17.04.18

Ega oma valetamisi polegi kerge põhjendada

Minu kätte sattus huvitav kirjavahetus, Pärnu linnavolikogu liikmete arupärimised abilinnapea Siim Suursillale (endisele Audru vallavanemale) seoses tema valetamistega volikogu 01.03.2018 istungil.
Mäletatavasti vastas Siim Suursild 01.03.2018 volikogu istungil arupärimistele mis seotud Audru vallas maade sihtotstarvetega, Liu sadama maaüksusel õigusvastaselt väljastatud ehituslubadega, volikogu õigusaktide eelnõude menetlemise korra rikkumisega seoses jm.
Suursild oli meelsasti nõus vastama neile arupärimistele niikaua kuni märkas, et tema valed on tulnud ilmsiks ja nende kohta selgitusi nõutakse. Nüüd tõmbas härra hädapidurit - Andres, sõbrake aita. Pärnu linnavolikogu pole täies koosseisus Siimu ja ta sõprade pilootjuhtimisel naksitrallide punt nagu seda oli Audru vallavolikogu,sestap tuli välja mõelda mingi kaval plaan kuidas pääseda küsimustest mis puudutasid valetamist, seoses sahmerdamistega Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Ettekääne leiti aga väga nadi ja loll.
Kas oli see nüüd Andrese või Siimu tobe plaan aga välja näeb see siis selline. Siim Suursild keeldub volikogu liikmete arupärimistele vastamast osas, mis puudutab tema tegevust Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Tema olevat nüüd Pärnu abilinnapea ja vastab ainult küsimustele mis puudutavad tema praegust tegevus.
Kaval onju .... tahaks alustada puhtalt lehelt.
Loodan, et arupärijad EKRe st Siimu tobeda jutu ja keeldumise peale ära ei ehmatanud, seda uskuma ei jäänud, ennast lollitada ei lase ja lusikat nurka ei viska.

Loe siis kirja lõpust Suursilla vastust. Nii vastas põlvpükstes abilinnapea kõigile arupärimistele mis puudutasid tema tegevust Audru vallavanema ja volikogu esimehena kui valetamine ilmsiks tuli.

Ja teine vastus


Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 26 lg 2 kohaselt volikogu liikmel on õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates siin

Seega KOKS ei sätesta mida võib volikogu liige küsida ja mida mitte ega anna õigust vastamisest keeldumiseks. Siim Suursild ei ole viidanud õiguslikule alusele mis lubas tal vastamisest keelduda.
- Pärnu linn on Audru valla õigusjärglane mistõttu laienevad Pärnu linnale kõik Audru valla õigused ja kohustused sh anda selgitusi Audru valla tegevuse ja õigusaktide kohta.Et Suursild on Pärnu abilinnapea, laienevad kohustused ka hr Suursillale. M.O.T.T
Jah, mees võis küll loota, et saab seoses ühinemisega oma vanast pasast lahti ja kõik unustatakse aga tutkit....
Mis muud kui volikogu liikmed peavad oma õiguste kaitseks pöörduma volikogu esimehe poole kellel tuleb lahendada olukord kus linnavalitsuse liige keeldub täitmast seadust (KOKS § 26 ) ja vastamast volikogu liikmete arupärimistes esitatud küsimustele. Näis, kuhu ja kuidas Metsoja palli veeretab ja kas tal on ka viidata vastavale sättele, millele tugineb, kui lahendab küsimuse sõber Siimu kasuks. Eks siis tuleb volikogu liikmetel pöörduda edasi õiguskantsleri poole kui volikogu esimees ei suuda olla erapooletu.

Tulen teema juurde tagasi, kui midagi selgub.


Kommentaare ei ole: