Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuli, 2020 postitused

PÄRNU LINN VARJAB TEHINGUID SEOTUD ISIKUTEGA, KOHTUOTSUSE KOHASELT TULEB ANDMED AGA TEABENÕUDE KORRAS AVALIKUSTADA.

Pärnu linna 2018 aasta majandusaasta aruandest leian just sellise teabe:  Pärnu linna 2018 a majandusaasta aruande kohaselt tegi Pärnu linn 2018 a. tehinguid seotud osapooltega .  Osa neist erinesid tavatehingutest , kuna ei vastanud õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Majandusaasta aruande kohaselt olid mittevastavused  tingitud Pärnu linna ja valdade ühinemise käigus saavutatud kokkulepetes sisalduvatest kohustistest,mis tingisid tavatehingutest erinevaid lahendusi. Esines ka küsitavusi riigihangete seadusest kinnipidamisel. Nimetatud tehingud tehti juriidiliste isikutega (sihtasutused, mittetulundusühingud, äriühingud), millistes Pärnu linna tegevjuhtkonna liikmed või nende lähedased omasid eraisikuna valitsevat mõju. Sellistele ühingutele anti toetusi erinevate tegevuste  läbiviimiseks summas 110,17 tuh eurot ja neilt osteti teenuseid 10,54 tuh euro eest . Samuti anti 2018 majandusaasta aruande kohaselt seotud i

Pärnu linnavalitsusele kuuluvad ebaseaduslikud ehitised Valgerannas - vaatetorn, vetelpäästehoone

Mitte ainult Valgeranna mänguväljaku otstarbeks ei eraldatud Eesti-Läti programmist 2009 aastal toetust vaid ka vaatetorni ja vetelpäästehoone ehitamiseks  Valgeranda . Ehitised avati pasunakoori saatel ja sündmust kajastas ka Pärnu Postimees. Tollane Audru valla majandusnõunik Siim Suursild märkis, et vaatetorn on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile ja arvas, et see toob randa palju rahvast. Kõik on tore kuid..... Vaatetorni püstitamiseks - ei ole väljastatud ehitusluba. - ei ole välja antud kasutusluba - ei ole taotletud ega antud ühtegi kooskõlastust - vaatetorni ei ole kantud ehitisregistrisse (nagu ka mänguväljak). (andmed linnavalitsuse kirjadest 18.02.2020 nr 4.3-7/1339-1, 27.02.2020 nr 4.3-7/1339-3). Ajuvaba !!! Rannakülastajad on koos lastega 10 aastat roninud vaatetorni mille kasutamiseks ei ole väljastatud isegi mitte kasutusluba. Vetelpäästehoone Toetusrahadega Valgeranda püstitatud vetelpäästehoonet ei ole kunagi kasutatud selle tegelikul eesmärgil. Seda ren

Pärnu linnale kuuluvad ehitised Valgerannas on püstitatud ehitusloata ja neil puudub ka kasutusluba.

Kujutis
Laste mänguväljak Eeldavasti teab igaüks meist, et ilma ehitusloata ei tohi ehitada kui ehitusluba on nõutav.  Ehitusloata ehitamisele peaksid järgnema sanktsioonid  ja sellistel juhtudel on kohalikul omavalitsusel kohustus riikliku järelevalvemenetluse käigus ehitustegevus peatada. Reeglina vormistatakse selleks ettekirjutus-hoiatus.  Kohalik omavalitsus teeb järelevalvet planeeringute ja ehitustegevuse üle kuid rikub ise seadust ja sülitab laste ohutusele.   -P ärnu linnale kuuluv Valgeranna avalik laste mänguväljak on püstitatud ilma ehitusloata.  10 aastat tagasi (2009) püstitas kohalik omavalitsus saadud toetusrahadega Valgeranda avaliku laste mänguväljaku.  Avalik mänguväljak on ehitusloa kohustuslik ehitis kuid ühtegi luba selle püstitamiseks ja kasutamiseks ei taotletud.  05.01.2020 pöördumises   soovisin  teada kas Valgeranna laste mänguväljaku  ehitamiseks on väljastatud   ehitusluba kui on siis palusin selle edastada. 14.01.2020 kirjaga  nr 4.3-7/69-1 (leitav dokumendiregist