Pärnu linnavolikogus on toimunud aastaid kõik isikuvalimised kehtivat seadust (KOKS) rikkudes.

 

Pärnus on taas põnev…..kirjutab eilses Pärnu Postimehes silla Toomas.

Pärnus opositsioonis istuda polnud muidugi põnev aga riigikogus tegite ju täiega kirbutsirkust. Ma ei tahaks siin omadussõnu kasutama hakata. 

Ähvarduste ja mõjuvõimuga kauplemise tulemusel võimu juurde pääsemine on ju ka ikka põnev. Lubage siis edaspidi linnapea  Kosenkraniust ka ikka oma linnavalitsuse istungitele. 

Artikli mõttest ma ka aru ei saanud. Raisata nii palju leheruumi ammu toimunud valimistulemustest kokkuvõtte tegemiseks? Võinuks piirduda artikli kolme viimase reaga - olnuks hea tulemus.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada vaid….

Uskumatu, et

Pärnu linnavolikogus on toimunud aastaid kõik isikuvalimised kehtivat seadust (KOKS) rikkudes.

Volikogus endised linnapead, vallavanemad, maavanemad ja muidu targad aga seadust lugeda ei mõisteta.  

Tekib põhjendatult küsimus, kas meil ikka on üldse õiguspäraselt valitud linnapea ja teised tähtsad ametnikud. 

Nii et hr Kosenkranius, ära tunne ennast midagi seal nii mugavalt.

Ei hakka ümber kirjutama ja selgitama. Panen ülesse oma pöördumise volikogule ja revisjonikomisjonile kes peavad võtma seisukoha ja vastama. Koopia saatsin ka linnapea aseesimeestele, igaks juhuks (ikkagi naised). 

Kes tahab saab aru, kes aru ei saa - see ei taha. 


PÄRNU LINNAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJON 
SVEN SILDNIK
PÄRNU LINNAVOLIKOGU
ANDREI KOROBEINIK

ETTEPANEK VOLIKOGU HÄÄLETAMISKOMISJONI MOODUSTAMISEL JÄRGIDA SEADUST JA PÄRNU LINNA PÕHIMÄÄRUST.


26.11.2021 edastasin Pärnu linnavolikogule järgmise sisuga kirja:
Viimasel volikogu istungil veebis ei nähtunud, et volikogu oleks valinud isikuvalimiste läbiviimiseks hääletamiskomisjoni esimehe, volikogu valis ainult 3 komisjoni liiget. Kuidas sai hääletamiskomisjon endale esimehe, kes millisel õiguslikul alusel selle valis?

Minu järelepärimisele vastab Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (07.12.2021 kiri nr 4.3-7/10186-1), et õigusaktidega ei olevat reguleeritud kuidas toimub Pärnu Linnavolikogus isikuvalimistel häältelugemiskomisjoni esimehe valimise protseduur, ja et häältelugemiskomisjon valivat ise komisjoni esimehe, enda liikmete seast.

See ei ole tõene.
Häältelugemiskomisjoni esimehe valimine ja liikmete kinnitamine on seadusega reguleeritud.
Kahjuks ei ole aga Pärnu linnavolikogu aastaid seadust järginud ja seepärast on isikuvalimiste protseduur volikogus viidud läbi õigusvastaselt moodustatud komisjoni poolt.

PÕHJENDAN OMA HINNANGUT JÄRGMISELT
Häältelugemiskomisjon on samasugune volikogu komisjon nagu kõik teised volikogu komisjonid ja selle moodustamisel kehtib sama kord (va revisjoni komisjon)

KOKS § 22 lõike 1 punkt 20 sätestab:
Volikogu komisjonide moodustamine, nende esimeeste ja aseesimeeste valimine ja komisjonide koosseisu kinnitamine on volikogu ainupädevuses.

KOKS § 47 lõike 1 neljas lause sätestab: Komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul.

Seega KOKS § 22 lg 1 p 20 sätestatu kohaselt on ainult volikogu ise (mitte tema komisjon) pädev valima komisjoni esimehe ja vastavalt KOKS § 47 lg 1 neljas lause, volikogu kinnitab (mitte ei vali ise ) komisjoni esimehe ettepanekul komisjoni liikmed.

Seega volikogu komisjonide esimehi saab valida ainult volikogu.

Palun minu poolt toodule volikogu (revisjonikomisjoni) seisukohta samuti mida on plaanis edaspidi ette võtta, et isikuvalimised, Pärnu Linnavolikogus, viidaks läbi seaduspäraselt moodustatud hääletamiskomisjoni poolt .

Veel palun kaaluda, asendada linna õigusaktides nime häältelugemiskomisjon õiguspärasemaga, hääletamiskomisjoniga (peale häälte lugemise kuulub komisjoni ülesannete hulka ka muid protseduure).

Vastuskiri palun saata e postile

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

ALGAVAD INIMKATSED EESTI HAIGLATES?