26.06.15

KAS TEAD ET

Audru vallal on nüüd ka oma talu - Kirsi talu. Ma ei tea küll kuidas see saadi aga märgid näitavad, et on ja tegutseb.

KOKS § 30 lg 3 sätestab, et valla - või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla- või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad. NB!  valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad!!!   Audru vallavalitsus on kehtestanud  korraldusega 11.06.2015 nr 228  piletihinna  30. juuli 2015  Kirsi Talus toimuvale kontserdile , preambulas on viidatud õigusliku alusena   KOKS § 30 lg 3.  Mis on vallal pistmist Kirsi talus eramaadel korraldatava kontserdi piletihindadega.  Piletihinna saab vald kehtestada ainult oma  asutuste poolt osutatavatele teenustele. 
Aga tore, et Audru vallal  on nüüd ka oma talu-  - Kirsi talu kus volikogu liikmest talu peremees, Ado Kirsi on kõva pilli- ja naljamees. Liitumine Lavassaare vallaga oli alles algus nüüd liitume taludega.  Kuhu edasi,  kas varsti hakkame raha printima? Miks ka mitte -  heade ideede vald.

20.06.15

Muudeti midagi muutmata


Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu  varasemate otsuste  29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt:
Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65  ja 04.09.2014 nr 49  ilmneb, et mõlema otsuse  preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:  

Kopeerin  29.08.2013 otsus nr 65 preambula  (siin ): 
Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”,

Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (  siin ):
Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!  Ükski volikogu liige  ei viitsinud  mõnerealist otsust isegi läbi lugeda ega näinud, et otsuste preambulad olidki juba sellises sõnastuses. Ha.. ha... haaaa.  Kas ei mõista lugeda -  mõtlemisest siis ei räägigi. Aga lebotamise eest raha võtta - pole probleem.