17.02.18

Kas Teet Roosaar valetab? Ajakirjanik, kes ei suuda olla objektiivne, võiks maksimarketis kärusid lükata!

Kes valetab, kas Teet Roosaar või Anne Seimar?
Täna olen siis jälle Pärnu Postimehe  staar! Selline vaikiv kokkulepe siis meil. Mina tõstan Pärnu Postimehe läbimüüki ja nemad minu blogi loetavust.  Tore ju, mees juba naerab, et varsti hakkan tänaval autogramme andma.

Teet Roosaar valetab kui väidab, et Anne Seimar on valetamisega vahele jäänud.  Mitte keegi, mitte kuskil ei ole seda väitnud. Las aga soperdab edasi, midagi uut sealt ei tule.

Anne Seimar väitis oma blogis, et pühapäeva õhtul (21.12.2014) võeti Pärnu linnas, Hommiku tänava rahaautomaadist, Audru valla pangakaartiga välja (väikeste vahedega) sularaha, kokku  2050 euri.
Selle tõestuseks lisas Anne Seimar oma blogisse väljavõtte Audru valla pangakonto vastavast kohast.
Suursild selgitas, et sularaha olevat olnud tarvis esmaspäeva hommikul sotsiaaltoetuste maksmiseks.
Järgmine päev (so esmaspäev) raha kassasse sisse ei tulnud ja ühtegi toetust ei makstud.
Selle tõestuseks lisas Anne Seimar blogisse väljavõtte kassaraamatust.

Ajakirjanik,  kellel ei paista olevat raamatupidamisest õrna aimugi, väidab naeruväärselt, et aga edaspidi ju maksti toetusi. Edaspidi ........ haaaa.... haa.... haa...

Kes siis nüüd valetab kas Teet Roosaar kes Suursilla kaitseks ei häbene jama ajada või Anne Seimar, kes on esitanud vettpidavad tõendid

Ja nii lihtne see ongi.  Eks otsustage ise keda usute, mul kama 2. (kuula Vikeraadiost ekspert Halliki -Harro - Loit  arvamust seal pole sõnagi valetamisest siin  ). 
Ehk õnnestub järgmise Pärnu Postimehe sisse  jälle sattuda.


Ajakirjanik, kes ei suuda olla objektiivne, võiks maksimarketis kärusid lükata. 

Panen teema lukku.
Homme juba uued paljastused.

  

15.02.18

Pärnu Postimehe artiklid - üks suur küsimärk?

Loen tänast Pärnu Postimeest ja jälle veendun kui kallutatud võib üks leht olla, seepärast ma seda jama ei telligi.

Ajakirjanik peaks sündmusi kajastama adekvaatselt, püüdma olla õiglane ja vastutustundlik, vältima subjektiivseid eelistusi. Olemas on meediaeetika reeglid, millest ajakirjanik peaks lähtuma. Kas mõned Pärnu Postimehe ajakirjanikud pole sellest midagi kuulnud?


Teet Roosaar väidab, et Anne Seimari päästis kriminaalasjast küsimärk, järjekordne Roosaare vale. Ma saan aru kui suur pettumus see kriminaalasja lõpetamine Siimule ja tema käepikendustele oli aga terve mõistus võitis. 
Ainult piiratu mõistusega inimene võib arvata, et õigustatud küsimuse püstitamisel võiks inimest ohustada mingi kriminaalasi. 
Mul pole isegi mitte kordagi pähe tulnud, et sellest hirmutamisest  võinuks midagi välja tulla. Peale EV õiglaste kohtute on ka Euroopa inimõiguste kohus mis eeldavalt lähtub ka tervest mõistusest.

Kriminaalasja lõpetamise määruses on toodud kriminaalasja lõpetamise alusena KrMS § 199 lg 1 p 1

Kopeerin KrMS §199 lõige 1 punkt 1


§ 199. Kriminaalmenetlust välistavad asjaolud(1) Kriminaalmenetlust ei alustata, kui
1) puudub kriminaalmenetluse alus

Seega, puudus üldse mingigi alus kriminaalasja alustada. Seda Pärnu Postimees (T. Roosaar) mingil põhjusel avaldada ei tahtnud, hämades mingist küsimärgist. 

No mis sa Roosaarest ja tema artiklitest muud oskadki tahta.

Tagasiside postitustele ja Pärnu Postimehes ilmunule on olnud selline.
Ära põe. On ju tõestatud, et esmaspäeval sularaha toetuste maksmiseks vaja ei läinud, miks siis oli vaja sõita pühapäeva õhtul linna sularaha automaadist välja võtma?

Restoranis ei saa kaardiga maksta jääb jälg, seepärast on vaja sularaha.

Paljud teavad, milline seltskond ja kus istus aga ei saa avaldada, sest ei julge ega saa tõestada. 
Tahaks teada kas Siimul häbi pole kõik ju teavad?


Nii et ei maksa arvata, inimesed ei ole lollid ja igasugu jama ei usu.

13.02.18

Blogipostituse kriminaalasi lõi prokuratuuri kahte lehte

Selline lõpp oligi ainuvõimalik. Aga mind paneb imestama Päevalehes toodu riigi peaprokuröri Lavly Perling arvamus. Tsiteerin: "Nimelt tuli uurimise käigus üsna ruttu välja, et kirjutaja teadis sularaha väljavõtmise tegelikku põhjust ja selle kasutamise eesmärki, milles polnud midagi pahatahtlikku".

Milline oli siis peaprokoröri arvates see sularaha väljavõtmise tegelik (mittepahatahtlik ) põhjus?  Mina küll ei tea aga mul  on põhjendatud arvamus, et see oli just pahatahtlik.

Huvitav, mis peaks keegi uskuma häma,  nagu olnuks vaja teha järgmise päeva hommikul (esmaspäev) sularahas väljamakseid sotsiaaltoetuste maksmiseks, blogis on "puust ja punaseks" dokumentidega tõestatud (järgmise päeva kassaraamatu väljavõte),  et järgmisel päeval ei tulnud automaadist võetud sularaha ei  kassasse  sisse ega tehtud ka ühtegi toetuse väljamaksmist.
Toon allpool veel kord järgmise päeva kassaraamatu väljavõtte.  Kus on siis 2050 euro sissemaks või sots toetuse väljamaksed.
Udutamine käis ka selle ümber kes selle 2050 euri sularaha pangaautomaadist välja võttis - kord väideti, et kassapidaja, siis personalitöötaja, siis, et  sekretär. Kes siis tegelikult? Aga see polegi nii oluline kes, vastutab alati vallavanem. Ja miks peaks arvama, et võtja ei olnud just vallavanem Suursild ise? Ah et sellepärast, et Suursild nii ütles. No ära mõtle välja !!!
 

12.02.18

Aidake leida! Vallavanema sõidupäevikud kadunud .....

Tundub, et Pärnu linn jätkab Audru vallavalitsuse valetamise taktikat. Ma tõesti lootsin, et midagi muutub aga .....
Miski pole juhuslik ning enamus valesid on ettekavatsetud ning läbimõeldud. Valetamine, vassimine ja salatsemine on olnud Audru vallavalitsuse kindel kaubamärk aga mis edasi.......

06.09.2017 on palutud teabenõude korras koopiat Audru vallavanem Siim Suursilla kasutuses olnud sõiduauto ( 947 MFJ Mazda)  2012 aasta sõidupäevikust. (Teabenõude täitmiseks annab seadus aega 5 tööpäeva)
31. 10.2017 vastuskirjaga nr  1545-3  edastatakse ainult 2012 aasta jaanuar kuni mai sõidupäevikud, ülejäänu osas keeldutakse teabenõude täitmisest kuna juuni- dets sõidupäevikud puuduvat.

