26.04.18

Tibu, tibu ära näita - kelle nimed ja miks on kinni kaetud.?

Ei jõua ära rääkida, kohaliku omavalitsuse eelarvest makstud töötasud, toetused ja muud tasud  on avalik teave ja teabenõude korras väljanõutav (va sotsiaaltoetused mille maksmisel võetakse aluseks inimese sissetulek, majanduslik olukord ). Audru vallavalitsus edastas 2017 aasta  novembrikuu raamatupidamiskontost 100100 (Danske pank) väljavõtte kus mingil põhjusel olid kinni kaetud kaks nime kellele maksti 15 novembril  töötasud  23 848 euri ja 11 520 euri.  Kelle nimed on musta kasti all ja miks on nimed kinni kaetud  kui tegu on töötasuga?  Tahad teada, tule homma tagasi, ehk õnnestud  saada uus väljavõte kus nimed on katmata.  

Jätkan siit homme.

Siin siis väljavõte kogu oma hiilguses ja kinnikatmata nimedega. Kommentaare ei ole: