25.06.20

Kui teabenõudja avalikustab saadud teabe, siis tal on selleks õigus, sest tegemist ongi avaliku teabega!


Pärnu Linnavalitsus (Kristi Matiisen) pöördus Andmekaitse Inspektsiooni (28.01.2019) ja kaebles, et millimalli küsivat teabenõudega käskkirju Pärnu linnavalitsuse teenistujatele toetuste ja lisatasude maksmise kohta siis aga avalikustavat need oma blogis http://millimalli.blogspot.com/,

Blogipostitust levitatavat ja selle üle arutletavat Facekook’is. Koolijuhid väljendavat aga pahameelt. Linnavalitsus lisab, et millimalli ei olevat teabenõuet esitades märkinud, et ta oleks teavet soovinud selle taaskasutamise eesmärgil. Nüüd soovib linnavalitsus Andmekaitse Inspektsiooni seisukohta ning õpetust kas ja mida saaks millimalli vastu ette võtta ja kuidas toimida.

See hädakisa polnud mitte ainus, neid on küll ja veel.

Teen väljavõtte Andmekaitse Inspektsiooni vastuskirjast Pärnu Linnavalitsusele.

Lp Kristi Matiisen
Pärnu Linnavalitsus
kristi.matiisen@parnu.ee
Teie: 28.01.2019
Meie: 04.02.2019 nr 2.1.-5/19/362

Vastus selgitustaotlusele

Inspektsioon selgitab, et avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lõike 1 järgi on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.

Teabenõudjale väljastatakse dokument sellises mahus, mis ei kahjuta kellegi teise isiku õigusi (nt AvTS § 35 lg 1 p 12) – kolmanda isiku andmed kaetakse enne väljastamist kinni või kui on mõni muu juurdepääsupiirangu alus, siis selles osas ei väljastata teavet.
Juhul kui teabenõudja avalikustab saadud teabe, siis tal on selleks õigus, sest tegemist ongi avaliku teabega.

Nii vastas siis Pärnu linnavalitsusele Kadri Levand AKI vaneminspektor peadirektori volitusel

Oh seda õnnetut Pärnu linnavalitsust. Mida peaks siis linnavalitsus ikkagi ette võtma ja kuidas toimida? Mul on hea ja mõjus soovitus hr linnapeale R. Kosenkranius.

Hoia totud, kes pole rohkem kui 10 aasta jooksul suutnud/viitsinud ikka veel AvTS endale selgeks teha, linnavalitsusest eemale - seo punti ja saada Maksimarketisse kärusid lükkama. Saad lahti nii millimallist kui ka muust jamast.

Kommentaare ei ole: