31.07.15

Vallavanem premeerib volikogu liikmeid, neile volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.

On tavapärane, et aasta lõpul algab üks preemiate maksmise ralli. Vallavanem jagab preemiat nii  vallaametnikele kui ka hallatavate asutuste juhtidele. Nemad on ju aasta läbi korralikult oma tööd teinud - pole  ei lõunale ega kojuminekuga hilinenud. Vallavalitsuse aastalõpu preemiasadu ei puuduta siiski hallatavate asutuste reatöötajaid, näiteks koolide ja lasteaedade personalile preemia maksmist ei tule Audru vallas just tihti ette. Mina, sina, meie võime küll mõelda, et  nii ei ole õige või sobilik  aga ......päris mõnus on mõnikord lihakäntsakat käest järada ja pärast sööki käed pükstesse lihtsalt puhtaks nühkida.

Nagu teada, määrab vallavanema ja valitsuse liikmete palga, hüvitised, preemiad, lisatasud vm volikogu, aga mitte vastupidi.
Aga mis vallavanem Suursild teeb? 17 volikogu naksitralli ei mõista midagi õigusvastast isegi mitte kahtlustada - lihtsalt mök, mök. 

09.12.2013 nr 21.1-1.5/15 käskkirjaga (siin kuid avalikustamata) maksab vallavanem S.Suursild preemiat 395,57eurot volikogu liikmele  Mati Sutile, volikogu poolt antud ülesannete täitmise eest.(Käskkiri siin)

VALLAVANEM PREMEERIB VOLIKOGU LIIGET  VOLIKOGU TÖÖS OSALEMISE JA TALLE VOLIKOGU POOLT PANDUD ÜLESANNETE TÄITMISE EEST !! 
Haa..haa..haaaaa!!! Tule taevas appi!!!!

Mati Sutt on ise volikogu revisjonikomisjoni liige kellelt eeldaks ka mingid teadmised volikogu, vallavalitsuse ja vallavanema pädevuse kohta - aga suur 0. 
Mis on vallavanemal asja volikoguga ah? Vähe sellest, et selline preemia maksmine on õigusvastane, peaks see olema volikogu liikmele vähemalt alavääristav ja selliselt saadud raha tuleks  tagastada.
Kas vallavanem võtab volikogu kui talle alluvat ja sõltuvat matsikarja.
Tore Mati, järgmine kord kui volikogu poolt pandud ülesandeid täidad saad preemiat oma kooli koristajalt. Volikogu esimehel Jaanus Põldmaal ei maksa ka lootust kaotada võibolla vallavanem Suursild tilgutav tallegi natuke preemiat näiteks selle eest, et ta on sõnakuulelik ja mõhkugi valla ja volikogu tööst ei jaga.  
Nüüd vallavanemal muidugi häbi silmad täis,ja et see veel välja tuli. Ega mees tunnista vaid püüab vassida,ikka tobedamalt ja oma jura häbenemata.

Vallavanem olevat maksnud volikogu liikmele, Mati Sutile, preemiat hoopis kui Jõõpre kooli direktorile, volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.

Ah nii, et vallavanem premeerib neid volikogu liikmeid kes täidavad volikogu poolt antud ülesannet kuid on juhuslikult ka mõne hallatava asutuse (kool, lasteaed jne)juhid. Oi,oi,oi!!!

Toon siinkohal oma pöördumise ja jätkan seda postitust  kui olen saanud vastuse.

Audru vallavalitsus                                                       
vallavanem Siim Suursild

Pöördumine seoses vastuskirjaga  14.07.2015 nr 21.3-10/1248-5  millest ei leidnud  arusaadavaid selgitusi .Esitan täiendavad selgitustaotlused  olulisemate arusaamatuks jäänud küsimuste kohta eraldi .  
Vastuskiri ei olnud muuhulgas arusaadav  osas mis puudutab vallavanema poolt, volikogu liikmele, Mati Sutile ,volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest.preemia maksmist. 
Audru vallavolikogu istungil 07.02.2013  võeti vastu otsus nr  11 „Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni moodustamine ja Audru valla esindajate nimetamine ajutisse ühinemiskomisjoni, kuhu  otsuse kohaselt valiti ka volikogu alatise hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kes on ametilt  Jõõpre kooli direktor.  Seega asus volikogu liige Mati Sutt  volikogu otsuse kohaselt täitma   ühinemiskomisjonis  volikogu poolt talle pandud ülesannet.  

Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse § 2  lg 1 sedastab,  et ühinemiskomisjon moodustatakse  kaheksaliikmeline see moodustatakse volikogu liikmetest ja/või nende omavalitsuste ametiasutuste juhtidest, põhimõttel - igast ühinevast omavalitsusest 4 esindajat.
Audru vallal on ainult üks ametiasutus so vallavalitsus  ja Mati Sutt ei ole selle juht vaid on hallatava asutuse  Jõõpre kooli direktor.
Seega sai Mati Sutt osaleda ajutise ühinemiskomisjoni töös ainult volikogu liikmena.

 09.12.2013 nr 21.1-1.5/15 käskkirjaga (siin avalikustamata ) maksab vallavanem S. Suursild preemiat Mati Sutile 395,57eurot ,  käskkirja kohaselt seoses osalemisega  Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni  töös.
Seega maksis vallavanem Siin Suursild preemiat volikogu liikmele Mati Sutile , volikogu töös osalemise eest.

Viitasin õiguslikule alusele (Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse § 2  lg 1 ) mille kohaselt sai volikogu liige Mati Sutt osaleda ühinemiskomisjoni töös ainult volikogu liikmena (mitte  hallatava asutuse juhina) kui te sellega ei nõustu siis põhjendage miks ja viidake millele teie seisukoht tugineb.
Viitasin volikogu otsusele (07.02.2013   nr  11) millega pandi volikogu  liikmele, Mati Sutile ülesanne osaleda ajutise ühinemiskomisjoni töös, seega täitis Mati Sutt volikogu ülesannet, kui te sellega ei nõustu siis  põhjendage miks  ja viidake millele teie   seisukoht tugineb. 
Millele tugineb teie seisukoht, et vallavanem on õigustatud maksma preemiat volikogu liikmele, volikogu poolt pandud ülesannete täitmise eest, kes juhuslikult on ka mõne valla hallatava asutuse juht.