Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2010 postitused

Riigikontrolli auditi aruanne oli volikogu jaoks salajane dokument

Kui millimalli avaldas jaanuaris arvamust, et MTÜ-de (mittetulundusühingute)rahastamine ei käi meie vallas õiguspäraselt, siis reageeris vallavanem Joonas jälle põrutamisega, ukse tagakäe kinnilöömisega, sajatamisega. Joonasele sekundeeris volikogu aseesimees hr Mati Sutt, kes millimalli äärmiselt nahhaalse avalduse peale võinuks rabanduse saada. Ka temal (nagu pea kõigil volikogu liikmetel) on oma MTÜ, mis sai möödunud suvel, volikogu otsusega korruptiivselt, tasuta hoonestusõiguse 30 aastaks, veel ainsana vallale kuulunud maale Valgerannas (teest vasakul, ka parkla). Valla arengukava järgselt ja kehtestatud planeeringu kohaselt ei saanuks hoonestusõigust sellele maale MTÜ kasuks seada. Pisipisi korruptsioon, mis on hästi peidetud mitte iga silma ette toodud. Kõik ahmisid õhku ja vaatasid millimallit kui kurdi terroristi. Jälle võinuks süüdistada millimallit valetamises ja laimamises, MTÜ-d kallale ässitada ja "Valimisliit Audru" e vallavolikogu, oleks millimalli grillinud n

Ilma ühegi muudatusettepanekuta muudeti eelarve projekti kuidas ja kui palju taheti !!

Nüüd on siis maksumaksja raha paika pandud. Kõige suurema osa eelarve kuludest moodustavad personali kulud, millest põhiosa vallaametnike palgad. Normaalses vallas on volikogu ülesanne raha kasutamist otstarbekalt planeerida ja vallaametnike ülesanne raha sihipäraselt kasutada. Aga ma ju ütlesin, normaalses vallas. Meie volikogu „Valimisliit Audru“ käib enamus volinikest pead noogutamas. Häbitundeta makstakse masu ajal pugejalikult vallavanemale 33 000 tuhhi ( sh 4000 maksuvabalt ) palka + tasuta telefoniarved 800 kr eest + hüvitised. Volikogu esimehele aga korra kuus istungi „juhtimise“ eest, poole vallavanema palga suurune hüvitis. Volikogu liikmed teavad, et see on liig mis liig aga vaikivad, kiibitsevad. Keegi ei julge piiksatada, kartes kaotada lojaalsust. Hea Audru valla kodanik, sina nuumad vallajuhte ja nemad topivad suure piruka häbenematult oma taskusse. Neile tuleb küll palka maksta kuid palk peaks vastama tööle ja selle kvaliteedile. Jaanuari istungil teatas hr Joonas, et t

Vallavanema tööandja on volikogu aga ikka tahaks ju ise ...........

Kas teadsid, et Valla/linnavalitsuse liikmetele ja vallavanemale ametipalga, lisatasude, puhkusetasude ja hüvitiste määramise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu vastavuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) kehtestatud volikogu otsustuspädevusele ning vastavalt ATS-ile. Seda otsustusõigust edasi delegeerida (nt vallavalitsusele) ei saa. Audru vallas on vallavanem aga ise võtnud omale puhkusehüvitist just nii nagu tahtis. Ei ole pidanud vajalikuks volikogu nii tühise asja pärast tülitada. Puhkusehüvitise määramisel oleks olnud vaja volikogu otsust (paberil). Vaata minu teabenõuet ja vastust - „volikogu liikmed teadsid, et vallavanem natuke kõrvale paneb ....." Teabenõue siin Teabenõue (ebaseaduslikult väljamakstud puhkuse rahade kohta).pdf - Google Docs (hoia ctrl all ja plõksa sinisega tekstil) Teabenõude tekst lühidalt selline 2008 ja 2009 aastal maksti vallavanemale (ja ametnikele) puhkusetoetust. Vallavanem väitis volikogu liikme arupärimisele vastates, et

.....ja siis ta seal säras nagu Baskertville´ide koer

Põrkasin turul kokku vana tuttavaga. Hea vaadata, et inimesel läheb hästi, masu aeg aga temal soeng peas. Kui linna käimlas soengut lahti sikutasime, mis läikiva laki kuhja all nägi välja nagu toidukilesse pakitud kamararulaad, rullus lahti ka ühe perekonna traagika. Soeng pähe, paremad riided selga, sõbrannalt laenatud kallis lõhn – ja siis ta seal pangas ootas oma saatust, läikis, lõhnas ja säras nagu Baskertville´ide koer, lootuses päästa oma kodu haamri alt. Nüüd saavad pangalt laenu ainult need, kes suudavad tõestada, et neil rahapuudust ei ole. Kui päike paistab laenab pank sulle vihmavarju aga kui sadama hakkab võtab selle tagasi. Kui lootust enam pole siis on ootus. Mis saab? Kogu inimtarkuse saab kokku võtta kahte sõnasse – looda ja oota! Iga inimese elu ongi üks lõputu ootamine. Sa ootad, et tuleks suvi, ootad, et lõpeks masu, et pank annaks sulle laenu, ootad palgapäev, ootad bussi, torumeest, arsti, meest ja lapsi koju ........ootad , ootad, ootad hulluks minekut, ootad, mi