Kopeerin valla kirjast 1545-3

Perioodi 2012 mai kuni detsember osas keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet.

Mis on - see on, mida pole seda pole. Aga kuidas siis nii, et poole aasta kohta polegi sõidupäevikuid  (või ei viitsinud tagantjärgi rohkem luuletada)!

Kui sõidupäevikut pole siis nende kuude eest tulnuks  erisoodustust maksta!

Kiri vallale 
31.oktoober 2017 kirjas  nr 6-17/1545-3 teatate, et  vallavalitsusel puudub vallavanem Siim Suursild kasutuses olnud sõiduauto Mazda  947MFJ  2012 aasta mai kuni detsember sõidupäevik.
1.  Palun selgitage miks see puudub? Miks vallavanemalt ei nõutud 2012 a mai kuni detsember sõidupäevikut.
2.  Miks  perioodil (mai-dets 2012) kui vallavanemal sõidupäevik puudus ei makstud sõiduautolt Mazda  947MFJ erisoodustust ja kas mittemaksmine on õiguspärane (juhul kui väidate, et maksti palun väljastage väljavõte vastavast kontost).

Nüüd on  jama majas. Sõidupäevikut pole aga erisoodustust ka ei makstud - MAKSUPETTUS.
Huvitav millise vale või hämaga trikimees nüüd välja tuleb.

08.01.2018 tuleb vastuskiri nr 4.3-7/327/2018 (nüüd juba Pärnu linnasekretäri Tiina Roht allkirjaga)
(väljavõte kirjast)

Ikka paremaks läheb. Dokumendid kadunud. Ah et ei tea kuhu kausta arhiveeriti. Siis tuleks ju otsida!
Küll on ikka hea põhjus teabenõude mittetäitmiseks!
Avaliku teabe seadus § 23 loetleb kõik juhud millal võib teabenõude täitmisest keelduda aga nii põnevat ja mõjuvat põhjust - dokumendid kadunud  - seadus ei olegi kahjuks ette näinud.

Nüüd jääb üle oodata ja vaadata mida Andmekaitse Inspektsioon selle peale kostab. Võib-olla luuakse pretsedent ja edaspidi polegi vaja teabenõudeid täita,  piisab kui teatada- dokumendid kadunud. Ha... haa.... haa.........


09.02.18

Õigusvastane lisatasu maksmine

Pärnu linnapea andis 07.01.2018 käskkirja mille alusel makstakse lisatasu täiendavate tööülesannete eest

Käskkiri lisatasu maksmine  siinPärnu LV  Palgajuhend § 6 lg  3 kohaselt loetakse täiendavateks teenistusülesanneteks ametijuhendis fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

Ei saa aru!  Ülle Kaljumäe senise ametijuhendi kohaselt oligi tema  tööülesandeks majandusaasta aruande koostamine ja sularahaga teostatavad toimingud. Mis mõttes  täiendav teenistusülesanne.
Jah, Kaljumäe  kukkus küll uues, ühinenud  monstrumi struktuuris tükk maad allapoole kuid tänase päeva seisuga (09.02.2018)  uut ametijuhendit tema uuele ametikohale kinnitatud ei ole.  Otsin dokumendiregistrist, mida pole seda pole. Seega, kust võttis linnapea, et  majandusaasta aruande koostamine ja tehingud sularahaga ei ole enam Kaljumäe  tööülesanne vaid, et  talle tuleb selle eest lisatasu maksta?

Veendu ise.
Juhtivraamatupidajal T.Vaher on ametijuhend kinnitatud (sinine link "ametijuhend" on  aktiivne, sellel klikkides saab ametijuhendiga tutvuda )


Kaljumäel ametijuhend puudub ( link ametijuhend ei ole aktiivne  -ei avane )
Kas nüüd hakkab siis ühinemistoetuse arvelt laiamine pihta? Kõik tahavad  saada. Praegu lisatasud, siis preemiad eduka  ühinemise läbiviimise ja korraldamise eest, heade töötulemuste eest jne.

