25.12.15

RAHULIKKU JÕULUAEGA


Ühteviisi kirgas, hele
Jõuluöö on kõikidele-
vaestele ja jõukatele,
arutuile, nõukatele, 
uhkeile ja rusutuile,
usklikele, usutuile.
Öö on sama, sõnum sama:
kõiki tuldi lunastama,
Tahaks öelda:  kõiki neid.....
tegelikult tead - ka meid.

(Leelo Tungal)


Jõulupühad haaravad ja puudutavad inimesi ikka ja jälle ning mõjuvad eriliselt. Kui palju on rutakust, saginat ning melu – kingid ja osturallid, päkapikud, heategevus …. See kestab nädala või paar ja siis kõik vaibub, sest kingid on tehtud, jõulu- ja nääriroad söödud, ligimesi meeles peetud ja põletatud kuusepuude söed kustunud. Pöördume tagasi halli argipäeva, jõuluerutus koos aimdusega kellegi suure sünnist ja me endi muutusest raugeb, imed lõpevad. Ilmgi näitab aina heledamat palet  ja elu loksub taas oma tavapärasesse sängi. Emotsioonid vaibuvad.

Tõeliselt on olemas ainult kaks emotsiooni. Kõiki inimlikke tegusid motiveerivad kõige sügavamal tasandil hirm ja armastus. Ei  ole olemas muud inimlikku motivatsiooni ja kõik teised ideed on üksnes nende kahe tuletis. Iga inimmõte, iga inimtegevus põhineb kas armastusel või hirmul. Ema armastus, lapse armastus, looduse armastus, mehe ja naise omavaheline armastus jne. Armastus laseb lahti, on energia mis laieneb, ilmutab, jagab, parandab, hoiab ja hellitab ja koos sellega tekib kohe ka hirm - kas ta ka sind arnastab, kas petab sind, kas oled piisavalt tark, hea, ilus, terve  jne. Hirm hoiab kinni, on energia mis surub kokku, klammerdub kõigi külge mis meil on, tekitab viha jne.
Iga inimmõte, sõna või tegu põhineb emmalkummal emutsioonil, rohkem valikuid ei ole. Aga nende kahe vahel on meil vaba valik. 

Jõuluaeg! Endasse vaatamise ja teistele mõtlemise aeg. 
Üllatuste ja päkapikkude aeg. Perega koosolemise aeg. 
Aga lapsed, isad emad tulevad/lähevad  Tallinki laevalt.

Rahulikku jõuluaega kõigile!!! 

(Postitusele "vallavanem lähetab volikogu liikmeid aga salgab seda " ( siin  )  on lisatud vallavanema vastus). 

12.12.15

Jälle pädevust ületades sõlmitud leping


18.septembril 2013 on vallavanem Siim Suursild sõlminud vallavalitsuse nimel äriruumi üürilepingu AS-ga Eesti Post,Pärna allee 7 ruumide üürile andmiseks siin .
Lepingu punkt 2 kohaselt leping jõustub 01 oktoober 2013 ja on sõlmitud tähtajatult.

Esmapilgul nagu kõik OK aga ....no mis nüüd jälle!
Ära mõtle kohe ütle!!!

Vastavalt Audru Vallavolikogu määrusele (siin)13.05.2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 18 lg 1 punkt 1 kohaselt vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle 5 aasta.
Tähtajatult on vist nagu üle 5 aasta.

Veel enam!Sama määruse § 19 on toodud vallavara kasutusse andmise tähtajad:
vallasasja puhul mitte üle 10 aasta
kinnisasja puhul mitte üle 25 aasta.

Halloo.....tähtajatult kasutusse andmist Audru vallavolikogu määrus ei lubagi. 

Seega on leping sõlmitud vallavanema poolt pädevust ületades ega ole ka sisuliselt kooskõlas valla määrusega.

Kas  ja mida Audru vallavalitsus võtab ette, et AS Eesti postiga saaks sõlmitud seadusega kooskõlas olev leping või hakkab jälle hämama?