Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2016 postitused

2. Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

Kujutis
31.08.2014  esitan teabenõude ja palun  ametlikult kinnitatult  koopiaid dokumentidest (üleandmise vastuvõtmise aktid) kust nähtuks millised dokumendid iga lisatasu saanud vallaametnik vastu võttis.  08.09.2014 saabub vastuskiri  nr 21.3-10/2154-1 Kõik Audru Vallavalitsusel olemasolevad ja Lavassaare Vallavalitsuse dokumentatsiooni ülevõtmist puudutavad üleandmise-vastuvõtmise aktid on käesolevale kirjale lisatud kokku 29 lehel. Saadetakse needsamad dokumendiregistris olevad Lavassaare dokumentide üleandmise - vastuvõtmise aktid kus üleandjaks Lavassaare vallavanem Ene Täht ja vastuvõtjaks Audru vallavanem Siim Suursild, vahe on ainult selles, et igale aktile oli tehtud lõppu mõne lisatasu saaja poolt juurdekirjutusi (võltsitud dokumente) nagu oleks ka lisatasu saaja dokumente vastu võtnud või kontrollinud üle vallavanem Siin Suursilla tööd. Võrdle originaal dokumente dokumendiregistris   siin   ja  juurdekirjutustega dokumente mille vastavust originaalile on tõestanud v

Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

Selline on kokkuvõtvalt järgneva postituse sisu. Dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine kvalifitseerub kuriteoks vastavalt KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi. Halduslikust seisukohast peaks võltsitud dokumendi avastamine kaasa tooma vähemalt võltsitud dokumendist tuleneva mõju tühistamise. Muidugi oleks see politsei teema aga ei tasu unustada kus riigis me elame. Jõuorganitel ei ole aega  ega tahtmist millegi muu  kui Savisaare  ja Keskerakonnaga tegeleda. Siinsete postituste eesmärk ei olegi  aga aplodeerida kellegi karistamise või süüdimõistmise peale, vastasel juhul oleksite  seda postitust lugenud juba kaks aastat tagasi kui võltsimise avastasin.    19. 12. 2013 andis vallavanema Siim Suursild käskkirja nr 21.1-1.5/14 maksta  vallaametnikele  lisatasu, väidetavalt seoses valdade ühinemisel töökoormuse suurenemisega ja täiendavate tööülesannetega. Liivia Äke 131,86 eurot, Vahur Kobolt 131,86 eurot,  Merle Mõttus 131,86 eurot, Mairi Õismets 131,86