18.02.20

Linnaametnik soovib dokumendi võltsimisega seotud postituste kustutamist Millimalli blogist


Vot sellise tekstiga kiri potsatas  postkasti. Miks peaksin kustutama - ei ole põhjendatud. Miks kustutamist soovitakse - ei ole ka põhjendatud. Kuna avalik huvi on nende postituste vastu suur siis ei näe põhjust kustutamiseks. 


07.02.20

Riigiprokuratuur Pärnu politsei ja Lääne Ringkonnaprokuratuuriga ei nõustu.

Järg eelmisele 2 le postitusele
Riigiprokurör ei nõustunud Pärnu politsei ja Lääne Ringkonnaprokoratuuriga ning  tühistas abiprokurör Teeli Mägi määruse, kohustades  käsitlema kaebuse esitajat kannatanuna,  koostama ja väljastama  kriminaalmenetluse lõpetamise põhistatud määruse. Nüüd siis tuleb Lääne Ringkonnaprokuratuuril ikkagi lõpuks põhjendada   miks ilmselget dokumendi võltsimist käsitleti inikliku eksitusena ja kriminaalmenetlus lõpetati. 

Ilma kommentaariteta, väljavõte riigiprokuröri( kaebuse rahuldamise) määrusest.  
Jätan välja alguse osa, kus kirjeldatakse pikalt  senist asjade käiku.  Oleme siis valmis lugema järjekordset Pärnu politsei ja prokuratuuri  ebatervet hämamist. 

02.02.20

Dokumendi fabritseerimine ja kasutamine tõendina riiklikus järelevalvemenetluses on politsei ja prokuratuuri arvates inimlik eksitus.


Põhiseaduse § 13 ütleb:Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.
Ükski seadus ega institutsioon ei kaitse meie riigis inimest riigivõimu omavoli eest.

Kui miski üldse kaitseb siis on selleks raha.
Südame ajab pahaks Kallase jahumine "õigusriik on ohus".Kus see õigusriik siin on? Ära keeranud või keskea kriis?

Jätkan eelmist postitust.

12.04.2019 edastas Andmekaitse Inspektsioon Lääne Prefektuurile kuriteoteate seoses Pärnu linnavalitsuse poolt dokumendi võltsimisega ja võltsitud dokumendi kasutamisega järelevalvemenetluses.

22.04.2019 teatega jätab Politsei ja Piirivalveameti vanemuurija Marian Muuga kriminaalmenetluse alustamata (mida oligi arvata)
Tegemist olevat Pärnu linnavalitsuse dokumendihaldustöötaja Reet Heldja poolt inimliku eksitusega ja Pärnu linnavalitsus ei olevat vabanenud sellega mingitest kohustustest ega omandanud mingeid õigusi. Selline dokumendi "parandamine" ei olevat võltsimine ja Arne Seimar pidanuks aru saama, et ei pikendatud mitte kirjale märgitud isiku 04.01.2019 teabenõudele vastamise tähtaega vaid hoopis tema 04.01.2019 teabenõudele vastamise tähtaega.

See aju vajab küll karke.

Kirja lõpus on viidatud ka ebasikaebamise õigusele mille kohaselt võib kannatanu esitada kaebuse prokuratuurile, KrMS §199 lg 1 p1 sätestatud alustel.

Kirjutatud on ... võib kannatanu.....

Aitan koostada kaebuse kriminaalmenetluse algatamata jätmise kohta ja saadame prokuratuurile siin

Prokuratuur käsitles kaebuse esitajat samuti kannatanuna oli kohustatud alustama (17.05.2019) kriminaalmenetlust kuna eksisteeris kuriteo alus ning saatis materjalid uurimise teostamiseks tagasi Pärnu politseijaoskonnale.

Adressaadi kustutamist kirjal ja uue adressaadi kirjutamist, ei saanud kuidagi muul moel toime panna kui tahtlikult- kirjutas prokuratuur.


Teen väljavõtte kirja lõpu osast
13.11.2019 saadab Pärnu Politseijaoskond jälle kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määruse. Põhistamata määrus - see tähendab, et määruses ei pea põhjendama miks kriminaalasi lõpetati mis tuvastati jne. Vt siin

Selline võimalus on antud õiguskaitseorganitele seepärast, et ei peaks põhjendama oma tobedaid, ebakompetentseid, poliitiliselt kallutatud otsuseid.

Määruse lõpus viidatakse, et kannatanul on õigus esitada taotlus põhistatud määruse saamiseks ja kaebus Riigiprokuratuurile.

Muidugi soovis kannatanu teada mis põhjusel uurimine lõpetati.

Äkki oli ka vallaametnik võltsimise ajal purjus ja tegi rumalat nalja nagu see kurikael Helme tapmisähvarduse ajal.

09.12.2019 kirjaga keeldub Pärnu Politsei (Marian Muuga) põhistatud määruse saatmisest, sest ainult kannatanul olevat õigus taotleda põhistatud määrust. Kannatanut aga polevat (enam)

Et siis mõtlesime ümber. Siiani oli kannatanu, nüüd enam mitte.

Prokuratuur ja politsei ei mõista oma jaburust usutavalt põhjendada ja tuldi välja uue, veel tobedama hämamisega. Kannatanu (A. Seimar) olevat kannatanuna menetlusest kõrvaldatud.

Millal, millise dokumendiga ja millisel õiguslikul alusel see kõrvaldamine toimus - see ei selgunudki. Või et õigusriik!! Naera puruks.