21.01.10

Mõnda unelmate Kalakasvatuse pahupoolelt

Tänane Pärnu Postimees lausa ärgitab kirjutama.

Uskumatult tore, et vallavanem minu aja pärast muretseb. Pole hullu, ei kulu mul selle Kalafarmi peale seda ajakest sugugi nii palju, rohkem ikka läheb teda ühe korrumpeerunud vallavalitsuse kinnisvaraarendajate mustade tegude avalikustamisele.

Püüan oma aega säästa tehes copy/paste kurikuulsa Audru Kalafarmi detailplaneeringu aruannete mõningatest lõikudest. Seda materjali on sadade lehekülgede viisi ja pole vast palju neid, kes viitsinuks kõike lugeda.

Ajab väikestviisi hirmu peale .... maailma suurim!
....... aga kui midagi juhtub.

Vallavanem:“oi, ei osanud ette näha „
Siim (Suursild) ei tea loomulikult midagi, sest tema oli kloostri taga metsas.
Arendaja kaob kui kalajälg vees.

Hüvasti Valgerand!! Eesti ilusaim rand läheb kaubaks välismaiste ärimeeste solgitoru vastu. Toodang 0%, kalajäätmed ja sõnnik 100% on vahetuskaup.

Üks maailma suuremaid ujuvaid prügimägesid, nn Trash Vortex asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel. See on umbes 680 tuhande ruutkilomeetri suurune ehk suurem kui kogu Prantsusmaa. Vaadake kilpkonna, kes lapsepõlves sattus plastikrõnga sisse ja kuidas ta koos sellega kasvanud on.


Kui peale järgmiste ridade lugemist ka kellelgi ei teki küsimusi siis ...........soovin õnne !!


Mõned andmed kalakasvatuse detailplaneeringust.
Sööt 230 t päevas. Toodang 167 t päevas. Kalajäätmed 133 t päevas. Kalasõnnik (sete) 246,5 t päevas või 739,7 t päevas (olenevalt kuivainesisaldusest).

Metanool (puupiiritus) nädalas 65 tonni ehk 260 t kuus, (väga tuleohtlik ja mürgine) 25 mahutit a´ 5t. Formaliinilahus 74% 14,5 l nädalas. Hapniku 1000 t/a ( hoiustatav kogus 25 mahutit a` 5 tonni )
Võimalik ka teiste kemikaalide kasutamine pH reguleerimisel - seebikivi, lupja, soolhapet.

Selle taustal tuuakse aruandes välja suur transpordikoormus : 63 veokit, 600 sõiduautot ja 24 bussi ööpäevas ehk kokku ca 700 sõidukit ööpäevas, mis liiguvad tööpäevadel.

Käitis on „Kemikaaliseaduse“ tähenduses ohtlik ettevõte. Hapnik, metanool ja vedelad naftasaadused kuuluvad tule- ja plahvatusohtlike kemikaalide rühmitisse, mistõttu on oluline ka erinevate kemikaalide koostoime. Lähtudes kasutatavate kemikaalide kogustest, saab käitis olema ohtlik ettevõte juba peale I etapi valmimist .
Pole tehtud ühtegi riskianalüüsi kemikaaliseaduse tähenduses.

Seoses kemikaalide kasutamisega desinfitseerimisel on oht, et puhasti rikke korral vabaneb vähemalt osa kemikaalidest otse merre, puhastusseadme rikkega kaasneva mõju olulisust võib suurendada, kui puhastisse suunataks ka asula reovesi, mis võib muu hulgas sisaldada erinevaid kemikaale, fekaale (koos assotsieeruvate mikroorganismidega) ning kodukeemiat. Puhastusseadmete rikkega võib kaasneda ka bioloogiline reostus (kasvatavate liikide ja nende haiguste/parasiitide vabanemine vabasse loodusesse).

Kõige suuremat mõju on oodata Pänu lahe kohalikele kaladele, kelle tähtsad kudealad paiknevad selles piirkonnas, ning mõju on ilmselt vähemolulisem kaladele kelle peamine levikuala ei piirdu vaid Pärnu lahega (st. potentsiaalselt kõige enam ohustatuks võib pidada koha).

