2.11.16

Et siis kulud vallale aga tulud volikogu liikmest aktivistile.


Mis saaks olla kellelgi selle vastu, et üks aktiivne ja tubli vallakodanik Ado Kirsi,kes juhtumisi on ka vallavolikogu liige  korraldab oma talu õuel vabaõhukontserte koos söögi ja joogipoolise pakkumisega. Inimesed kiidavad ja on rahul. Igati tasemel ja galantne tegija ega temalt  vähemat ootakski.  Respekt selle eest. Aga....

Loen eile ilmunud ühinemislehest "Koos jõuame rohkem" Ado Kirsi üeldut, et Kirsi talu õuel toimuvaid vabaõhukontserte on ta korraldanud ilma kelleltki toetust küsimata . 

Olen hämmingus!!!

Kelle rahakotist on makstud Kirsi talu õuel toimuvate vabaõhukontserdi esinejate tasu? Ise küsin, ise vastan- Audru valla rahakotist.
See teema oli üleval juba möödunud aastal - mõned uskusid mõned mitte, äkki  millimalli valetab. 

Ära mõtle välja, millimalli ei valeta selliseid asju kunagi.

Audru valla lehest ( siin) selgub, et  30 juuli 2015 toimus Kirsi talu õuel kontsert  kus  esines Liisi Koikson koos ansambliga. Avatud kohvik, pilet eelmüügist 5 euri samal päeval 10 euri. 

Kes maksis Liisi Koiksonile?

Toon allpool dokumendid, mille vastu ei saa.

-Liisi Koiksonile maksis Kirsi talu õuel esinemise eest Audru vallavalitsus, L. Koiksonile kuuluva firma Oü Lista arvele.
-Väljavõte äriregistri B kaart-  OÜ Lista kuulub Liisi Koiksonile.
- Maksekorraldus - Audru vallavalitsus maksab oma Danske panga arveldusarvelt Liisi Koiksoni firmale OÜ Lista 1080 euri.
- OÜ Lista arve Audru vallale 1080 euri mille on allkirjastanud Liisi Koikson.

Millist tõestust veel vaja?
Kulud vallale - tulud Kirsi talule. Aga sellel on ka ilus nimi  -  KORRUPTSIOON!!!!

Hr Ado Kirsil ja Siim Suursillal pole aga vaja karta, nendega ei juhtu niikaua midagi kuni nad Keskerakonda ei astu. 1.11.16

JÄTKAN EELMIST POSTITUST: KAS PÄRNU MAAVALITSUS VALETAB .......


24.10.2016 kirjaga soovin teada, et kellele siis valetati ja miks. Muidugi on raske valetamist põhjendada. On ilmselge, et  juhendit ei tahetud/viitsitud  väljastada ja nii lihtne see ongi. 
Nüüd tuleb Pärnu maavalitsusel uus vale välja mõelda.  See ei ole mingi probleem. Kui vale välja võtta mis siis Pärnu maavalitsusest üldse järgi jääb? 
 Vastuskirjaga 27.10.2016 nr 2-3/16/1872-6  (koostajad Tiiu Pärn ja Tiia Born) teatab Pärnu maavalitsus, et jah maavalitsuse planeeringuspetsialistid töötasid juhendi koos kohalike omavalitsuste spetsialistidega küll välja kuid see ei tähenda, et maavalitsus juhendi ka endale jättis.  
Kirja lõpus rõhutatakse nagu alati, et Pärnu maavalitsus lähtus teabenõude täitmisel avaliku teabe seadusest. 

Haa.. haaa.. haaa. 
Küll ajab pada!!! Aga miks ka mitte? Tänu viletsale riigijutimisele on see saanud normiks - riigikogu valetab, valitsus valetab, kohtud valetavad -eeskuju milline!
Maavalitsus teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste planeeringute üle ....  aga endale juhendit ei jätagi (  ei olegi juhendit vaja, järelevalved on nagunii 0 kvaliteediga) !!!!! 
   
Eriti ilus on see koht kus Pärnu maavalitsus väidab, et teabenõude menetlemisel lähtuti avaliku teabe seadusest - mis on järjekordne vale.

Avaliku teabe seadus § 21 lg 1 sätestab: Kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva teabevaldaja ja edastab talle teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem 
kui viie tööpäeva jooksul, teatades sellest samal ajal teabenõudjale.
Mis andis Pärnu maavalitsusel õiguse eirata AvTS § 21 lg 1 ? Miks Pärnu maavalitsus, kes menetlevat teabenõudeid kooskõlas avaliku teabe seadusega, ei edastanud teabenõuet AVTS § 21 lg 1 ettenähtud korras kui ise palutud juhendit ei vallanud. 
Millise uue vale valetamisspetsialistid nüüd välja mõtlevad. 
Teadlased väidavad, et täis põiega olevat kergem valetada. Hoidke põied täis.

Jätkan 
Pärnu maavalitsus (koostaja Tiiu Pärn) ei suuda välja mõelda usutavat valet   miks ei edastatud  teabenõuet avaliku teabe seaduse § 21 lg 1 ettenähtud korras vastamiseks kohalikule omavalitsusele kes juhendit maavalitsuse  väitel  valdas. Armetu ja halenaljaka  vassimisega püütakse selgituste andmisest pääseda.

28.10.2016 kirjas teatab  Pärnu maavalitsus (Tiiu Pärn), et käsitleb selgitustaotlusi hoopis mittetähtaegselt esitatud vaidena mitte  märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (MSVS) alusel esitatatud  selgitustaotlustena.

(Loll jutt suhu tagasi, maavalitsusel ei oleks isegi mitte pädevust teostada teabenõuete üle vaidemenetlust, see kuulub Andmekaitse Inspektsiooni ja halduskohtu pädevusse).    

Maavalitsuse ülbelt rumalad  professionaalid unustavad pisiasja kuid olulise detaili - riigikohtu halduskolleegium on korduvalt  andnud seisukoha, et  avalduse või muu tahteavalduse vaideks  kvalifitseerimisel tuleb uurimisprintsiibist lähtudes arvestada isiku  tegeliku tahtega.
Kui isik on soovinud saada selgitusi ja esitand selgitustaotluse ei saa haldusorgan seda omatahtsi vaideks klassifitseerida. Asjaolu, et isik ei ole toimingut vaidlustanud, ei tähenda, et tal ei saaks esineda soovi või vajadust taotleda selle kohta täiendavaid selgitusi (lisateavet) või tuleks selline võimalus mingil muul põhjusel välistada.

04.11.2016 edastan täiendava selgitustaotluse kus väljendan oma selget tahet saada selgitusi (kopeerin):

Kahjuks järeldate valesti. Nii 24.10.2016 selgitustaotlus millele vastasite kirjaga 27.10.2016 nr 2-3/16/1872-6 ning andsite oma poolikud selgitused kui ka täiendav 28.10.2016 selgitustaotlus , millele te mingil põhjusel enam vastata ei taha ja soovite seda iga hinna eest klassifitseerida vaidena,  on siiski selgitustaotlused. Allakirjutanu tahe on saada Pärnu maavalitsuselt selgitusi mitte esitada vaiet.

 Mis toimub edasi!! Kes tahab näha  kui kaugele EV riigiasutused häbenematult ja karistamatult oma labaste valedega lähevad, tulege mõne aja pärast selle postituse juurde tagasi.