25.12.15

RAHULIKKU JÕULUAEGA


Ühteviisi kirgas, hele
Jõuluöö on kõikidele-
vaestele ja jõukatele,
arutuile, nõukatele, 
uhkeile ja rusutuile,
usklikele, usutuile.
Öö on sama, sõnum sama:
kõiki tuldi lunastama,
Tahaks öelda:  kõiki neid.....
tegelikult tead - ka meid.

(Leelo Tungal)


Jõulupühad haaravad ja puudutavad inimesi ikka ja jälle ning mõjuvad eriliselt. Kui palju on rutakust, saginat ning melu – kingid ja osturallid, päkapikud, heategevus …. See kestab nädala või paar ja siis kõik vaibub, sest kingid on tehtud, jõulu- ja nääriroad söödud, ligimesi meeles peetud ja põletatud kuusepuude söed kustunud. Pöördume tagasi halli argipäeva, jõuluerutus koos aimdusega kellegi suure sünnist ja me endi muutusest raugeb, imed lõpevad. Ilmgi näitab aina heledamat palet  ja elu loksub taas oma tavapärasesse sängi. Emotsioonid vaibuvad.

Tõeliselt on olemas ainult kaks emotsiooni. Kõiki inimlikke tegusid motiveerivad kõige sügavamal tasandil hirm ja armastus. Ei  ole olemas muud inimlikku motivatsiooni ja kõik teised ideed on üksnes nende kahe tuletis. Iga inimmõte, iga inimtegevus põhineb kas armastusel või hirmul. Ema armastus, lapse armastus, looduse armastus, mehe ja naise omavaheline armastus jne. Armastus laseb lahti, on energia mis laieneb, ilmutab, jagab, parandab, hoiab ja hellitab ja koos sellega tekib kohe ka hirm - kas ta ka sind arnastab, kas petab sind, kas oled piisavalt tark, hea, ilus, terve  jne. Hirm hoiab kinni, on energia mis surub kokku, klammerdub kõigi külge mis meil on, tekitab viha jne.
Iga inimmõte, sõna või tegu põhineb emmalkummal emutsioonil, rohkem valikuid ei ole. Aga nende kahe vahel on meil vaba valik. 

Jõuluaeg! Endasse vaatamise ja teistele mõtlemise aeg. 
Üllatuste ja päkapikkude aeg. Perega koosolemise aeg. 
Aga lapsed, isad emad tulevad/lähevad  Tallinki laevalt.

Rahulikku jõuluaega kõigile!!! 

(Postitusele "vallavanem lähetab volikogu liikmeid aga salgab seda " ( siin  )  on lisatud vallavanema vastus). 

12.12.15

Jälle pädevust ületades sõlmitud leping


18.septembril 2013 on vallavanem Siim Suursild sõlminud vallavalitsuse nimel äriruumi üürilepingu AS-ga Eesti Post,Pärna allee 7 ruumide üürile andmiseks siin .
Lepingu punkt 2 kohaselt leping jõustub 01 oktoober 2013 ja on sõlmitud tähtajatult.

Esmapilgul nagu kõik OK aga ....no mis nüüd jälle!
Ära mõtle kohe ütle!!!

Vastavalt Audru Vallavolikogu määrusele (siin)13.05.2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 18 lg 1 punkt 1 kohaselt vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle 5 aasta.
Tähtajatult on vist nagu üle 5 aasta.

Veel enam!Sama määruse § 19 on toodud vallavara kasutusse andmise tähtajad:
vallasasja puhul mitte üle 10 aasta
kinnisasja puhul mitte üle 25 aasta.

Halloo.....tähtajatult kasutusse andmist Audru vallavolikogu määrus ei lubagi. 

Seega on leping sõlmitud vallavanema poolt pädevust ületades ega ole ka sisuliselt kooskõlas valla määrusega.

Kas  ja mida Audru vallavalitsus võtab ette, et AS Eesti postiga saaks sõlmitud seadusega kooskõlas olev leping või hakkab jälle hämama? 

21.11.15

VALLAVANEM LÄHETAB VOLIKOGU LIIKMEID AGA SALGAB SEDA.

Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem premeerib volikogu liikmeid. Naeruväärne, eksole.  Eriti märkimisväärne kui naerualused on  volikogu  revisjonikomisjoni liikmed  kelle ülesanne kontrollida, et valla haldusaktid oleks seadustega kooskõlas. Seadustega kooskõlas........ Haloooo...... Et need Audru vallavolikogud oma esimeestega ikka ja jälle  nii äbarikud on.   Täielik volikogu  võimetus ja võimutus vallavalitsuse suhtes. No Siim ja  Jaanus muidugi väärivad ja täiendavad teineteist  ja võiksid juba esimeses vaatuses õnnelikult kokku saada ja jääda.

Volikogu aseesimehe Mati Suti premeerimine vallavanema poolt polnud erandlik-vallavanem  lohistab ja lennutab volikogu liikmeid jätkuvalt kui nartse.  
Pole siin pahandada midagi millimalli sõnakasutuse ja mõnitava tooni üle. See lihtsalt on siin nii.
Sa ju ei lähe öösel Koplisse jalutama, kui ei taha peksa saada. Aga mis sul siis siia blogisse asja on,  kui selle lugemine marru ajab?.

Kellel on õigus valla ametnikke ja  töötajaid  lähetusse saata - vallavanemal loomulikult.
Kelle on õigus volikogu liikmeid lähetusse  saata - volikogu esimehel  loomulikult (siin  § 2, § 4 lg 1).  
Aga kes tegelikult Audru vallas lähetab volikogu liikmeid ?

Küsisin seda  muuhulgas 05.10.2015  kirjaga vallavanemalt: „Kas vallavanem on pädev  oma käskkirjaga lähetama  volikogu liikmeid ja kas Audru vallavanem on oma käskkirjaga lähetanud  volikogu liikmeid?“ (kiri valla dokumendiregistris, otsi ise.)

Kirjaga 11.11.2015 nr 21.3-10/2662-1 (dok registris)  teatab vallavanem, et volikogu liikmeid on Audru vallas pädev lähetama  volikogu esimees  ja veel (kopeerin): „Audru vallavanem ei ole saatnud Audru vallavolikogu liikmeid teenistuslähetusse.“

Ah et ei ole!
Audru valla dokumendiregister räägib aga muud.   
28.05.2014 annab Audru vallavanem Siim Suursild  käskkirjaga  nr  21.1-1.3/6 (siin )  millega lähetab  välislähetusse ka volikogu liikmed Kai Oraste ja  Toomas Aaviste.

Vallavanem valetab, minu vald valetab mulle.
No ma lihtsalt  ei saa aru miks Siim Suursild lobistab kogu aeg käppapidi  volikogu  supis. Siim ei mõista, et sõrmedega on lubatud süüa kanapoega, neppi ja väiksemaid linde, sel juhul, kui lauale pannakse kontide jaoks eraldi taldrik ja sõrmeloputuskauss. Hoiaks ometi volikogu  supist sõrmed eemale - aga ei!!

13.11.2015 edastatud kirjaga  palun selgitada miks vallavanem valetab. Jään vastust ootama, et see ka siin ära tuua. 

Täiesti tõenäoline, et vastus tuleb stiilis  - valetamine ei ole keelatud ega karistatav.  
No jah. EV seadused ei näe ka inimese tapmise eest karistust!  
Millimalli ei valeta, kontrolli.

Karistusseadustik § 113 lg 1 (siin )   ütleb üheselt: „Teise inimese tapmise eest– karistatakse kuue kuni viieteistaastase vangistusega“. Näed siis,  alles teise inimese tapmine  on karistatav .
Tuleb välja, et esimene noti aga rahuliku südamega maha ja ei mingit karistust.

(Täiendatud  26.12.2015)
Vastuskirjas  18.12.2015 nr 21.3-10/2662-6 kirjutab vallavanem järgmiselt: " Audru Vallavalitsus esitas ekslikku infot, sest ei kontrollinud üle kõiki volikogu liikmete lähetusi tuvastamaks, kas need on ikka kõik volikogu esimehe poolt tehtud. Vabandame selle pärast."

19.11.15

Audru vald tõstis lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa 9%-lt 10%- le.

05.11.2015  Pärnu Postimehe artiklist  "Väikesed omavalitsused plaanivad maksutõusu" loeme, et Audru vallas on lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osas üks suurimaid Pärnumaal, eespool on ainult Sauga vald ja Pärnu linn. Auväärne kolmas koht.
Kui arvestada, et Sauga vald ja Pärnu linn teevad  alates teisest lapsest  soodustusi või vabastavad lapsevanema hoopis lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest siis siin rebib Audru vald ennast teistest ette. Oleme selles osas Pärnumaal  kõige  kallim vald mitmelapselisele perele.

Artiklist : Audru vallavanem Siim Suursild märkis, et kuna osamaks on seotud töötasu alammääraga, mis peagi muutub, peab volikogu kehtivat määrust reguleerima. Samal ajal ei taha vald vanemate osamaksu suurendada. “

Jah, töötasu alammäära tõus toob kaasa ka Audru lasteaedades kohatasude tõusu kuna ka  Audru vallas on see (nutikalt)  seotud protsendiga töötasu alammäärast (et igal aastal  oleks kindlustatud lasteaia kohatasu tõus)  kuid vallavanem unustas märkimata, et tegelikult  tõsteti uuest aastast, vallavalitsuse ettepanekul, ka osamäära protsenti   9%  lt 10% le volikogu 12.11.2015 otsusega  ( siin )   
(Ei tahtnud tõsta aga lapsevanemad sundisid!!!)  Keegi ei viitsi süveneda ega märka 1%  tõusu  mis läheb vaikselt  töötasu alammäära üldise tõusu kraesse.

Enamik kohalikke omavalitsusi on juba aastaid  andnud lapsevanematele võimaluse saada üheks kuuks aastas, kui laps lasteaiakohta ei kasuta, vabastus lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest, Audru vallas plekkisid lapsevanemad kinni kõik 12 kuud olenemata sellest kas laps kasutas lasteaiakohta või mitte. Uuest aastast on lõpuks ka Audru valla lasteaedades see võimalus ( kuu maksuvabastust kui laps ei kasuta lasteaiakohta) samuti kohaldatakse uuest aastast soodustusi  ka teiste kohalike omavalitsuste lastele kes käivad Audru valla lasteaedades - sama pere teise  lapse  puhul 60%  ja alates kolmandast lapsest 20%   soodustust kehtestatud kuumäärast.

12.11.2015 määruse kohaselt rakendatakse  teise lapse ja alates kolmandast lapsest lapsevanema poolt kaetava osa määra tagasiulatuvalt  alates 01. septembrist 2015.
Järelikult  tuleb vallal teha lapsevanematele nende kuude osas tagasiarvestus. Finantsjuht Ülle Kaljumäe ei teadnud tagasimaksest midagi kuid lubas siiski millimalli poolt väidetu üle vaadata.
Seega peab vald tegema 2015 aasta lõpul mitmelapselistele peredele tagasiarvestuse ja seda ka juhul  kui lapsevanem ja laps ei ole  registreeritud Audru valla pereregistris.

11.11.15

Vallavanem premeerib volikogu liiget 2


Jätkan eelmist postitust

10.09.2015 volikogu istungile vean ka ennast kohale. Jõuan väikese hilinemisega ja kahjuks ei kuule kogu MTÜ Linnalabori ettekannet. Kolm volikogu liiget saabuvad kusagil pooletunnise hilinemisega  aga ennäe - volikogu protokoll (siin ) hilinemist ei kajasta.  Vallasekretär Katri Pruul  ei pea seda  väikest asja oluliseks ja lihtsalt valetab istungi protokolli kirjutades "Istungi algul kohal 17 vallavolikogu liiget. " Nooremad võtavad ikka kergemini õppust ja näib, et vallavanema haigus on vallasekretärile olnud eriti kiirelt nakkav. Volikogu protokoll peab kajastama tegelikult istungil toimunut. "Võimalik vaid Audrumaal",

Päevakorrapunktide arutamine läheb kiiresti, keegi midagi ei küsi ja keegi midagi ei vasta. Mida lähemale jõuab 9 punkt, kus preemia maksmise heakskiitmine volikogu liikmele Mati Sutile, seda rohkem tunnen  õhus pinget. Enne nimetatud päevakorrapunkti tehakse vaheaeg (volikogu istungi protokoll vaheaega ei kajasta!!!).  Kas tõesti arvavad, et ehk lähen ära?  Asjata lootus,  las kohvitavad ja maiustavad mina  tunnen ennast mõnusalt ja lehitsen ajaviiteks internetti..
Volikogu esimees,  Jaanus Põldmaa, ei pane enam vastu, astub ligi ja asub ründama. Temal olevat alust arvata, et filmin ja tahab selgitusi miks mul on  telefon käes mille ärapanekut ta nõuab. Küsin mis ta probleem on - avalik koht ja avalik istung kui tahan filmin kui tahan ei filmi  ja kas tal oleks midagi karta. Vastuseks saan - mina sind sitta ei karda. Võimalik vaid Audrumaal. Tunnen ka mõnd traktoristi  aga pole sellist sõnavara kasutust  avalikus kohas nende juures täheldanud. No jah, aga neid ei ole ka ju koha täiteks volikogu esimehe pukki upitatud.
Vaheaeg lõpeb ja istung algab üheksanda päevakorrapunktiga  kus teemaks vallavanema pädevust ületades antud käskkirja heakskiitmine.
Volikogu liige Mati Sutt lahkub istungisaalist ja Siim Suursild astub pulti.
Volikogul pole ühtegi küsimust.

Eelmise postituse vastuskiri 31.08.2015 nr 21.3-10/1248-8  siin tuleb täieliku üllatusena. Vaatan ja ei jõua ära imestada Audru vallavalitsus nõustub millimalliga ja ei mingit vassimist, Täiesti uued võimed  kas nüüd just läbi seina hakatakse käima  ja teleporteeruma teises kohas aga esialgu tundus täiesti uskumatu ja harjumatu.

Kopeerin valla vastuskirjast :
Teie 1: Viitasin õiguslikule alusele (Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni
põhimääruse § 2 lg 1) mille kohaselt sai volikogu liige Mati Sutt osaleda ühinemiskomisjoni töös
ainult volikogu liikmena (mitte hallatava asutuse juhina) kui te sellega ei nõustu siis põhjendage miks
ja viidake millele teie seisukoht tugineb.
Meie 1: Audru vallavalitsus nõustub Teiega.

Teie 2: Viitasin volikogu otsusele (07.02.2013 nr 11) millega pandi volikogu liikmele, Mati Sutile
ülesanne osaleda ajutise ühinemiskomisjoni töös, seega täitis Mati Sutt volikogu ülesannet, kui te
sellega ei nõustu siis põhjendage miks ja viidake millele teie seisukoht tugineb.
Meie 2: Audru vallavalitsus nõustub Teiega.

Teie 3: Millele tugineb teie seisukoht, et vallavanem on õigustatud maksma preemiat volikogu
liikmele, volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest, kes juhuslikult on ka mõne valla hallatava
asutuse juht.
Siin võinuks asi lõppeda Mati Suti poolse  raha tagastamisega vallakassassa, sest muid võimalusi pole aga kolmanda punkti vastus toob tagasi reaalsusse.
Meie 3: Nõustume, et preemia maksmine oleks olnud korrektne vormistada Audru Vallavolikogu
otsusena, kuid kinnitame, et volikogu liikmed olid preemia maksmisest teadlikud.

Kellega nõustutakse? Millimalli ei ole kunagi midagi nii tobedat väitnud, et preemia maksmine Mati Sutile tulnuks vormistada volikogu otsusena. Seadus ei näe volikogu liikmetele üldse  ette preemia maksmist. Volikogu liige saab KOKS § 17 lg 3  ettenähtud hüvitist volikogu ja volikogu komisjoni töös osalemise eest  samuti hüvitatakse volikogu liikmele, esitatud dokumentide alusel, volikogu tööga seoses tehtud võimalikud kulutused.
Nõme väide, et volikogu liikmed olid preemia maksmisest teadlikud, Mis vahet sellel oleks kas olid teadlikud või mitte  rohkem kui, et hea tunne kui peale sinu on veel terve plejaad tobusid.

21.09.2015 kiri siin kus on palutud selgitusi kolmandas punktis toodu kohta.
 Vastuskirjaga siin  teatab  vallavanem Siim Suursild,  et on teinud volikogule ettepaneku kiita vallavanema pädevust ületades antud käskkiri Mati Sutile preemia maksmise kohta heaks.
 Kopeerin;Mööname, et antud viisil volikogu liikmele preemia maksmine ei ole õigusaktidega kooskõlas, mis aga ei tähenda, et Mati Sutile ei oleks mitte mingil viisil saanud ühinemiskomisjoni töös osalemise eest tasu maksta (nt käsundusleping). Audru Vallavalitsus on püüdnud olukorda korrigeerida võimaluste piires ning võtnud tagant järgi preemia määramisele, mis sisuliselt oli hüvitis komisjoni töös osalemisel kulutatud aja ja tehtud töö eest, volikogu heakskiidu. Rohkem meetmeid ei ole Audru vallal plaanis olukorra korrigeerimiseks enam rakendada

Volikogu, kellel ka endal ei oleks olnud mingit seaduslikku alust ja  pädevust  teha otsust volikogu liikmele  Mati Sutile preemia maksmiseks,  kiidab heaks vallavanema  tühise käskkirja mis on antud pädevust ületades. Volikogu idiootlik otsus siin

Pane tähele kuidas ka volikogu otsuses moonutatakse. Vallavanema käskkirjas räägitakse preemia maksmisest Mati Sutile, volikogu otsuse pealkiri lisatasu maksmine ja tekstis veel kolmas variant tasu maksmine  -  kolm  erinevat mõistet millel igaühel Audru vallavalitsuse palgajuhendi kohaselt erinev tähendus.

Kirjas   26.10.2015 siin osutan ka riigikohtu lahenditele kus selgelt väljendatud, et haldusorganil ei ole võimalik tagantjärele heaks kiita tühist  haldusakti.


12.11.2015 volikogu istungil võetakse järjekordselt vastu otsus lasteaiamaksu tõstmise kohta. Tule siia tagasi kui tahad kuulda, näha kuidas vallavanem Pärnu Postimehes valetas või pehmelt öeldes osa tõest lihtsalt ütlemata jättis.31.07.15

Vallavanem premeerib volikogu liikmeid, neile volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.

On tavapärane, et aasta lõpul algab üks preemiate maksmise ralli. Vallavanem jagab preemiat nii  vallaametnikele kui ka hallatavate asutuste juhtidele. Nemad on ju aasta läbi korralikult oma tööd teinud - pole  ei lõunale ega kojuminekuga hilinenud. Vallavalitsuse aastalõpu preemiasadu ei puuduta siiski hallatavate asutuste reatöötajaid, näiteks koolide ja lasteaedade personalile preemia maksmist ei tule Audru vallas just tihti ette. Mina, sina, meie võime küll mõelda, et  nii ei ole õige või sobilik  aga ......päris mõnus on mõnikord lihakäntsakat käest järada ja pärast sööki käed pükstesse lihtsalt puhtaks nühkida.

Nagu teada, määrab vallavanema ja valitsuse liikmete palga, hüvitised, preemiad, lisatasud vm volikogu, aga mitte vastupidi.
Aga mis vallavanem Suursild teeb? 17 volikogu naksitralli ei mõista midagi õigusvastast isegi mitte kahtlustada - lihtsalt mök, mök. 

09.12.2013 nr 21.1-1.5/15 käskkirjaga (siin kuid avalikustamata) maksab vallavanem S.Suursild preemiat 395,57eurot volikogu liikmele  Mati Sutile, volikogu poolt antud ülesannete täitmise eest.(Käskkiri siin)

VALLAVANEM PREMEERIB VOLIKOGU LIIGET  VOLIKOGU TÖÖS OSALEMISE JA TALLE VOLIKOGU POOLT PANDUD ÜLESANNETE TÄITMISE EEST !! 
Haa..haa..haaaaa!!! Tule taevas appi!!!!

Mati Sutt on ise volikogu revisjonikomisjoni liige kellelt eeldaks ka mingid teadmised volikogu, vallavalitsuse ja vallavanema pädevuse kohta - aga suur 0. 
Mis on vallavanemal asja volikoguga ah? Vähe sellest, et selline preemia maksmine on õigusvastane, peaks see olema volikogu liikmele vähemalt alavääristav ja selliselt saadud raha tuleks  tagastada.
Kas vallavanem võtab volikogu kui talle alluvat ja sõltuvat matsikarja.
Tore Mati, järgmine kord kui volikogu poolt pandud ülesandeid täidad saad preemiat oma kooli koristajalt. Volikogu esimehel Jaanus Põldmaal ei maksa ka lootust kaotada võibolla vallavanem Suursild tilgutav tallegi natuke preemiat näiteks selle eest, et ta on sõnakuulelik ja mõhkugi valla ja volikogu tööst ei jaga.  
Nüüd vallavanemal muidugi häbi silmad täis,ja et see veel välja tuli. Ega mees tunnista vaid püüab vassida,ikka tobedamalt ja oma jura häbenemata.

Vallavanem olevat maksnud volikogu liikmele, Mati Sutile, preemiat hoopis kui Jõõpre kooli direktorile, volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.

Ah nii, et vallavanem premeerib neid volikogu liikmeid kes täidavad volikogu poolt antud ülesannet kuid on juhuslikult ka mõne hallatava asutuse (kool, lasteaed jne)juhid. Oi,oi,oi!!!

Toon siinkohal oma pöördumise ja jätkan seda postitust  kui olen saanud vastuse.

Audru vallavalitsus                                                       
vallavanem Siim Suursild

Pöördumine seoses vastuskirjaga  14.07.2015 nr 21.3-10/1248-5  millest ei leidnud  arusaadavaid selgitusi .Esitan täiendavad selgitustaotlused  olulisemate arusaamatuks jäänud küsimuste kohta eraldi .  
Vastuskiri ei olnud muuhulgas arusaadav  osas mis puudutab vallavanema poolt, volikogu liikmele, Mati Sutile ,volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.preemia maksmist. 
Audru vallavolikogu istungil 07.02.2013  võeti vastu otsus nr  11 „Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni moodustamine ja Audru valla esindajate nimetamine ajutisse ühinemiskomisjoni, kuhu  otsuse kohaselt valiti ka volikogu alatise hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kes on ametilt  Jõõpre kooli direktor.  Seega asus volikogu liige Mati Sutt  volikogu otsuse kohaselt täitma   ühinemiskomisjonis  volikogu poolt talle pandud ülesannet.  

Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse § 2  lg 1 sedastab,  et ühinemiskomisjon moodustatakse  kaheksaliikmeline see moodustatakse volikogu liikmetest ja/või nende omavalitsuste ametiasutuste juhtidest, põhimõttel - igast ühinevast omavalitsusest 4 esindajat.
Audru vallal on ainult üks ametiasutus so vallavalitsus  ja Mati Sutt ei ole selle juht vaid on hallatava asutuse  Jõõpre kooli direktor.
Seega sai Mati Sutt osaleda ajutise ühinemiskomisjoni töös ainult volikogu liikmena.

 09.12.2013 nr 21.1-1.5/15 käskkirjaga (siin avalikustamata ) maksab vallavanem S. Suursild preemiat Mati Sutile 395,57eurot ,  käskkirja kohaselt seoses osalemisega  Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni  töös.
Seega maksis vallavanem Siin Suursild preemiat volikogu liikmele Mati Sutile , volikogu töös osalemise eest.

Viitasin õiguslikule alusele (Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse § 2  lg 1 ) mille kohaselt sai volikogu liige Mati Sutt osaleda ühinemiskomisjoni töös ainult volikogu liikmena (mitte  hallatava asutuse juhina) kui te sellega ei nõustu siis põhjendage miks ja viidake millele teie seisukoht tugineb.
Viitasin volikogu otsusele (07.02.2013   nr  11) millega pandi volikogu  liikmele, Mati Sutile ülesanne osaleda ajutise ühinemiskomisjoni töös, seega täitis Mati Sutt volikogu ülesannet, kui te sellega ei nõustu siis  põhjendage miks  ja viidake millele teie   seisukoht tugineb. 
Millele tugineb teie seisukoht, et vallavanem on õigustatud maksma preemiat volikogu liikmele, volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest, kes juhuslikult on ka mõne valla hallatava asutuse juht. 
26.06.15

KAS TEAD ET

Audru vallal on nüüd ka oma talu - Kirsi talu. Ma ei tea küll kuidas see saadi aga märgid näitavad, et on ja tegutseb.

KOKS § 30 lg 3 sätestab, et valla - või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla- või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad. NB!  valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad!!!   Audru vallavalitsus on kehtestanud  korraldusega 11.06.2015 nr 228  piletihinna  30. juuli 2015  Kirsi Talus toimuvale kontserdile , preambulas on viidatud õigusliku alusena   KOKS § 30 lg 3.  Mis on vallal pistmist Kirsi talus eramaadel korraldatava kontserdi piletihindadega.  Piletihinna saab vald kehtestada ainult oma  asutuste poolt osutatavatele teenustele. 
Aga tore, et Audru vallal  on nüüd ka oma talu-  - Kirsi talu kus volikogu liikmest talu peremees, Ado Kirsi on kõva pilli- ja naljamees. Liitumine Lavassaare vallaga oli alles algus nüüd liitume taludega.  Kuhu edasi,  kas varsti hakkame raha printima? Miks ka mitte -  heade ideede vald.

20.06.15

Muudeti midagi muutmata


Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu  varasemate otsuste  29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt:
Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65  ja 04.09.2014 nr 49  ilmneb, et mõlema otsuse  preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:  

Kopeerin  29.08.2013 otsus nr 65 preambula  (siin ): 
Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”,

Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (  siin ):
Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!  Ükski volikogu liige  ei viitsinud  mõnerealist otsust isegi läbi lugeda ega näinud, et otsuste preambulad olidki juba sellises sõnastuses. Ha.. ha... haaaa.  Kas ei mõista lugeda -  mõtlemisest siis ei räägigi. Aga lebotamise eest raha võtta - pole probleem. 

06.05.15

On see nüüd Audru valla leping või Sauga valla leping?


Veel üks huvitav leping jäi silma.  Ei saagi nüüd aru on see Audru valla leping või Sauga valla leping
siin  

Päises, esimesel lehel kenasti lepingu pealkiri "Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
Keri edasi, kuni jõuad lk 2 algusesse, selle päises ka pealkiri, ainult et Audru asemel Sauga.  
"Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
Keri  lk 3 algusesse " Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
Keri lk 4 ja jälle "Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamine"
 
No ei saa rajalt maha, kui käima läks siis ei lõpeta - üks äpardus teise otsas.
 
Kui ikka ei oska "varastada " siis tuleb õppida. Ärandati netist Sauga valla leping, ise ei viitsitud mõelda, muudeti esimesel leheküljel päist (Saugast Audruks)kuid ei jagatud, et tulnuks muuta ka ülejäänud lehekülgede päises olevat pealkirja.
Marss arvuti kursustele!
 

05.05.15

Audru vallas sõlmivad ka surnud lepinguid


Kui eelmises  postituses toodud lepingust ei leidnud lepingu objekti  siis siintoodud  lepingus on küll objekt  aga .......  
Kopeerin  lepingust  mis on allkirjastatud 24 juuli 2012. Kogu leping siin


1. LEPINGU POOLED

Käesoleva lepingu poolteks on AUDRU VALLAVALITSUS, keda esindab valla põhimääruse ja ehitusmääruse alusel vallavanem Margus Joonas  (edaspidi VALD) ja Veiko Tabur, Isikuk 37706264229, (edaspidi: HUVITATUD ISIK).

Kahjuks lahkus vallavanem Margus Joonas  meie hulgast 02.01.2012 seega ei saanud ta 24 juuli 2012 enam valla nimel  lepingut sõlmida ega ka kedagi volitada.

Siin oleks nüüd politseil tööd.

Objekt: 4800€ koos km-ga


Mõista, mõista mis see on!
Siim Suursild sõlmis valla nimel FIE- ga Riho Keskpaik töövõtulepingu. Mida Suursild plaanib ehitada? Mis tööd ja kus hr Keskpaik tegema hakkab. Mis on lepingu objekt? 
Kogu üllitist saab lugeda siit . Äkki õnnestub kellelgi ridade vahelt lugeda mida  ja kuhu Suursild ehitada plaanib.
Kopeerin lepingust
1. LEPINGU OBJEKT
Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama, töövõtja poolt vastavalt esitatud hinnapakkumisele 4 800 € koos km-ga .
Lisa 1 „Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi nimetatud Töö).
1.1. Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille teostamine ning teostamise korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõigile Ehitise Tellijale kohaseks üleandmiseks vajalikele töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti.

Mis on siis  lepingu objekt ?
Kas 
- 4800€ koos km-ga.
- Hinnapakkumine“ (edaspidi Ehitis) või
- Lepinguga kokkulepitud tingimused ja kord  (edaspidi nimetatud Töö). 

No oskab ikka Siim nalja teha!
Millest lähtuda  keeleseadusest, füüsikaseadusest,  loodusseadusest  või alkoholiseadusest ?


07.04.15

Lavassaares plaanitakse vee hinda tõsta.


Istusin riigikogu valimistel Lavassaare valimisjaoskonna komisjonis. Valisin ise just selle piirkonna. Nostalgia. 

Minu lapsed on Lavassaares sündinud ja oma noorusaastad olen seal mööda saatnud, seepärast läheb mulle kõik Lavassaarega seotu korda. Küla elas ja hingas ühes rütmis. Mäletan jaanipäevi ja jõulupidusid kui kogu alevi rahvas peale 12 kuuse alla kogunes. Keegi sikutas lõõtsa, keegi tantsis, sooviti head uut aastat ja siis mindi klubisse tantsima.  Nüüd jõudis Siim oma MTÜ- dega ka sinna. 

Kümned MTÜ-d, kellele valla  raha külvatakse kui lennukilt, korraldavad pidusid põhiliselt iseendale. Pidi olema lausa kohustuslik osa võtta teise MTÜ pidudest- vaja näidata, et rahvas osaleb ja nii neid tassitakse teinekord isegi valla bussiga siia ja sinna.  Ise korraldavad, ise osalevad, oma äriühing   kutsutakse toitlustama, teisi ligi ei lasta. Korruptsioon. 

Aruanded, vallalt saadud raha kasutuse kohta, ei kannata kriitikat. Arved liiguvad omavahel - üks peab ühele loengut ja teine teisele. Mõni šokolaadimedal auhinnaks ja  ülejäänud raha omale palgaks. MTÜ tavaliikmed ei  tea halligi palju raha saadud ja kuidas seda kasutatud. Vanasti oli igal rahvamajal oma juhataja  kes pidusid organiseeris ja rahvamaja eelarve võrreldes MTÜ-dele kanditava rahaga oli olematu. Siinkirjutaja ei üldista, kõik MTÜ- d ei ole sulid, pätid, vargad.

Kuid mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada, mõte läks uitama.

Lavassare rahvas on nördinud Audru vald tahab tõsta Lavassaares vee hinda. Jah valdade liitmisel jääb igavesti see  "Meie" ja "Teie"

Kulla Lavassaare rahvas otsige "süüdlast " endi hulgast.

11.03.2015 esitas OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse esimees Riina Padul Audru vallavalitsusele taotluse Lavassaares vee hinna tõstmiseks. Riina Padul ettepaneku leiad siin

Põhjendused:  suurenenud on kulutused seadmete töö korrashoiuks ja seadmete tööks. Palka vaja tõsta ja  vähenenud on vee tarbimine, sest suuremal osal on veemõõtjad paigaldatud.  Teeb ettepaneku veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad muuta alates 01.06.2015.a.

Miks te kasutate nii vähe vett? Raisake rohkem, ärge hoidke kokku! Põhiline, veemõõtjad maha siis saab teile rohkem juurde keevitada. Ja see,et Lavassaares kogu süsteem EL toetuse rahadega välja vahetatud, ei mängi ka rolli. 

30. detsember 2014 annab Audru vald korralduse  (nr 474)  lisatasu maksmiseks OÜ Lavassaare Kommunaal juhatajale Riina Padur, Priit Annuse ja Ene Tähe ettepanekul . Korraldus siin

Kopeerin korralduselt
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3, äriseadustiku § 1801 lõike 1 ning Priit Annuse ja Ene Tähe 22.12.2014 ettepaneku alusel
Audru Vallavalitsus annab korralduse;

1. Maksta OÜ Lavassaare Kommunaal juhatajale Riina Padur’ile püsivalt väga heal tasemel heakorrateenuste osutamise eest Lavassaare alevis 2014. aastal ja täiendavate tööülesannete täitmise eest seoses ulatuslike avariisituatsioonide likvideerimisega veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis 2014. aastal perioodil august-detsember ühekordset lisatasu summas 1200 eurot

No need viidatud sätted ei anna küll õigust  lisatasu  maksmiseks.
KOKS § 35 lg 3 siin - halloo---- see säte räägib ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamisest, nõukogu liikmete nimetamisest ja õiguste teostamisest Kus siin lisatasudest jutt on- ah?  

Äriseadustik § 1801 lg 1 siin   - juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega.

See § räägib rahast mis juhatuse liige Riina Padur igakuiselt saab. 

Lisatasu maksmiseks peab olema õiguslik alus. Viidatud sätted KOKS § 35 lg 3 ja Äriseadustiku § 180 1 lg 1 lisatasu maksmiseks õigust ei anna,

Kas vallasekretär ei mõista seadust lugeda?  

Tundub, et käsi peseb kätt - meie sulle preemiat ja sina teed ettepaneku  Lavassaare rahvale veehinna tõstmiseks.

Vaata ka kuidas Lavassaares kasutatakse korterite remondiks kogutud raha hoopis veepuhastusjaama remondiks siin

Aga see on lubamatu!

  


01.04.15

Nõuded ametnike haridusele peab kehtestama volikogu.

Vallaametnike ametijuhendid tuleb avalikustada valla kodulehel. Ametijuhendites on toodud ka nõuded ametniku haridusele, töökogemusele ja oskustele.

Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 3 sätestab (siin ), et kohaliku omavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab  volikogu.

Audru vallavolikogu ei ole kehtestanud  (ATS § 14 lg  3 ) nõudeid vallaametnike haridusele, oskustele ja töökogemusele -  nagu ikka.

Kahel toolil istuv  Siim Suursild  muidugi vusserdas ise volikogu eest midagi kokku.

Näiteks:
Finantsjuhi (Ülle Kaljumäe ) ametijuhendist.
 Kohustused
1. Valla eelarve ja lisaeelarve eelnõude koostamine....
....

3. Valla eelarve täitmise aruannete koostamine ja analüüsimine....
 ....

Nõuded kvalifikatsioonile
.....
6. Üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest

Tule taevas appi! Finantsjuhilt nõutakse ainult  üldiseid teadmisi. Paneb üldiste teadmistega eelarve kokku ja teeb ka analüüsid.  Kellel peaks siis põhjalikumad teadmised eelarvest  olema - kalmistuvahil või. Üldised teadmised võib kahepäevasel kursusel omandada. Midagi tobedamat annab välja mõelda!  Ju seaduseandja eeldas, et mitu pead on ikka mitu pead kui pani  ametnike haridusele kehtestamise nõuded volikogule aga Siim peab ikka käppima mis pole tema asi.

Kõigi vallaametnike ametijuhendid on kodulehel avalikustatud kuid miks puudus sealt seniajani ainult sotsiaalnõunik Peep Tarrel ametijuhend? Küsi palju tahad ikka oli vastus - ei ole, on koostamisel ja nii aastaid  kuni Andmekaitse Inspektsiooni sekkumiseni.
Mida kardeti, miks sotsiaalnõuniku ametijuhendit ei avalikustatud?

Mõnel juhul on  nõuded ametniku  haridusele juba seadusega paika pandud ja sellisel juhul ei ole ka volikogul  "mängumaad".
Sotsiaalhoolekande seaduse  (siin )  § 2 punkt  11 sätestab, et sotsiaaltöötaja on vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik. See ei ole soovituslik  vaid nõue -  erialane kõrgharidus. Samuti ei näe seadus ette võimalust "erialane kõrgharidus omandamisel" nagu see on võimalik mitmete muude ametite puhul.

Audru valla sotsiaalnõunikul (Peep Tarre) puudub nii erialane ettevalmistus kui ka  erialane  (sotsiaaltöö)  kõrgharidus  -  on põllumajanduslik kõrgharidus,  ökonomist- organisaator (vt kodulehel). Kui järgida seadust siis ei tohiks  ta töötada valla sotsiaalnõunikuna ja seda oli vaja avalikkuse eest varjata.

Andmekaitse Inspektsioon nõudis aga  sotsiaalnõuniku ametijuhendi avalikustamist kodulehel ja vallavanem Siim oli hädas - "tibu, tibu ära näita"  mäng lõppes.  18.03.2015  avalikustati valla kodulehel lõpuks ka  sotsiaalnõuniku ametijuhend.
(kopeerin ametijuhendist)
Sotsiaalnõunikul peavad olema järgmised omadused ja oskused:
7.1. kõrgharidus või selle omandamine, soovituslikult sotsiaaltööalane


Hallooo....kõrgharidus ei ole ei oskus ega omadus vaid kvalifikatsioon)
Seega Audru valla sotsiaalnõuniku haridus ei vasta sotsiaalhoolekande  seaduse § 2 lg 11 sätestatule ja tema ametijuhendis  toodu on  seadusega vastuolus.