Üheks olulisemaks riskiks on avariisituatsioonide puhul kasvatavate kalade ja muude organismide pääs loodusesse, mille mõju võib ulatuda kogu Läänemerele. Teiseks oluliseks riskiks on puhastusseadmete rike, millega kaasnev mõju võib laieneda kogu ökosüsteemile ja võib suure tõenäosusega mõjutada kogu Liivi lahte.

Seega tuleb sarnaselt paljude teiste kalatööstustega pidada haisu teket
õhusaaste seisukohalt kõige olulisemaks probleemiks.

Keskmiselt suureks ohuks on KSH aruande järgi peetud haiguste ja parasiitide levikut.

Kalakasvatuste ja kalatöötlemisettevõtete heitvete ärajuhtimine ning sellest tulenev reostuskoormus on üheks suuremaks antud tööstussektori keskkonnamõju allikaks.

Planeeringu menetlemisel ei maandatud mingeid riske. Omavalitsus ei tellinud ühtegi uurimust. On ainult hinnangud (arendaja tellitud) mis peegeldavad eksperdi arvamusi, mis tulenevad vastava ala haridusest. Harva esindavad hindamised teaduslikke fakte, pigem visiooni tõenäolisest arengust.

Riske lindudele hindasid ornitoloogid aga inimene kui üks looduse osa, tema elu ja tervis, ohud, hirmud, tulevik, ei läinud omavalitsusel korda.

Audru kohalik omavalitsus oleks pidanud planeeritavale Kalakasvatusele tervikuna ja seda teenindavatele infrastruktuuridele sõltumatu riskianalüüsi koostamise korraldama, kaasa arvatud stsenaariumid võimaliku suurõnnetuse korral, ja avalikustama selle analüüsi tulemused. Ette nägema häiresüsteemi rajamise ümbruskonna elanike operatiivseks teavitamiseks kõrgendatud ohu olemasolu korral ning ohuolukorras käitumise juhiste koostamise ja avalikustamise.
Ette nägema vähemalt püsiseiresüsteemi rajamise, mis võimaldaks mistahes ajahetkel tuvastada merevee saaste ja mille teave oleks inimestele reaalajas jälgitav.

Avalikustamisel olnud KSH aruandes (koostanud eksperdid M. Kose ja M.Ellermaa ) jõuti järeldusele, et kalakasvatuse sellise planeeringulahenduse ellurakendamisel kaasneb oluline negatiivne mõju.
Niisugune tõlgendus ei sobinud, ja et kindlustada (KSH) aruande heakskiitmine asus Keskkonnaministeerium (KKM) ise EL direktiive vääralt tõlgendama ja KSH eksperdile survet avaldama, juhinduda Natura hindamisel õigusaktide sellisest tõlgendamisest, mis Keskkonna Õiguse Keskuse (KÕK) hinnangul on vale (kasutati tugeva subjektiivse komponendiga hinnanguid ).
Seega oli KSH aruande koostaja faktiliselt olukorras kus Keskkonnaministeeriumi (KKM) arvamust mitte arvestades, oleks KSH aruanne jäetud keskkonna­teenistuses heaks kiitmata. KKM ametnike niisugust sekkumist ja KKM ametnike poolt KSH eksperdile õigusvastase tõlgenduse esitamist, ei saa lugeda õiguspäraseks.

Selle tulemusel muudeti 18.12.2008 kardinaalselt, avalikustatud KSH aruande Natura hindamise osa ja sellega seonduvaid osasid nii, et jõuti hoopis vastupidisele tulemusele avalikustatud aruande tulemustest.

Heakskiidetud KSH aruandes jõutakse järeldusele, et kalakasvatuse planeeringulahenduse ellurakendamisel ei kaasne negatiivset mõju.

