Postitused

Kuvatud on kuupäeva august, 2017 postitused

KORRUPTSIOON AUDRU VALLAS - MTÜ PÄRNUMAA ÕPILASMALEVA VARJATUD TEGEVUSED

Kujutis
-Mati Sutt on Audru vallavolikogu liige,  volikogu aseesimees,  volikogu  hariduskomisjoni esimees ,  revisjonikomisjoni liige  ja  Jõõpre kooli direktor  ( alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool endast Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda). -Peep Tarre on Audru v allavalitsuse liige  ja  sotsiaalnõunik . -Ülle Kaljumäe on Audru  vallavalitsuse liige  ja Audru vallvalitsuse  finantsjuht . Kõik eespool nimetatud vallaametnikud on seotud MTÜ ga Pärnumaa Õpilasmalev. -Mati Sutt on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva   juhatuse liige ( asutajaliige, juhataja ) -Peep Tarre on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva  juhatuse liige  ( asutajaliige) -Ülle Kaljumäe teeb MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva  raamatupidamist  ( siin  ) MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva eesmärgiks on  Põhikirja  kohaselt : tööharjumuste kujundamine ja õpilastele töötamise võimaluste loomine erinevates ettevõtetes ning asutustes õpetajate ja kasvatajate juhendamisel, noorte koolivälise vaba aja sisustamiseks

Abivallavanema sõidupäevik - luulekogu

Kujutis
Abivallavanem Priit Annusele on määratud vallavanema korraldusega isikliku sõiduauto hüvitist 2016 aastal  3685 euri. Hüvitise saamiseks on kohustus pidada sõidupäevikut kuhu tuleb kirja panna iga töösõit isikliku sõiduautoga, sõidu eesmärk, odomeetri näit enne  ja pärast sõitu ning iga töösõiduga seoses läbitud kilomeetrid. Abivallavanem Priit Annuse 2016 aasta sõidupäevik (rahvaluulekogu ) SIIN   . VAATA JA IMESTA! ( 2017 sõidupäevik siin ) (2015 sõidupäevik siin ) Sõidupäevik jätab mulje justkui oleks vajalikud kilomeetrid lihtsalt täis sätitud. Üldine hinnang  – pliiatsist imetud. Kuna sõidupäevikus ei kajastu tõesed andmed siis sellise sõidupäeviku alusel ei tohiks teha ühtegi väljamakset. Antud juhul (kuna väljamaksed on juba tehtud)  tuleks  summa arvestada P. Annuse  palgalisaks ja maksustada nagu töötasu.   Nüüd faktid pisteliselt.  Töösõidud isikliku autoga puhkuse ajal.  -  Sõidupäeviku  kohaselt  sõitis  Priit Annus 18 aug 2016 Tallinna projekteerijate

Isikliku sõiduauto kompensatsiooni makstakse nõuetele mittevastava ja väljamõeldud sõidupäeviku alusel !

Seda, kuidas Audru vallavanem kasutab valla autot ja kuidas see dokumentides kajastub, saime näha. (Äkki ärkab maksuamet ja hakkab sellega tegelema)?! Nüüd aga - kuidas ja milliste dokumentide alusel makstakse Audru valla ametnikele hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest väidetavalt tööülesannete täitmisel. Pisut meeldetuletust millistel tingimustel võib maksuvabalt maksta hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest. -Isikliku autoga tööle ja koju sõidud ei ole tööga seotud ja need (maksuvabalt) hüvitamisele ei kuulu. -Tuleb pidada sõidupäevikut mis peab sisaldama sõiduautot kasutava isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral. (Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse näol tegemist palgatuluga, mis tuleb maksustada ja deklareerida isikustatult TSD lisal 1) Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite ku

Justiitsministeerium selgitab ja jagab seisukohta - kohaliku omavalitsuse liikmelisus MTÜ- s peale ühinemist lõpeb.

Kujutis
Eelmises postituses viitasin vastavale seadusesättele ja väitsin, et Pärnu linna liikmelisus Pärnumaa Omavalitsuste Liidus (POL)lõpeb peale ühinemist teiste omavalitsustega. Panen ülesse ka Justiitsministeeriumi seisukoha ja antud selgitused Siseministeeriumile mis minu väidet täielikult toetab.   Pärnu linna liikmelisus POL- is lõpeb peale ühinemist!!!

PÄRNU EI OLE PEALE ÜHINEMIST ENAM AUTOMAATSELT POL -i LIIGE!!!

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku Pärnumaa omavalitsuste liidust (POL) välja astuda.  POLi juhatuse esimees Lauri Luur peab seda üksnes meelsuse näitamiseks. Selline artikkel oli 12.08.2017 Pärnu Postimehes. Mis meelsuse näitamine? Peale ühinemist ei ole Pärnu enam niikuinii automaatselt POL-i liige. Vaatame asja seaduste poolelt. Kas uus omavalitsusüksus on ühinemise järel „automaatselt vastava mittetulundusühingu või sihtasutuse liige“. EI OLE. Kohaliku omavalitsuse osalemisele eraõiguslikes juriidilistes isikutes kohaldatakse vastava eraõigusliku juriidilise isiku kohta käivad eraõiguslikke norme. Asjaolu, et tegemist on kohaliku omavalitsusüksusega, ei mõjuta kuidagi eraõigusliku normide kehtivust. Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS siin ) § 14 lõike 2 kohaselt lõppevad juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused. Nimetatud sättega täpsustatakse üldist mittetulundusühingu suhtes kehtivat põhimõtet, et selle liikmelisus ei ole ülean

Selline siis Audru vallavanema kasutuses oleva valla sõiduauto sõidupäevik!!! Maksuamet , halloooo .....!!!!

Kujutis
Erafirmade üle käib tihe  kontroll, neid kotitakse aga kohalik omavalitsus on väljaspool maksuameti huvivälja ja elab kui lapsuke - juriidiline puutumatus. Ei kuer enne ujuma hakka kui vesi peesse puutub. Kui valla omandis või valduses oleva sõiduautoga tehakse töö-, ameti- või teenistusülesannetega seotud sõite ning selle kohta  peetakse sõidupäevikut , siis ei tule auto kasutamise eest tasuda erisoodustust. Valla auto puhul peetakse päevikut selleks, et maksta maksud valla auto kasutamise eest isiklikuks otstarbeks. Erinevalt paljudest teistest riikidest on Eestis sõidud töötaja elukoha ja töökoha vahel töötaja eralõbu, erisoodustus(kohalik omavalitsus on muidugi  väljaspool seadust).Erand sellest reeglist on kirjas TuMS § 48 lõikes 51. Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui  ühistransporti kasutades  ei ole võimalik seda teekonda läbida  mõistliku aja - või rahakuluga, või kui  puudega töötajal ei ole võimalik kasutada üh