Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2015 postitused

KAS TEAD ET

Audru vallal on nüüd ka oma talu - Kirsi talu. Ma ei tea küll kuidas see saadi aga märgid näitavad, et on ja tegutseb. KOKS § 30 lg 3 sätestab, et valla - või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla- või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad .  NB!   valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad!!!    Audru vallavalitsus on kehtestanud   korraldusega 11.06.2015 nr 228   piletihinna   30. juuli 2015   Kirsi Talus toimuvale kontserdile , preambulas on viidatud õigusliku alusena   KOKS § 30 lg 3 .   Mis on vallal pistmist Kirsi talus eramaadel korraldatava kontserdi piletihindadega.   Piletihinna saab vald kehtestada ainult oma   asutuste poolt osutatavatele teenustele.  Aga tore, et Audru vallal   on nüüd ka oma talu-   - Kirsi talu kus volikogu liikmest talu peremees, Ado Kirsi on kõva pilli- ja naljamees. Liitumine Lavassaare vallaga oli alles algus nüüd liitume taludega.  Kuhu edasi,  kas varsti hakkame raha printima? Miks ka mitte -  heade ideede vald.

Muudeti midagi muutmata

Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu   varasemate otsuste   29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt: Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65   ja 04.09.2014 nr 49   ilmneb, et mõlema otsuse   preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:    Kopeerin   29.08.2013 otsus nr 65 preambula   ( siin ):   Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”, Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (   siin ): Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!   Ükski volikogu liige   ei viitsin