Vaata Keskonna Õiguse Keskuse analüüsi, mulle paistab et nemad jõudsid samale järeldusele, et tegu on väikestviisi pettusega.
Kuidas aruanne surve all ilusaks kirjutati saad lugeda lk 16,17, 18 leheküljelt. KÕK-i õiguslikslik analüüs Audru kalakasvanduse keskkonnamõjude hindamise õiguspärasuse kohta

14.01.10

On natuke teisiti ja on natuke sama

Aastavahetuse virr -varr on nüüd möödas. Jõulukaunistus, tohletunud lillede ja pruuniks kuivatatud lehtedega, ripub veel seinal ja tuletab meelde, et jälle ei saanud sa hakkama endale antud lubadustega. Reklaamil on tugev mõju ja kui meeleolu on ka vastav siis korilase kombel ostad igasugu mõttetust ja lased omale või vana kapsaraua pähe määrida. Hea kui mees kõiki ei tea, saab ta vähemalt rahulikult magada, sest "rehnutti" oskavad mehed kohe väga hästi pidada. Meestel on õigus, naine ilma meheta pole midagi ...........aga mees ilma naiseta pole sedagi!

Kirjutamise paus siin polnud küll põhjustatud suurest aastavahetuse tuhinast. Sai lihtsalt aeg maha võetud ja vaadatud mis kohalikul rindel toimuma hakkab.

Mis seal volikogus toimub? Miks sa ei kirjuta? Miks vallavanemale ja volikogu esimehele röögatut palka masu aeg maksate? Palju mikse ja palju probleeme mis minu mailboxi on potsatanud.

Kõik teie poolt kirjutatud probleemid on olulised, püüan aidata neid lahendada ja miksidele vatuseid leida/küsida. Aga aega läheb pisut. Arupärimised ootavad vastuseid ja neid on tõesti üksjagu. Riputan neid edaspidi ka siia ülesse.

Kirjutage mulle ikka oioi.oi@mail.ee , ei olegi oluline kui oma nime ei julge/taha kirjutada. Ka heatahtlik kriitika on teretulnud. Kõik küsijad, abivajajad võivad olla kindlad, nimesid kusagil ei mainita vaid - „valijad” küsisid. Õigus oma arvamust ka anonüümselt avaldada on alati olnud oluline. On olemas inimesi, kelle omast erineva arvamuse avaldamine võib olla ohtlik. Kui juba keegi su nime nõuab, siis –miks?

Muresid ja probleeme on ikka vallas kuhjaga. Mida kuradima pärast neid küll varem lahendatud pole. Kas kõik need probleemid kuhjusid korraga? Nüüd on aga uhke katussõnum "MASU" ja kõik oleks nagu kõige paremas korras, sest eelarve ei luba ja raha pole, vaid mõned tundliku närviga inimesed on häiritud.

Vallaelanike majanduslik olukord muutub järjest raskemaks samalajal kui vallajuhid mõnulevad külluses. Ligi 29 000. kr palka + 4000 kr autokompensatsiooni vallavanemale on raskel ajal vallarahvale näkku sülitamine.

Audrus ei ole ju isegi mitte prügikaste kus sopata.

Muidugi olin naiivne kui arvasin, et hakkame volikogus koos valla elu arendama ikka vallaelanike heaks. Igaüks annab oma panuse. Eksisin! Juba esimestel istungitel sai selgeks, et ka see volikogu tahetakse meelituste ja himuga rusikas hoida. Volikogu liikmed, suures enamuses samast valimisliidust „ (oma) Tuleviku nimel”
"Etturid" ja "kuningad" panid ennast kohe paika, ikka ehitus ja planeeringud, maa ja majandus.

Aga „Muruneitsi „ teatas juba teisel istungil „olete opositsioon, teile ei peagi midagi rääkima ja teiega arvestama”. Polegi nii paha, et asjad kohe selgeks tehti. Kolmekesi opositsioonis. Mis siis ikka. "Muruneitsi "tegi hüppe aga kahjuks ilma langevarjuta, unustas, et tugevamad mürgid on ikka väiksemates pudelites.

