28.03.19

Linnapea käskkiri paneb ametnikud jahuma

14 detsember 2018 annab Pärnu linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/10071(siin) millega määrab preemia 175 le Pärnu linna teenistujale, 2018 aasta töö eest ja viitab õigusliku alusena Pärnu Linnavalitsuse palgajuhendi § 6 lõikele 5 siin (mul ei ole kahju, vastupidi aga....)

Lugesid õigesti - preemia töö eest. Igapäevase töö eest makstakse ametnikele palka ja töötajatele töötasu aga mitte preemiat.

Käskkirjal viidatud Palgajuhendi § 6 lg 5 ütleb(kopeerin):

(5) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

Ikka paremaks läheb. Milliseid erakordsed tööalased saavutused?
Kuigi Palgajuhendi § 11 lg 5 kohaselt peab maksmise aluseks olev käskkiri olema põhjendatud siis mingeid põhjendusi käskkiri ei sisalda. 


Loomulikult maksti aastapreemiat aga kuna seadus ja Pärnu linnavalitsuse sisemised õigusaktid aastapreemia maksmist ei luba siis võeti appi " erakordsed teenistusalased saavutused "

Antud juhul on linnapea linnaraha põhjendamatult väärkasutanud kuna palgajuhend ei luba sellist preemia maksmist. 

Kus see sisekontroll siis nüüd on?  Aga linnasekretär....?


Mis linnapea selle kohta ise kostab?  Ei tea kui ei küsi.

23.02.2019 teen sellise kirja

Hr Linnapea
Romek Kosenkranius


14 detsember 2018 linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/10071 on määratud preemiat 175 le Pärnu linna teenistujale, 2018 aasta töö eest . Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse

palgajuhendile §6 lõikele 5. Palgajuhendi § 6 ( muutuvpalga maksmise tingimused ja kord) lg 5

kohaselt : Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Seega lubab palgajuhendi § 6 lg 5 preemiat maksta ainult erakordsete teenistusalaste saavutuste eest (mitte lihtsalt 2018 a töö ees nagu käskkirjas toodud)

Ühegi teenistuja puhul mingeid erakordseid teenistusalaseid saavutusi käskkirjas välja pole toodud kuigi palgajuhendi § 11 lg 5 kohaselt maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud ja struktuurüksuse juhiga kooskõlastatud .

Seega Pärnu linnapea käskkiri 14.12.2018 mr 10071 ei ole kooskõlas käskkirjas viidatud palgajuhendi §-ga 6 lg 5 samuti §-ga 11 lg 5 ja preemia maksmiseks 175 teenistujale puudus õiguslik alus.


Palun selgitage kas nõustute minu poolt tooduga. Kui ei nõustu siis miks ja millele mittenõustumine tugineb.


20.03.2019 saabunud vastuskiri nr 4.3-7/1957-1 on täielik mula. 
......seaduse sõnastus on paha, ...aastaplaani ei saa täita, .......ümberkorraldused (ikka veel),..... stabiilse toimimise tagamine.

Mina kardan küll, et kirja koostajal oli mingi tervise rike.




Anname uue võimaluse vaatame kuidas edasi hämatakse.



Kogemuslikult võin öelda, et see kirjavahetus kestab nüüd jõuludeni kindlasti. 

Kui vastuse saan (30p ) jätkan.


26.04.2019 tuleb linnavalitsuse vastuskiri kus teatatakse, et linnavalitsus ei oska anda selgitusi ja õiguslikku hinnangut linnapea käskkirja kohta. 

Soovitan linnavalitsusel kasutada juriidilist abi (mõni juuratudeng aitab). 

Teabenõude korras soovin, et mulle edastatakse dokument kus oleks toodud kõigi preemiat saanud isikute "erakorralised teenistusalased saavutused", mis olid preemia maksmise aluseks. 

Muidugi tean  "erakorralised teenistusalased saavutused" on tühipaljas bluff. 

Ja siin ta on!!
Vastuskiri 08.05.2019



Mida ma ütlesin - linnavalitsus oli sunnitud tunnistama, et pole ühtegi dokumenti mis tõestaks mingeid erakorralisi teenistusalaseid saavutusi ja mis saanuks olla Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi §-st 6 lg 5 lähtuvalt preemia maksmise aluseks.   

M.O.T.T
Ja edasi?

Vot nii see meie riigis käibki, ei tõsteta palka vaid mõeldakse välja olematuid põhjusi lisatasude ja preemiate maksmiseks. 

Avalik saladus, kõik teavad, aga sellest ei räägita, kes julgeb kritiseerida, siis oi.. oi.. oi...!

09.03.19

Veel 2019 jaanuaris veebruaris MTÜ dele eraldatud sporditegevuse toetust.

Aga kontroll toetusrahade kasutamise üle on suur O.















Tule homme tagasi, saad teada  kui palju ja millistele MTÜ dele on Pärnu linna eelarvest 2019 jaanuaris veebruaris kultuuritegevuseks toetust eraldatud.


07.03.19

Pärnu linna eelarvest eraldati mittetulundusühingute sporditreeneritele 2019 aastaks toetust 268 905 euro

Ja see ei ole mitte teiste rahakotis nuhkimine vaid maksumaksja võiks ja peakski huvi tundma kuhu, kuidas ja milleks  tema raha kasutatakse.



02.03.19

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste liit ehitab omal kulul Pärnu linna rahaga



Pärnu Linnavolikogu otsusega 21.09.2017 nr 85 (siin) anti nõusolek tasuta hoonestusõiguse seadmiseks, Pärnu linnas, Lauka 6 ja Lauka 8 kinnistutele, MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks. 


Volikogu otsuses toodu kohaselt oli MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu sooviks piirkonda rahvusvahelistele standarditele vastava laskekoolituskeskuse rajamine koos sinna juurde kuuluvate teenindushoonetega (treeningud, koolitus, võistlused).

Lauka 6 kinnistu ühiskondlike ehitiste maa, pindala 8,6671 ha millest enamus 8,0381 ha metsamaa.
Lauka 8 kinnistu, ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 9,5985 ha millest enamus 9,0125 ha metsamaa.

Kokku siis 18,2655 ha millest 17.5 ha metsamaad. (17,5 hektarilt metsa mahavõtmisel peaks MTÜ mõne sendi ikka saama).



Volikogu otsuses toodu kohaselt kohustus MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit ehitama ja tegema kõik tegevused ja  toimingud omal kulul mida Pärnu linna ei hüvita. 

Teen väljavõtte 



Ah et omal kulul? 

Allpool väljavõte Pärnu linna veebilehelt kus teatatakse, et Pärnu linn toetab MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liitu 300 000 euroga. 

Kas seda nimetataksegi omal kulul ehitamiseks? Omal kulul linna rahaga. 

Pärnu Linnavolikogu - PRIORITEEDID PAIKA !!!!