Ei kahtle, et Audru valla sotsiaalnõunik P. Tarre saab oma tööga hakkama, või et millimallil midagi tema isiku vastu oleks - vastupidi kui agronoomid juhivad valda siis miks ei peaks ökonomist saama hakkama ainult sotsiaalvaldkonnaga.  Siimu (totud) juristid, kellele iga kuu ei millegi eest hunnik raha jagatakse pidanuks nõu andma mida ja kuidas sotsiaalnõuniku ametijuhendisse kirjutada.30.03.15

Nelja dokumendi edastamine e-postiga on vallale nii koormav, et sunnib valda oma igapäevast tööd ümber korraldama

(Eelmise postituse kohta. Vallavanem tühistas korrlduse ja kuulutas välja enampakkumise. Loomulikult ei olnud huvitatuid, sest tegelikult oli auto juba ammu müüdud ja rahagi vallale laekunud.  Lollitamine! ) 
 
24.02.2015 esitasin Audru vallavalitsusele teabenõude soovides dokumente mida mul ei ole õnnestunud aastate jooksu mitte kuidagi Audru valla dokumendiregistrit ega kodulehelt leida kuid millised peaksid ilmtingimata seadustest lähtuvalt  vallas eksisteerima, olema kättesaadavad kõigile ( minu teabenõude leiad dokumendiregistrist).

Keegi ju ometi ei kahtle, et meie eeskujulikul vallal olulised dokumendid puuduvad, millimalli on lihtsalt ise saamatu - ei mõista otsida ega nulliga jagada .

Nagu oligi arvata, Audru vallavalitsus keeldus kirjaga 05.03.2015 nr 6-17/572-1 teabenõuet täitmast,  põhjendades, et ei suuda valla tööd ümber korraldamata nii suurt hulka dokumente väljastada, see on vallale liiga koormav. 

 
Seda küll ei tahaks, et  Audru vald millimalli pärast  valla töö peab ümber korraldama või hoopis pankrotti läheb.  
Labane vale nagu ikka. 
Seega teabenõue mitmeks osaks  ja uuesti osade kaupa.  

Toon lühidalt  mida teabenõudega küsiti, mis selgus ja  mida vallavalitsus oli sunnitud häbiga tunnistama. Siit ka vastus miks teabenõudele vastamisest loodeti pääseda

1.Audru vallavalitsuse töökord - töökord  puudub.
2.vallavalitsuse komisjonide moodustamise kord ja alused - dokument puudub

3.dokument millega on kehtestatud nõuded valla ametnike haridusele  -   dokumendid puuduvad.
4.ametnike värbamise ja valiku kord   -   dokument puudub.
5.sotsiaalnõuniku (Peep Tarre) ametijuhend   - dokument puudub.
6.dokument kus toodud  sotsiaalnõuniku Peep Tarre  tööülesanded - dokument puudub.
7.dokument millega kehtestati nõuded sotsiaalnõuniku (Tarre) haridusele   -   dokument puudub
8. vallavalitsuse ametnike koolitamise kord   -    dokument puudub
9.dokument mis annab õiguse maksta preemiat juubelite puhul   -    dokument puudub
10.vallavalitsuse korraldused millega on otsustatud lastele jõulupaki väärtus 2010, 2011, 2013 ja 2014 aastal   -   korraldused puuduvad
11.vallavalitsuse istungi protokollid milles nähtub arutelu ja otsustus milline on laste jõulupakkide väärtus aastatel (2010-2014)   -   protokollid  puuduvad

12.Dokument mille alusel vald maksab  juriidiliste teenuste eest igakuiselt vähemalt 260 euri  - dokument puudub
13.maksekorraldus mis tõestab väljamakse tegemist OÜ Liu Paat juhatajale IVO TART`ile Audru vallavolikogu 04.02.2010 nr 24 otsuse alusel vapimärgi omistamise eest ( summas 8751 kr ) - edastati kassa väljamineku order makse kohta Ivo Tart 5000 kr.
14. dokumendid millega anti üle (sh hoiule) ja kanti maha tegevuse lõpetanud valla
hallatavate asutuste Aruvälja Rahvamaja, Kihlepa Rahvamaja, Jõõpre Rahvamaja, Lindi Rahvamaja ja Kihlepa Raamatukogu varad   -   dokumendid puuduvad
15. arved ja maksekorraldused mille alusel on makstud tasu (leping 02.01.2014) Jõerand Siirile juriidiliselt põhistatud vastuste koostamise eest selgitustaotlustele, järelepärimistele, järelevalvemenetlustele jm pöördumistele   -   dokumendid puuduvad
16. Vallavalitsuse liikmetele võib maksta lisatasu ainult volikogu otsuse alusel (KOKS § 49). Edastada volikogu otsus mis oli aluseks lisatasu maksmisel vallavalitsuse liikmetele Peep Tarre, Ülle Kaljumäe, Priit Annus (vallavanema käskkiri 19.12.2013 nr 21.1-1.5/14)  -   dokumendid puuduvad
17.Edastada volikogu otsus millest vallavanem S. Suursild lähtus kui otsustas maksta käskkirjaga 19.12.2013 nr 21.1-1.5/15 preemiat  (395,57) volikogu aseesimehele Mati Sutt volikogu poolt määratud volikogu ülesannete täitmise eest   -    dokument puudub
18.  27. november 2014 korralduse nr 429 alusel eraldati reservfondist 5000 eur jõulukaunistuste ostmiseks. Vastavalt AvTS palun edastada jõulukaunistuste ostmise arved ja maksmist tõendavad dokumendid  - edastati 2 arvet koos maksekorraldustega.

Kus siis see hulk dokumente hr Suursild? No mis sa oskad kosta.  Kus midagi ei ole  ega sealt  ka midagi ei võta. 
Samahästi võiksin kritiseerida raadiot, et  see pilti ei näita.
 
Audru vallavalitsuse  töö vajab tõesti ümberkorraldamist.