Opositsiooni ülesanne ei ole hädaldamine, vaid koalitsiooni ettevõtmiste konstruktiivse kritiseerimisega valijale parima saavutamine.

Tegelikult on selles volikogus asjad natuke teisiti ja natuke samad. On ka isemõtlejaid, kõik ei ole sm „taskud” - käsu peale rääkijad, vaikijad.
On neid kes räägivad puhtast südamest kuid ei saa oma südant puhtaks rääkida. Isegi mõistate miks.

Me kõik käime ringi maskis ja niikaua kuni me sellest ei loobu ei leia me oma isikupära. Isikupära on meile kõigile antud, kuid mask ehk personaalsus on meile peale pandus ühiskonna poolt. See personaalsus e. mask on ühiskonnale väga sobiv omadus. Isikupärane inimene ei ole nagu lammas karja sees vaid tal on lõvi omadused. Lõvi liigub ringi üksinda, kuid lambad liiguvd alati karjas, kuna see tundub neile ohutum.
Tegelikult on igaüks meist sündinud lõviks, ühiskond on muutnud meid lammasteks andes meil maski, personaalsuse, sest ühiskond vajab orje, täielikku allumist, mitte vabadusele pühendunuid.
Sellest räägib üks vana Zen jutustus. Väikene lõvi kasvas üles lammaste hulgas ja arvas, et ongi lammas kuni üks vana lõvi tiris ta tiigi äärde ning näitas lõvipojale veepeegelduse peal kes ta tegelikult on.

Oleme nagu see lõvipoeg, kujutlus meist endist ei teki mitte meie kogemustest, vaid teiste arvamustest. Teiste inimeste poolt meile peale pandud „personaalsus” asendab meie individuaalsuse. Nii saavadki meist lambad kes liiguvad ja tegutsevad karjas, juhi eeskujul. Peaksime vaatama enda peegeldust jõepinnal ja vabanema kõigist sellest mida teised meile külge on pookinud. Peame äratama lõvi endas ja küsima „olla või mitte olla”.

Aga volikogu alaliste komisjonide valimised olid vahvad. Hästi palju komisjone ja hästi palju liikmeid.Mis sest, et pooled neist võinuks liita. Miks siis nii palju, võib asjaga mittekursis olev küsida. Raha ja tähtsusetunne on siin märksõnad. Et natukenegi motiveerida oma valimisliidu kaasvõitlejaid, antakse neil võimalus osaleda hästi paljudes komisjonides, sest mida rohkemates komisjonides sa kirjas (osaled??) oled seda rohkem taskusse kukub ja seda „tähtsamana” sa ennast tunned.

Kuuldus sellest, kuidas komisjonide moodustamine kulisside taga toimus ja kuidas millimalli paika panekuga hädas oldi, oli kui muusika kõrvadele. Aga ei aimatud, et meil oli plaan ammu valmis ja see mis toimus, oli ainult osav näitemäng - kala neelas konksu alla. Kui poleks neelanud, siis see blogi siin, sellisel viisil, poleks enam saanud eksisteerida. No mõtle, mõtle, kui oled taibukas siis ehk mõtled välja. Kui oled taibukas aga ikka välja ei mõtle, siis ........ ehhee, millimalli pressib jälle välja. Hea idee maksab (hea sampuse). Tegelikult oleks see hea nipp opositsioon pikaks ajaks vaikima panna. Huvitav, kas keegi pole selle peale tulnud?

Ja meie naksitrall on tagasi. Volikogu eksesimees ja kinnisvaraarendaja kes valituks ei osutunud said tagasi headele soojadele kohtadele vallavalitsuse liikmetena. Mis sellest, et keegi aru ei saanud mida need mehed vallavalitsuses ligi 12 000 palga ja autokombensatsiooni eest tegema hakkavad, smuugeldati nad ometi truppi, küll mitte esimest luike tantsima aga julgestajaks ikka. Kõik siin maailmas on normaalne, kõigel on seletus ja tähendus, iseasi missugune.