10.12.20

Mis toimub Pärnu linnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad?

2019 aasta alguses tekitas nii mõneski küsimusi uus rajatav asfaldeeritud tee Vana-Pärnu veepuhastusjaama lähedale mis algab Kaubasadama teelt ja jõuab välja Audru jõe äärde. Asja uurides jõudsin järjekordse s--a sisse.

Lugu sai alguse Audru valla ajast.

JÕESUUDME JA PÄIKESEMETSA ERASTAMINE
 
Läbi asendamiste ja tagastamiste molliti Siim Suursillale ja tema sõbrale Vana-Pärnu veepuhastusjaama ligidale, mere ja otse Audru jõe kaldale, kõrvutiasuvad Päikesemetsa 3,18 ha (Siim Suursild)ja Jõesuudme 1,89 ha (M.Post) kinnistud. Koheselt kirjutas OÜ SLP, mille juhatuse liige oli Siim Suursilla abikaasa avalduse kinnistutel detailplaneeringu algatamiseks, elamuala arendamise eesmärgiga. Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele planeeriti 10 elamumaa, 1 üldkasutatav maa, 2 tootmismaa, 1 transpordimaa krunt.

Olulisem detailplaneeringust, mis omab edaspidi tähtsust

JÕESUUDME JA PÄIKESEMETSA DETAILPLANEERING

Detailplaneeringus toodu kohaselt:
-planeeringuala piirneb läänest ja põhjast Ihna kinnistuga mis on eramaa ja kuulub detailplaneeringu koostamise aeg rootslastele,
-idast riigi vaba maaga, reformimata maa
-lõunast Audru jõega
-planeeritavale maa-alale puudub (ametlik) juurdepääs. Detailplaneeringu koostamise hetkel pääseb planeeritavale alale Kauba-sadama teelt üle rootslaste eraomandis oleva Ihna kinnistu äärt pidi kulgevat maaparanduskraavi äärset teed.
-enne elamutele ehituslubade väljastamist tuleb arendajal rajada juurdepääsutee ja planeeritud tehnovõrgud.

Polegi väljapääsu avalikule teele. Kui pole väljapääsu teele on jama majas aga mitte siis kui oled volikogu esimees või vallavanem.

Jätkan homme, tule siia tagasi saad teada mis edasi juhtuma hakkas.

08.12.20

Lihtsalt infoks

Pärnu linnavalitsuse poolt dokumentide võltsimise teema ootab kohtueelse uurimise faasis.  Nagu arvata võite plaanitakse asjaga venitada niikaua kui annab ja siis lugu  vaikselt lõpetada.  Ootame, vaatame. 

Seotud isikutega (volikogu liikmed) mittetavapärastel tingimustel tehtud tehingute ja antud toetuste teemaga saan jätkata kui olen kõik vastused pädevatelt isikutelt saanud. Seega kannatust. 

Praegu uute intrigeerivate teemade juurde.