Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2015 postitused

Audru vallavanem rikkus kehtestatud korda ja sahkerdas maha vallale kuulunud sõiduauto.

( eelmise postituse kohta.  Volikogu lükkas otsustamise edasi loodame, et mõistus jääb koju ja sotsiaalteenuste hinnad abivajajatele ei tõuse plaanitud kõrgustesse). Jaanuari volikogu istungil pani vallavanem, Siim Suursild volikogu fakti ette, tema tahab uut autot ja volikogu andku selleks luba.  No midagi poleks ka  juhtunud kui Siim oleks lihtsalt auto liisinud ja  volikogu (Kilplat) sellest hiljem möödaminnes lihtsalt teavitanud. Mis sai aga Mazdast mis oli seniajani vallavanema kasutuses ja mis Audru vallavara valitsemise  korra kohaselt tuli panna enampakkumisele kuna vald seda enam ei vajanud. Mitmed isikud tundsid auto vastu huvi ja pidasid ostuplaane oodates millal vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise nagu kord ette näeb. Aga............ Ära mõtle välja - ei mingit enampakkumist. Vallavanem sahkerdas  valla auto lihtsalt maha, ilma enampakkumiseta, tehes seda otsustuskorras ja rikkudes jämedalt Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korda.

Audru vald jälle kõige nõrgemate rahakoti kallal

Koduhooldusteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla ja millega isik ei ole ise suuteline toime tulema. Praegu kehtib Audru  vallas "Koduhooldusteenuste osutamise kord" mis võeti vastu veel eelmise volikogu poolt  ( siin )  ja selle korra § 8 kohaselt on koduhooldusteenuse osutamisel 2 hinda . Kui sotsiaaltöötaja külastab vanurit 1 kord kuus tuleb tasuda 13 euri ja kui 2 korda kuus siis 26 euri. Audru vallajuhid leiavad, et vanurid peaks tasuma mitu korda rohke, sest muidu ei jätku eelarves raha  neil endale lisatasude maksmiseks ja koolituste sildi all puhkusereisideks. Järgmisel volikogu istungil 05.02.2015  on pärvakorras uus "Koduhooldusteenuste osutamise kord" kus hindu tõstetud mitu korda. Kui sotsiaaltöötaja külastab vanurit 1 kord kuus tuleb  nüüd hakata vanuril tasuma 50 euri ja kui  2 korda kuus siis 100 euri.    Mis sa oskad kosta - tubli Siim!  Keskmine pens 300 eur