Aga linnatänavad ja poed on linnaametnikest tiined, tahad neist rahu saada, mine linnavalitsusse.

02.02.18

Polegi dokumente !

Just enne Audru valla ühinemist (12.10.2017 otsus nr 63)otsustas Audru vallavolikogu kehtestada uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning eelmise (31. 08.2017 nr 43)kehtetuks tunnistada (volikogu otsus siin ,veendu, et eelmine tunnistati kehtetuks mitte seda ei muudetud). Nüüd tulnuks vallavanemal käskkirjaga paika panna kes millisel ameti- või töökohal töötama hakkab kuid ühtegi sellekohast dokumenti leida ei õnnestunud. 

Mis siis muud,jälle teabenõudega küsima:
-kas Audru osavalla käsutuses on mõni dokument millega on Ü. Kaljumäe määratud finantsosakonna juhatajaks, Peep Tarre sotsiaalteenistuse juhatajaks ja Priit Annus majandusteenistuse juhatajaks. 
Kui on, siis palusin need saata. 

Alles peale Andmekaitse Inspektsiooni poolt järelevalve algatamist tuli vastus. 
Teen väljavõtte. 

Kuna soovitud dokumendid puuduvad, siis AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude
täitmisest.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Roht
linnasekretär


Polegi dokumente?! Moodustati igasugused osakonnad, teenistused ja juhatajate kohad aga kes nimeliselt, kellena tööle hakkab, unustas vallavanem paika panna!!!!Aga pole hullu, näha on,et selles leppisid vallatöötajad ise kenasti omavahel kokku. 

01.02.18

Tehingud iseendaga

1. Audru vallavanemana osales Siim Suursild korduvalt aruteludel, otsustusprotsessides kus arutati temaga seotud küsimusi ja allkirjastas ka korraldused, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust.
Tõestus

1.1 

Audru vallavalitsuse korraldusega 12.05.2016 nr 140 kutsuti tagasi OÜ Lavassaare Kommunaal (100% valla osalusega) juhatuse liikmed ja moodustati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu, mille liikmeks määrati ka vallavanem Siim Suursild. Istungi protokollist (12.mai 2016) nähtub,et kuigi päevakorra kinnitamise juurde oli punktile 2 lisatud märge (Taandamine päevakorrapunkti arutelust: vallavanem Siim Suursild) siis tegelikult, volikogu istungi protokoll, selle pärvakorrapunkti arutelu ja otsustamise juures, Siimu taandamist ei kajasta. Samuti allkirjastas vallavanem Siim Suursild, korruptsiooniseadust rikkudes korralduse (12. mai 2016 nr 140) millega ta määrati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liikmeks.
1.2 
Äriregistris on OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse liikmete tagasikutsumise ja nõukogu valimise kohta muudatused käesoleva ajani sisse viimata(1 aasta 8 kuud)

1.3 
17. november 2016 annab Audru vallavalitsus korralduse nr 379 millega antakse OÜ-le Lavassaare Kommunaal nõusoleks võõrandada Lavassaare alevi soojusvõrk AS- le Tootsi Turvas. Istungi protokollist nähtub, et Siim Suursild ühelt poolt kui vallavanem ja teisalt kui OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liige, osales võõrandamise küsimuse arutelul, otsustamisel ja allkirjastas ka korralduse. Millega rikkus korruptsioonivastast seadust.


Näiteid võib tooma jäädagi. Aga politsei, kes blogi innukalt jälgib, et saaks omatigi midagigi minu vastu ette võtta,  lihtsalt mõnda asja ei näe. Täieline EESTI VABARIIK - palju õnne sulle 100 sünnipäevaks.


Tule tagasi saad lugeda kuidas Pärnu linnavalitsus jätkab Audru vallavalitsuse (Suursilla) valetamist.