Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2009 postitused

Järgneb: Mereranna ärastamine Häädemeestel ehk Mis siis pani ärastajad jooksma ja õhku ahmima??

Väga pikk ja palju seaduse § -e, ei soovita lugeda!!! Ostueesõigusega erastamise korra punkt 11 sätestab, et maa ostueesõigusega erastamise avaldusele lisatakse ehitise omandiõigust tõendavad dokumendid ning maakasutusõigust tõendavad dokumendid . Mihkli katastriüksuse toimik neid dokumente ei sisaldanud. Ja ei saanudki sisaldada, kuna neid lihtsalt polnud, ei saanudki olla. Pärnu maavalitsuse poolt mingt kontrolli ei toimu, seal omad poisid, kes asjaga kursis ja kelle teadmisel, heakskiidul ja eeldavalt juhtimisel asi toimus. Kuna ehitusluba näha ei õnnestunud siis jäi selguseta, kes küll võis olla see naljavend, kes, mis tingimustel ja millise seaduse alusel M. Vainulale 1994 a selle väidetava „ehitusloa“ väljastas. Omavalitsust ei paistnud häirivat, et ehitusluba ei saa taevasse ehitamiseks anda, ikka vaja omada õigust maale, seaduslikku maakasutust kuhu ehitada, see oleks pidanud olemas olema enne 1991 aastat, enne Maareformi Seaduse jõustumist. Asjaosalistel jäi suures saamaõhinas

järgneb "Miks ka mitte "

Aastaid on ajakirjandusest läbi jooksnud artiklid ja rahva seas jutud, et Häädemeeste vallas on maakorraldaja Helgi Vainula koos oma poegadega erastanud suure osa Lemme suvitusrajoonist. http://www.parnupostimees.ee/051207/parnuparnumaa/10080640_2.php http://www.parnupostimees.ee/051207/parnuparnumaa/10080640.php http://www.parnupostimees.ee/051207/parnuparnumaa/10080641.php   siin No ei uskunud mina seda, kindlasti jälle rahva jutt, mis nipiga siis üks noor äsja kooli lõpetanud noormees peaks saama ligi 20 ha mereäärt erastada. Ka minu abikaasa oli 15 aastat tagasi taotlenud samast kohast oma esivanemate maid tagasi kuid asjata, sest maad olevat vanaisal jäänud maksmata. Ei tekkinud mingit kahtlust, kui ei saanud, siis ei saanud, järelikult polnud õigust saada, kui nii ütleb vald ja paraku ta nii oligi. Valla maakorraldaja, tõesti väga kena ja meeldiv naisterahvas, temast mingit alatust küll ei oota. Möödunud aastal jälle keegi nähvas abikaasale, et no sina ka ei saanud oma maid t