16.11.22

Linnapea Kosenkraniuse järjepidevalt valetavad ametnikud

 Selline kiri siis hr linnapeale

Hr Romek Kosenkranius 16.11.2022

Pärnu linnapea


Seoses Pärnu linnavalitsuse ametnike järjepidevate valetamistega.

-Audru Vallavalitsus määras 30.12.2014 määrusega nr 17 “Kohanime määramine” Papsaare külas Kaubasadama teelt algavale ja mööda eramaad, Ihna kinnistut kuni Audru jõe ääres asuvate Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistuteni kulgevale sõiduteele nimeks Jõesuudme tee. Tee asukoha Ihna kinnistul on kinnistanud ka Maa Kataster .

Nimetatud Ihna kinnistul asuvale Jõesuudme teele on seatud 2014 a ja 2017 a sõidutee servituut naaberkinnistu Jansoni ja Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute kasuks millega on tagatud neile juurdepääs avalikule Kaubasadama teele.

- 2018, 2019 aastal rajas arendaja, kellele kuulus Ihna kinnistu ja ka Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistute elamuarendusala oma Ihna kinnistul asuva Jõesuudme teega paralleelselt, mõne meetrise vahega, teisele poole Ihna kinnistu piiri, Pärnu linnale kuuluvale sotsiaalmaale, Jõe puhkealale, ilma detailplaneeringuta, ehitusloata, kooskõlastusteta, projektita, maaomaniku loata, kaevelubadeta, nõutud ehitusdokumente vormistamata, nõutud korras omanikujärelevalveta korruptiivselt, samuti sõidutee.

Oma maal, Ihna kinnistul, asuv sõidutee (nime Jõesuudme tee, määratud 30.12.2014 määrusega nr 17) aga lihtsalt likvideeriti ja lasti kinni kasvada.

-04.11.2022 teabenõudega palusin edastada dokument (koos lisaga, kaart nimeobjekti asukohaga ) millega on määratud sellele 2019 a Pärnu linna munitsipaalmaal, Jõe puhkealale rajatud sõiduteele nimi.

Oli selge, et linnavalitsus hakkab talle omaselt labaselt valetama ja vassima. Pettuma ma ei pidanud.

-14.11.2022 Merje Luik (maaspetsialist) poolt koostatud ja Kaido Koppel (planeerimisosakonna juhataja) allkirjastatud vastuskirjaga nr 4.3-7/10439-1 palutud dokumenti edastada ei olnud kuid nime määramise dokumendi puudumist ei saanud ka tunnistada seega otsustati jälle valetada (ehk läheb läbi) ja viidati 30.12.2014 määrusele nr 17 millega oli määratud nime hoopis eramaal, Ihna kinnistul asuvale Jõesuudme teele.

Väljavõte 14.11.2022 linnavalitsuse kirjast


Pärnu linnavalitsuse ametnikel oli jultumust nii labaseks valeks. 
Et siis 2019 aastal rajati linna sotsiaalmaale, Jõe puhkealale ebaseaduslikult sõidutee aga nime määrati sellele olematule teele juba 2014 aastal (5a varem) kui see maa ei olnud isegi veel reformitud. (munitsipaliseeriti 2017)

14.11.2022 edastasin täiendava teabenõude ja nõudsin kas tõest dokumenti või kui see puudub keelduda teabenõude täitmisest.

15.11.2022 kirjaga nr 4.3-7/10439-3 oli Pärnu linnavalitsus sunnitud tunnistama (väljavõte kirjast) dokumendi puudumist. (väljavõte kirjast)

Lp Linnapea Romek Kosenkranius.

Teie valitsemise ajal on linnavalitsuse poolt valetamine ületanud igasuguse piiri. Kas see on Teile uudis? Kas eksin kui väidan, et olete neist valedest teadlik ja need ka heaks kiitnud?

1. Miks püüti allakirjutanut järjekordselt petta ja viidati ( kirjas 14.11.2022 ) määrusele 30.12.2014 nr 17 millega oli määratud nimi hoopis Ihna kinnistul asuvale Jõesuudme teele, hiljem oldi sunnitud tunnistama, et dokument millega oleks linna sotsiaalmaale, 2019 a rajatud sõiduteele nime määratud, tegelikult puudub.

2. Kas linnapea plaanib oma valetavate ametnikega midagi ette võtta või on linnapea arvates selliste pidevalt valetavate ametnike töötamine linnavalitsuses tavaks ja normaalne.

3. Käesoleval ajal ootan korduvalt palutud dokumenti, mille alusel 2019 a linna sotsiaalmaale rajatud nimetu tee teeregistrisse kanti. Kuigi Teeregistrile esitatud dokument koos lisadega on olemas, valetab linnavalitsus dokumendi puudumise kohta, edastades asjakohatuid dokumente. Kaua veel?