06.05.15

On see nüüd Audru valla leping või Sauga valla leping?


Veel üks huvitav leping jäi silma.  Ei saagi nüüd aru on see Audru valla leping või Sauga valla leping
siin  

Päises, esimesel lehel kenasti lepingu pealkiri "Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
Keri edasi, kuni jõuad lk 2 algusesse, selle päises ka pealkiri, ainult et Audru asemel Sauga.  
"Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
Keri  lk 3 algusesse " Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
Keri lk 4 ja jälle "Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
 
No ei saa rajalt maha, kui käima läks siis ei lõpeta - üks äpardus teise otsas.
 
Kui ikka ei oska "varastada " siis tuleb õppida. Ärandati netist Sauga valla leping, ise ei viitsitud mõelda, muudeti esimesel leheküljel päist (Saugast Audruks)kuid ei jagatud, et tulnuks muuta ka ülejäänud lehekülgede päises olevat pealkirja.
Marss arvuti kursustele!
 

05.05.15

Audru vallas sõlmivad ka surnud lepinguid


Kui eelmises  postituses toodud lepingust ei leidnud lepingu objekti  siis siintoodud  lepingus on küll objekt  aga .......  
Kopeerin  lepingust  mis on allkirjastatud 24 juuli 2012. Kogu leping siin


1. LEPINGU POOLED

Käesoleva lepingu poolteks on AUDRU VALLAVALITSUS, keda esindab valla põhimääruse ja ehitusmääruse alusel vallavanem Margus Joonas  (edaspidi VALD) ja Veiko Tabur, Isikuk 37706264229, (edaspidi: HUVITATUD ISIK).

Kahjuks lahkus vallavanem Margus Joonas  meie hulgast 02.01.2012 seega ei saanud ta 24 juuli 2012 enam valla nimel  lepingut sõlmida ega ka kedagi volitada.

Siin oleks nüüd politseil tööd.

Objekt: 4800€ koos km-ga


Mõista, mõista mis see on!
Siim Suursild sõlmis valla nimel FIE- ga Riho Keskpaik töövõtulepingu. Mida Suursild plaanib ehitada? Mis tööd ja kus hr Keskpaik tegema hakkab. Mis on lepingu objekt? 
Kogu üllitist saab lugeda siit . Äkki õnnestub kellelgi ridade vahelt lugeda mida  ja kuhu Suursild ehitada plaanib.
Kopeerin lepingust
1. LEPINGU OBJEKT
Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama, töövõtja poolt vastavalt esitatud hinnapakkumisele 4 800 € koos km-ga .
Lisa 1 „Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi nimetatud Töö).
1.1. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõigile Ehitise Tellijale kohaseks üleandmiseks vajalikele töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti.

Mis on siis  lepingu objekt ?
Kas 
- 4800€ koos km-ga.
- Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) või
- Lepinguga kokkulepitud tingimused ja kord  (edaspidi nimetatud Töö). 

No oskab ikka Siim nalja teha!
Millest lähtuda  keeleseadusest, füüsikaseadusest,  loodusseadusest  või alkoholiseadusest ?