Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuli, 2021 postitused

Tööandjatel ei ole seadusest tulenevat alust nõuda töötajalt infot covidi diagnoosi või vaktsineerituse kohta.

Mis pull see minister Anneli Oti vaktsineerimisandmete ümber käib. On rida haigusi mille puhul on vaktsineerimine rangelt vastunäidustatud. Ma ei saa aru, kas tahetakse, et minister oma haigusloo pesunöörile riputaks. Muuhulgas. Andmekaitse Inspektsiooni jurist Kadri Levand on oma kirjas  12.07.2021 nr 2.1.-5/21/2429 andnud seisukoha, et vaktsineerimisandmed (sh teave kas isik on vaktsineeritud või mitte) on käsitletavad eriliigiliste isikuandmetena (terviseandmetena). AKI hinnangul ei ole praegusel hetkel tööandjatel seadusest tulenevat alust nõuda töötajalt infot covidi diagnoosi või vaktsineerituse kohta.  Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 alusel saab siseriikliku õigusaktiga näha küll ette täiendavaid aluseid eriliigiliste, sh terviseandmete töötlemiseks, kuid antud juhul sellist IKÜM-i tingimustele (näeb ette ka täiendavad kaitsemeetmed andmete töötlemisele) sätet ei ole Eestis siseriiklikul tasandil vastu võetud. Seega võib tööandja eriliigilisi isikuandmeid töödelda vaid

Riigikontroll peaminister Kaja Kallasele - on kummaline, et valitsusele esitatavad iganädalased vaktsineerimise ülevaated ei sisalda kõige olulisemat...

Panen ülesse riigikontrolli tähelepanekud ja ettepanekud vaktsineerimise korralduse kohta mis on saadetud  Kaja Kallasele  27.07.2021  Kes ei ole veel lugenud tutvuge terviktekstiga   siin Peamised probleemid ja ettepanekud 1. Vahemikus 1.–19. aprillini puudus ning alates 1. juulist puudub riigil ajakohane avalikustatud vaktsineerimisplaan. Kogu COVID-19 vastu vaktsineerimise protsessi jooksul tuleb tagada kehtiva vaktsineerimisplaani olemasolu. Uus vaktsineerimisplaan peaks olema kokku lepitud ja kinnitatud enne vana plaani kehtivuse lõppu. 2.  Kõik vaktsineerimisplaanides esitatud eesmärgid ei ole selged ega mõõdetavad, mistõttu ei ole ka selge, mida soovitakse saavutada. Vaktsineerimisplaanis esitatud eesmärgid tuleb seada selgelt ja mõõdetavalt. 3. 8. juulil 2021. aastal tervise- ja tööministri poolt valitsuskabineti nõupidamisele esitatud uue vaktsineerimisplaani eesmärgid ei hõlma kõiki kriitilisi sihtrühmi – alaealisi ning vähe vaktsineeritud piirkondade elanikke. Vaktsineerim

TERE TULEMAST PÄRNUSSE - MIKS KA MITTE!!!

Kujutis