31.12.17

Aasta viimaste tundide mõtisklused


Hetk iseendaga.
Ja tiksubki juba aasta viimane päev, isegi viimased tunnid.

Mõtled mida oled aastaga korda saatnud, millest oled ilma jäänud, milliseid valikuid teinud ja kes on olnud sinu kõrval. Uude aastasse võtan kaasa ainult ilusad hetked ja inimesed nendes - kellega on hea, turvaline ja lõbus ja võid rääkida ööd hommikuteks.

Mälestustele me toetume, neid ei saa keegi ära võtta, neid ei saa muuta. Tuleb unustada minevikus saadud haavad ja elada tulevikus, ei tohi meenutada halbu asju kogu aeg.

Teen otsuse, et uuel aastal ei võta südamesse enam kõigi probleeme ega kinnista neid oma ajus, muidu lõpetan nagu Nietzsche kes kõik ajastu probleemid enda omaks tegi, kannatas seeläbi peavalude ja nägemishäirete all, kaotas ajurabanduse tagajärjel mõistuse ning veetis eluõhtu hullumeelsena.

„ Mina olen mina! Mina olen vaba!“ - ei mingit teesklust, meeldida tahtmist. Tuleb loobuda inimeste loodud seadustest ja tulla tagasi loodusseaduste juurde.Külva seeme ja see idaneb.

Veel paar tundi ja elangi 2018 aastas – kui elan? Ootan aastavahetuse ära ja siis sukeldun oma raamatusse. Und niikuinii ei tule. Viimasel ajal on mul unega pidevalt tüli majas – õhtul ei taha tulla ja hommikul ei taha ära minna.

Raamatud on siis head seltsilised. Praegu käsil usuteema ja päris põnev on. Mulle meeldivad erinevad, ilusad ja huvitavad teooriad. Üks neist ütleb, et Jeesus ei surnudki 33-aastasena ristipuul, vaid loomulikku, vanadussurma umbes 80-aastasena. Ka Buddha suri 80-aastaselt, kuigi mitte loomulikku surma, vaid seenemürgitusse. Muhamed lahkus 62. eluaastal haiguse tõttu. Hoopis rohkem eluaastaid jagas oma prohvetitele Vana Testament: Mooses oli surres 120-aastane ja esimene heebrealane Abraham, kes on oluline tegelane kõigis kolmes judaistlikus religioonis, elanud koguni 175-aastaseks.

Soovin, et 2018 aasta tuleks kõigile minu blogi lugejatele õnnelik, palju kordaminekuid, tervist ja armastust. Olge mõusad.

HEAD VANA AASTA LÕPPU JA VEEL PAREMAT UUT AASTAT.

13.12.17

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus järg


Jätkan postitust
algus " Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus "

Lõpuks, mitu kuud hiljem, oli Audru osavald Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse alusel ja hoiatusel sunnitud minu teabenõudele vastama.
07. detsember 2017 kirjaga nr 6-17/1883-1 kirjutab Audru osavald  nii:
"keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet (ametiautode kululimiite ei ole kehtestatud).

No näe - ma ei pannudki mööda, just nii nagu arvasin- ei mingeid kütusekulu limiite  - ei  Suursillal ega Tarrel. Ainult Audru vallas oli see võimalik.

Kui  asi läks inetuks ja kütuse kulud olid juba üle mõistuse näitas raamatupidaja osa vallavanema kütusekuludest teistele kuluobjektidele.   
Vot millise või sees härrad Suursild ja Tarre elasid.

Aga miks ka mitte! Meie riigis on kuritegu avalikustamine aga mitte .................. 

8.12.17

Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi

Veel enne hingusele minekut õnnestus  Siim Suursilla juhitud Audru vallavalitsusel Audru lastele käru keerata ja  jõhkralt laste õigusi rikkuda.

Panen ülesse kirja mille edastasin vastvalitud volikogule ja revisjonikomisjonile. Vaatame mis mehed on need. Kas vastatakse, kuidas vastatakse ja mida ette võetakse laste õiguste rikkumisega . S.S sõbra ja kamraadi, vastvalitud volikogu esimehe  A. Metsoja võimed ja  "sõltumatus" maavanemana  on nähtu ja kogetu, vaatame milliste argumentide või hämaga mees nüüd Simmu totrusi õigustades välja tuleb ja  kas revisjonikomisjonil ka küsimusi tekib - näiteks kasvõi arupärimiste näol aselinnapea  Siim Suursillale.

Pärnu Linnavolikogu  08.12.2017
Volikogu esimees hr Andres Metsoja
volikogu @lv.parnu.ee

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni esimees hr Heldur Paulson
heldur.paulson@outlook.com

Pärnu Linnas rikutakse Audru koolide õpilaste põhiseadusest tulenevaid õigusi.

1. Põhiseadusega vastuolus olev haldusakt
Audru vallavalitsus andis 10.08.2017 korralduse nr 230 millega kehtestati haridus – ja
kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihinnad. Korraldus on Põhiseadusega
vastuolus (samuti mitmeti mõistetav ja kohati arusaamatu).

2. Asjaolud:
03.09.2017 pöördumises palusin Audru vallavalitsusel selgitada seoses 10.08.2017 korraldusega
230
-Kas ka sama kooli laps, kasutades peale tunde oma kooli spordisaali, varustust, staadioni, sauna, peab samuti (laste) pileti lunastama. Kui peab siis millele tuginete kui ei pea siis kust on see haldusaktist 10.08.2017 nr 230 väljaloetav?

03.10.2017 kirjaga nr 6-17/1802-1 vastas Audru vallavalitsus järgmiselt:
Haridusasutuse poolt korraldatud ning koordineeritud juhendatud huvihariduses ja huvitegevuses (ringid) osalevate sama kooli õpilaste käest tasu ei võeta.
Saalides vabategevuses (pallimängud jms) osalemine on kõikidel õpilastel tasuline.

Täiendavaid selgitusi (minu 05.10.2017 kiri) Audru vallavalitsus keeldus andmast.

3. Õiguslik analüüs
Munitsipaalkool võib osutada tasulisi teenuseid (saada neilt tulu), kuid seda tingimusel, et tegu on õppekavavälise tegevusega ning see on kooli põhimääruses ette nähtud.

Seega otsustab tasuliste teenuste osutamise üle põhimääruse kinnitaja.

Siiski seob kooli ja tema põhimääruse kinnitajat seaduse järgimise kohustus – kool ei või võtta tasu teenuselt, kui selle välistab seadus, ning seda sõltumata teenuse seotusest õppekavaga. Nii keelab PGS § 40 lg 2 võtta õpilaselt tasu kooli rajatiste jms kasutamise eest.

PGS § 40 lg 2 sätestab: Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

Sama ütleb Audru kooli põhimäärus § 19 lg7 mille kohaselt : Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spord i-, tehnilisi
ja muid vahendeid.
Sama seisukoha on andnud Eesti vabariigi Õiguskantsler (siin punktis 50)

Palun volikogul (revisjonikomisjonil) anda toodule õiguslik hinnang ja võtta kasutusele meetmed, et haldusakt viidaks seadusega kooskõlla ja lõpetatakse koheselt Pärnu linnas Audru laste seadusest tulenevate õiguste rikkumine (samas tuleks õigusvastaselt saadud raha lapsevanematele tagastada).

Vastuskiri volikogu (revisjonikomisjoni) seisukohaga edastada meilile seimarann@gmail.com
Lugupidamisega
Anne Seimar

Kui vastuse saan siis jätkan