5.5.15

Objekt: 4800€ koos km-ga


Mõista, mõista mis see on!
Siim Suursild sõlmis valla nimel FIE- ga Riho Keskpaik töövõtulepingu. Mida Suursild plaanib ehitada? Mis tööd ja kus hr Keskpaik tegema hakkab. Mis on lepingu objekt? 
Kogu üllitist saab lugeda siit . Äkki õnnestub kellelgi ridade vahelt lugeda mida  ja kuhu Suursild ehitada plaanib.
Kopeerin lepingust
1. LEPINGU OBJEKT
Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama, töövõtja poolt vastavalt esitatud hinnapakkumisele 4 800 € koos km-ga .
Lisa 1 „Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi nimetatud Töö).
1.1. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõigile Ehitise Tellijale kohaseks üleandmiseks vajalikele töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti.

Mis on siis  lepingu objekt ?
Kas 
- 4800€ koos km-ga.
- Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) või
- Lepinguga kokkulepitud tingimused ja kord  (edaspidi nimetatud Töö). 

No oskab ikka Siim nalja teha!
Millest lähtuda  keeleseadusest, füüsikaseadusest,  loodusseadusest  või alkoholiseadusest ?


Kommentaare ei ole: