Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2010 postitused

Lõpp.....ja algus...

Mis piilud siin? http://www.youtube.com/watch?v=HIrMqeds3fc&feature=related Aastaring on täis? Mis oli, mis on, mis tuleb, mis tulemata ei jää, mis jääb tulemata ja millega jääb süda rahule - jälle läheb kaartide ja pendli pealt ennustamiseks. Endale kaarte panna on üksjagu suur pettus, mittemeeldivat hakkad kohe leebemalt tõlgendama. Ennustamine pidi käima alateadvuse kaudu suheldes. Kalendrid horoskoobiga kadusid lettidelt kui soojad saiad, kõik tahavad teada mis 2011 aastal juhtuma hakkab. Aga horoskoopidesse millimalli ei usu, ikka on just millimalli erand, kelle kohta reeglid ei kehti. Tulevikku ette teada, polegi vaja. Suuremat huvi pakub minevik, minevik laiemas, globaalses mõttes. See mida koolis õppisime oli Darwini eksitus. Kuhu kadus Atlantis ühe päevaga? Elulille muster, Lemuuria muistne manner. Terrakatosõdalased Püramiidide saladused. Kas kunagi selgub........ Jutud liiguvad, et Thothi salakamber asub Gizas Suure Sfinksi tagakäppade vahel ja seal maa all olevat salaka

Euroopa 5 rikkama valla hulgas

Hurraa ...... Audru vallavalitsus ostis/ärastas/sundvõõrandas vm eraettevõtte SW Energia!!! Audru Vallavalitsuse 13. oktoober 2010 korralduse nr 347 https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdYmM1MmU0MWMtNTNmOC00ZDJhLWI1NjQtNTU1MjgxYjE0MGQ1&sort=name&layout=list&num=50 preambulis on seadusliku alusena viidatud KOKS § 30 lg 3 KOKS § 30 lg 3 sätestab ( https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632 ) „ Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut “ Kas OÜ SW Energia on nüüd Audru valla asutus ? Kuidas sai OÜ SW Energiast Audru valla asutus? Kas vallavalitsus ostis eraettevõtte ära - oleme nüüd palju rikkamad, veel mõni kütusefirma Neste, Statoil ja hops, Euroopa 5 rikkama valla hulgas??? Halloo ........vallavalitsus, palju õnne !!!! Keegi võiks talendi võistlusele minna! Aga Viitamine sellele seadusesättele (KOKS § 30 lg 3) ei ole asjakohane

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb. Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda. Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla. Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele. Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks. Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides. Kuidas seadust rikuti? Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379 võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti ) Pandi mööda, min