30.12.10

Lõpp.....ja algus...

Mis piilud siin?

http://www.youtube.com/watch?v=HIrMqeds3fc&feature=related

Aastaring on täis?
Mis oli, mis on, mis tuleb, mis tulemata ei jää, mis jääb tulemata ja millega jääb süda rahule - jälle läheb kaartide ja pendli pealt ennustamiseks. Endale kaarte panna on üksjagu suur pettus, mittemeeldivat hakkad kohe leebemalt tõlgendama. Ennustamine pidi käima alateadvuse kaudu suheldes.

Kalendrid horoskoobiga kadusid lettidelt kui soojad saiad, kõik tahavad teada mis 2011 aastal juhtuma hakkab.

Aga horoskoopidesse millimalli ei usu, ikka on just millimalli erand, kelle kohta reeglid ei kehti.

Tulevikku ette teada, polegi vaja. Suuremat huvi pakub minevik, minevik laiemas, globaalses mõttes.

See mida koolis õppisime oli Darwini eksitus.

Kuhu kadus Atlantis ühe päevaga? Elulille muster, Lemuuria muistne manner.
Terrakatosõdalased

Püramiidide saladused. Kas kunagi selgub........

Jutud liiguvad, et Thothi salakamber asub Gizas Suure Sfinksi tagakäppade vahel ja seal maa all olevat salakamber, kuhu on kogu tõde püramiididest ja nende ehitamisest jäädvustatud
Müüt või tegelikkus?

Enamik tänapäevaseid akadeemikuid on nagu parteifunktsionärid, kõik, olgu see mis tahes, mida ütlevad teised, pole võimalik...
Niikaua kui pole näinud ja tõestatud - ei usu!

Niisugune skeptik oli ka millimalli.

Kõik muutub kui koged imet, tõelist imet mis on täiesti mõistusevastane. Juhul kui seda sinuga kunagi ei juhtu, jääb kahjuks sinu ime ainult laste muinasjuttudesse, sellest rääkijad veidrikeks, luiskajateks või muinasjutuvestjateks.

Kallis külaline, sõber, vaenlane, kes tahes ja mis iganes põhjusel sa siin vanaaasta õhtul ringi luusid - head vanaaasta lõppu sulle!!!!
HEAD UUT AASTAT.

Oota oma imet ehk tuleb see uuel aastal.

21.12.10

Euroopa 5 rikkama valla hulgas

Hurraa ...... Audru vallavalitsus ostis/ärastas/sundvõõrandas vm eraettevõtte SW Energia!!!

Audru Vallavalitsuse 13. oktoober 2010 korralduse nr 347 https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdYmM1MmU0MWMtNTNmOC00ZDJhLWI1NjQtNTU1MjgxYjE0MGQ1&sort=name&layout=list&num=50
preambulis on seadusliku alusena viidatud KOKS § 30 lg 3

KOKS § 30 lg 3 sätestab (https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632)

Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut

Kas OÜ SW Energia on nüüd Audru valla asutus? Kuidas sai OÜ SW Energiast Audru valla asutus?
Kas vallavalitsus ostis eraettevõtte ära - oleme nüüd palju rikkamad, veel mõni kütusefirma Neste, Statoil ja hops, Euroopa 5 rikkama valla hulgas???

Halloo ........vallavalitsus, palju õnne !!!!

Keegi võiks talendi võistlusele minna!

Aga
Viitamine sellele seadusesättele (KOKS § 30 lg 3) ei ole asjakohane!

Kas vallavalitsus parandab oma korralduse kus preambulis viide valele õiguslikule alusele KOKS § 30 lg 3 ja asendab selle asjakohasega, (KOKS §30 lg 1 p3) ootame vaatame?

17.12.10

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb.

Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda.

Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla.
Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele.

Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks.

Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides.

Kuidas seadust rikuti?

Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379
võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti )

Pandi mööda, mingit luba ei küsitud. Volikogu seadis hoonestusõiguse ilma, et oleks järginud seadusest tulenevat kohustust - Keskkonnaministri loa olemasolu (ühel juhul ka Vabariigi Valitsuse luba) aga loa puudumine ei olnud ainuke viga.

Millimalli püüdis selgitada istungil, käis vallavalitsuses ja palus näha lube, esitas teabenõude aga keegi ei pannud tähele ega tahtnud aru saada - mis luba, milleks, pole midagi vaja.

Millimalli segab süstemaatiliselt vallavalitsuse tööd. Valitsus hävitab süstemaatiliselt millimalli ajurakke. Kohapoisid mängivad trips -traps-trulli, nagu lapsed.

Nüüd, kui millimalli on kirjad pädevatele asutustele kontrolli algatamiseks saatnud, hakkas liikumine pihta.

Dokumendiregistrist nähtub, et aastase hilinemisega palutakse ka Keskkonnaministrilt luba.
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=21078)

Kõigepealt seame hoonestusõiguse ja kui seaduserikkumisega vahele jääme, küsime loa.

Või mis viga see kah.......kosmeetiline iluviga!

Aga volikogu revisjonikomisjon.... halloo ...... pr Mercedes Merimaa.
Ups....revisjonikomisjoni aastane töö - poole lehekülje pikkune "akt"või "Pakt" - vigu ei leitud, kõik on OK - kontrollimisele kuulus 4 arvet (sellest hiljem).


Miks ka mitte!