega kooskõlla viidud, jäigi vastamata. 
Suursild arvas, et kuna Pärnu linnas on ka selliseid juhtumeid siis ongi kõik OK.
Eriti kummaline oli väide, et maade sihtotstarvete kooskõlla viimine kehtiva õigusega takistavat maaomanike detailplaneeringujärgset tegevust oma maal, kahjuks jättis ta  põhjendamata kuidas takistab. 

Veel väitis Suursild, et tänaseks on praktiliselt kõik need detailplaneeringud viidud koostöös maaomanikega seadustega vastavusse,jäänud on vaid üks selline detailplaneeringuala mis asub Papsaare külas, kus detailplaneeringuala koosneb 3 st kinnistust - Pilliroo, Kingpooli ja Aabrami – Enno- Põllu kinnistud kus maaomanik elab välismaal ja kellega ei ole vallavalitsus ühendust saanud seal on see protsess läbi viimata.

Usu aga usu Suursilda!
(vaataks nüüd, kas ja kui palju  selles jutus tõtt on, 
kui üldse on)

Väljavõte maaameti kodulehelt (Valgeranna Golfi maaüksus)
Näed siis, Valgeranna Golfi maaüksusel koos üldmaa ja ärimaa sihtotstarbed.

Ah et Pilliroo, Kingpooli ja Aabram-Enno- Põllu maaüksuste omanikud elavad välismaal ja nendega ei saa ühendust.

Vaataks siis, kellele need maad kuuluvad ja kas omanikud ikka elavad välismaal.

Aabrami- Enno - Põllu kinnistu (13,2 ha) - omanik OÜ Kingpool , juhatuse liige Jüri Ploom vandeadvokaat (Advokaadibüroo Pohla ja Hallmägi)

Pilliroo kinnistu ( 20,7 ha) - omanik OÜ Nurme Teedeehitus, Avo Rits juhatuse liige

Kingpooli kinnistu ( 14,7 ha) - omanik OÜ Teterin Investments (Tartu), Toomas Toomjõe, juhatuse liige ( loe siin )

Kõik tuntud Eesti firmad ja tuntud juhatuse liikmed, kes alaliselt elavad Eestis.

Jah, volikogule võib Suursild pada ajada aga millimallile mitte! Kogemuslikult tean, et temalt ei ole mõtet oodata sõnagi tõtt.

Aga see ei ole veel kõik.
Suursild jättis midagi väga tähtsat ütlemata. 
Suuremale osale maadest, mille sihtotstarve oli enne samaaegselt ärimaa ja üldkasutatav maa, määras vald nüüd hoopis 100% üldkasutatava maa sihtotstarbe. Uskumatu - eraisikute ja eraettevõtete maadele määrati üldkasutatava maa sihtotstarve, et maaomanikud ei peaks maksma maamaksu. (üldkasutatavalt maalt maamaksu ei tule maksta).

Loeme määrusest milline on üldkasutatava maa mõiste.
Üldkasutatav maa – avalikult kasutatav maa, millelt ei taotleta kasumit
sh:
– haljasala ja pargi maa;
– supelranna maa;
– rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa;
– lautri maa;
– laste mänguväljaku maa;
– spordiplatsi ja terviseraja maa;
– kalmistu maa.

Võimalik ainult Eesti Vabariigis.

3 kommentaari:

kodulehe tegemine ütles ...

Hea blogi!

Millimalli ütles ...
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Millimalli ütles ...

Tänan