Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2019 postitused

Linnapea käskkiri paneb ametnikud jahuma

Kujutis
14 detsember 2018 annab Pärnu linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/10071( siin ) millega määrab preemia 175 le Pärnu linna teenistujale, 2018 aasta töö eest ja viitab õigusliku alusena Pärnu Linnavalitsuse palgajuhendi § 6 lõikele 5 siin (mul ei ole kahju, vastupidi aga....) Lugesid õigesti - preemia töö eest. Igapäevase töö eest makstakse ametnikele palka ja töötajatele töötasu aga mitte preemiat. Käskkirjal viidatud Palgajuhendi § 6 lg 5 ütleb(kopeerin): (5) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Ikka paremaks läheb. Milliseid erakordsed tööalased saavutused? Kuigi Palgajuhendi § 11 lg 5 kohaselt peab maksmise aluseks olev käskkiri olema põhjendatud siis mingeid põhjendusi käskkiri ei sisalda.  Loomulikult maksti aastapreemiat aga kuna seadus ja Pärnu linnavalitsuse sisemised õigusaktid aastapreemia maksmist ei luba siis võeti appi " erakordsed teenistusalased saavutused " Antud juhul on linnapea linnaraha põhjendamatult väär

Pärnu linna eelarvest eraldatud kultuuritegevusega seotud toetused MTÜ dele 2019 jaanuar veebruar

Kujutis
Mõningad  kultuuritegevuseks eraldatud toetused MTÜ dele 2019 a jaanuar veebruar.  

Veel 2019 jaanuaris veebruaris MTÜ dele eraldatud sporditegevuse toetust.

Kujutis
Aga kontroll toetusrahade kasutamise üle on suur O. Tule homme tagasi, saad teada  kui palju ja millistele MTÜ dele on Pärnu linna eelarvest 2019 jaanuaris veebruaris kultuuritegevuseks toetust eraldatud.

2019 aastal Pärnu linna eelarvest eraldatud spordiehitiste majandamistoetus MTÜ dele

Kujutis

Pärnu linna eelarvest eraldati mittetulundusühingute sporditreeneritele 2019 aastaks toetust 268 905 euro

Kujutis
Ja see ei ole mitte teiste rahakotis nuhkimine vaid maksumaksja võiks ja peakski huvi tundma kuhu, kuidas ja milleks  tema raha kasutatakse.

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste liit ehitab omal kulul Pärnu linna rahaga

Kujutis
Pärnu Linnavolikogu otsusega 21.09.2017 nr 85 ( siin ) anti nõusolek tasuta hoonestusõiguse seadmiseks, Pärnu linnas, Lauka 6 ja Lauka 8 kinnistutele, MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks.   Volikogu otsuses toodu kohaselt oli MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu sooviks  piirkonda rahvusvahelistele standarditele vastava laskekoolituskeskuse rajamine koos sinna juurde kuuluvate teenindushoonetega (treeningud, koolitus, võistlused). Lauka 6 kinnistu  ühiskondlike ehitiste maa,  pindala 8,6671 ha millest enamus  8,0381  ha metsamaa. Lauka 8 kinnistu,  ühiskondlike ehitiste maa,  pindalaga 9,5985 ha millest enamus 9,0125 ha metsamaa. Kokku siis 18,2655 ha millest 17.5 ha metsamaad. (17,5 hektarilt metsa mahavõtmisel peaks MTÜ mõne sendi ikka saama). Volikogu otsuses toodu kohaselt   kohustus   MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit ehitama ja tegema kõik tegevused ja  toimingud omal kulul mida Pärnu linna ei hüvita.  Teen väljavõtte  Ah et omal kulul?  Allpool välj